Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

im. Wincentego Witosa

ul. Wincentego Witosa 10, 32-210 Książ Wielki
tel. (041) 383-80-10
www:   http://www.zsppksiaz.republika.pl
e-mail:   zsppksiaz@poczta.onet.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/


KURSY I SZKOLENIA

- szkolenie z zakresu stosowania środków
  ochrony roślin sprzętem naziemnym
- kurs na tytuł wykwalifikowanego robotnika
  w zawodzie rolnik
- inne kursy i szkolenia według potrzeb
  zgłaszanych przez zainteresowanych
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- język angielski, język polski, historia
- informatyka, język angielski, biologia

LICEUM PROFILOWANE

- socjalne
- uslugowo- gospodarcze

TECHNIKUM

- technik agrobiznesu
- technik rolnik
- technik architektury krajobrazu

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
- rolnik upraw polowych i produkcji zwierzęcej

SZKOŁA POLICEALNA

- technik rolnik
- technik obsługi ruchu turystycznego
- technik architektury krajobrazu


Internat

Szkoła dysponuje internatem, znajdującym sie w tym samym budynku, w którym funkcjonuje szkoła, czyli w zamku. Pokoje oferowane dla mieszkańców są pokojami czteroosobowymi i znajdują się na drugim piętrze zamku. W przypadku większej liczby osób, dla których odległość do miejsca zamieszkania jest duża (powyżej 100 km), istnieje możliwość funkcjonowania internatu przez cały tydzień, z sobotami i niedzielami włącznie.

Wychowankowie internatu mają dostęp do stołówki, biblioteki, świetlicy (ze sprzętem audio i video), jak rownież organizowane są popołudniowe zajęcia w pracowni komputerowej.

Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego

 1. Ośrodek umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez:
  • Dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych -w zakresie teoretycznych przedmiotów, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania.
  • Dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych -w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika.
 2. Doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy ze szczególną uwagą na bezrobotnych:
  • kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych,
  • kursy przygotowujące do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych,
  • kursy do realizacji zadań w zakresie praktycznej nauki zawodu w gospodarstwach indywidualnych,
  • seminaria, warsztaty i inne formy zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami młodocianych i dorosłych.
 3. Zadania te będą wykonywane z uwzględnieniem współdziałania ze szkołami oraz pracodawcami na podstawie umów zawartych z młodocianymi
Szkolne Schronisko Młodzieżowe

 1. Celem działalności Schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej.
 2. Zadaniem szkolnego schroniska młodzieżowego, zwanego dalej "Schroniskiem " jest:
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych i wspieranie kierowników wycieczek w opiece wychowawczej nad uczniami,
  • popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku,
  • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
  • promocja powiatu miechowskiego.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:25:15
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:25:15) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie