Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących

na Orawie 523, 34-483 Lipnica Wielka
tel. (0-18) 263-40-99, tel. (0-18) 26-348-12, fax (0-18) 263-40-99
www:   http://www.zsolw.waw.ple-mail:   zsolw@zsolw.waw.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6578 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

TECHNIKUM


GIMNAZJUM


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- proponujemy aby uczeń realizował trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym w zespołach przedmiotowych, co gwarantuje realizację tych przedmiotów zgodnie z jego preferencjami
- język angielski lub język niemiecki
- matematyka lub biologia
- geografia lub fizyka lub chemia

Szkoły Podstawowe

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI W LIPNICY WIELKIEJ

Misja szkoły:

 • nasza szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazuje się tu wiedzę i kształtuje się umiejętności, motywuje do rzetelnej i systematycznej pracy, rozwija zainteresowania uczniów
 • szkoła zapoznaje z normami społecznymi oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania
 • wspiera rozwój ucznia, troszczy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie, naucza jak pożytecznie spędzać wolny czas
 • uwrażliwia na piękno świata, wprowadza w świat kultury i sztuki
 • pielęgnuje tradycję szkolną i, regionalną i narodową
 • wspiera dziecko w trudnej sytuacji materialnej oraz pomaga przezwyciężać niepowodzenia szkolne
 • w naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami
 • uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji
 • w stosunku do dziecka jesteśmy taktowni i dyskretni
 • podążamy za wymogami współczesnej cywilizacji mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości ucznia

Wizja szkoły:

 • jesteśmy szkoła propagującą humanistyczny system wartości
 • podejmujemy działania proekologiczne
 • realizujemy różnorodne potrzeby uczniów: potrzebę przyjaźni, bezpieczeństwa, uznania, potrzebę poznania i samorealizacji
 • dbamy o wszechstronny rozwój osobowości ucznia
 • rozwijamy ich zainteresowania, zdolności i talenty
 • kształcimy u uczniów samodzielność, tolerancję oraz asertywność
 • uczymy odpowiedzialności za siebie i innych, godzenia dobra własnego z dobrem innych, cenienia wolności własnej i wolności innych
 • motywujemy do dalszej edukacji
 • pomagamy dzieciom rozumieć świat, ludzi i siebie
 • współpracuje ze środowiskiem lokalnym
 • kultywujemy tradycje regionalne
 • uczy miłości do "Małej Ojczyzny" - Orawy - Lipnicy Wielkiej
 • otacza opieką dzieci mające trudności

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JÓZEFINY I EMILA MIKÓW

W szkole kładziemy nacisk na kultywowanie tradycji naszego regionu, poznawanie Małej Ojczyzny, szczególnie poprzez: obchody Dnia Patronów Józefiny i Emila Mików, wielkich lipniczan; realizację ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie ;organizację konkursów: recytatorskich i gawędziarskich, wiedzy o Orawie, Babiogórskim Parku Narodowym i Patronach; założenie dziecięcego zespołu regionalnego; naukę gry na skrzypcach.

Szczególnie dbamy także o jak najlepsze opanowanie przez uczniów mowy ojczystej poprzez:

 • konkursy czytelnicze i ortograficzne,
 • redagowanie gazety Szkolne Echo,
 • działalność kółka recytatorskiego,
 • inscenizacje okolicznościowe.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Szkoła ma dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, która bardzo odpowiedzialnie realizuje swoje zadani. Tutejsi uczniowie zajmowali i w dalszym ciągu zajmują czołowe miejsca w różnych konkursach, reprezentując gminę w konkursach wojewódzkich.

Od roku szkolnego 1995/96 szkoła ta należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. DR EMILA KOWALCZYKA

Szkoła od wielu już lat w swej pracy dydaktyczno - wychowawczej zwraca szczególną uwagę na realizację idei regionalnych. Stwarza to specyficzny mikrosystem tej placówki - przejawiający się w oryginalnym wystroju, w którym mocno są zaakcentowane elementy orawskiej kultury oraz w sposobie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na których tematyka regionu jest bardzo widoczna.

SZKOŁA W KICZORACH

Dzięki dobrze przygotowanej kadrze i mało licznym klasom, szkoła oferuje bardzo dobre warunki do nauki, a także rozwijania własnych zainteresowań. W szkole działają różne koła zainteresowań:

 • zajęcia-przygotowanie do sprawdzianu,
 • kółka: czytelniczo-recytatorskie, historyczne, biblijno-misyjne, matematyczne, matematyczno-informatyczne, sportowe

Nauczyciele organizują i umożliwiają uczniom udział w różnych konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym, krajowym i międzynarodowym. Grupa dziecięcych muzyków wraz z grupą kolędniczą pod opieką Pana Ludwika Młynarczyka promuje szkołę, Kiczory i gminę.

Otwartość, wrażliwość nauczycieli i wychowawców sprawia, że uczniowie naszej szkoły mogą czuć się bezpiecznie, że każdy z nich jest ważny i może liczyć na wszelką pomoc. Rada pedagogiczna wraz z pracownikami obsługi dbają o to, aby kształtować mądrych i odpowiedzialnych ludzi, aby nasi uczniowie wychowywali się w poczuciu bezpieczeństwa, a szkoła kojarzyła się im z miejscem, gdzie zdobyli wiedzę i nauczyli się jak podejmować nowe wyzwania, które stoją przed nimi. Wśród absolwentów naszej szkoły są inżynierowie, prawnik i księża, obecnie wiele młodzieży kształci się w szkołach średnich i z powodzeniem podejmują studia na wyższych uczelniach.

Gimnazjum

"Bądźmy ludźmi choćby tak długo,
póki nauka nie odkryje,
że jesteśmy czym innym"

Stanisław Jerzy Lec

W naszej szkole uczniowie i nauczyciele tworzą niepowtarzalny zespól funkcjonujący w niezwykłej harmonii. Celem nadrzędnym jest poznawanie świata, w oparciu o wartości, które wyrózniają nas spośród innych społeczności, osadzone mocno w tradycji, kulturze i obyczajach naszego regionu.

W naszej szkole uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania z wielu dziedzin:

 • dział komputerowy
 • dział sportowy
 • dział przedmiotów humanistycznych
 • śpiew, czyli szkolny chórek słowików

Liceum Ogólnokształcące

Oferta szkoły
 • w liceum ogólnokształcącym realizowane będą treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w takim samym wymiarze
 • uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce otrzymują stypendium naukowe
 • zajęcia z nauki języków obcych w klasach licznych prowadzone są w grupach
 • nauka obsługi komputera prowadzona jest w dobrze wyposażonych pracowniach z dostępem do Internetu
 • zajęcia sportowe w pełnowymiarowej hali sportowej
 • koła przedmiotowe, artystyczne i sportowe (języka polskiego, matematyczne, historyczne, informatyczne, komputerowe, języka angielskiego, języka niemieckiego, chór szkolny, recytatorsko - muzyczne, warsztaty teatralne, SKS-piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, aerobik, zajęcia cheerleaderek)
 • konsultacje z każdego przedmiotu i dyżury wychowawców
 • tygodniowe obozy integracyjne dla uczniów klas I w atrakcyjnych miejscowościach nad Morzem Bałtyckim, połączone ze zwiedzaniem polskiego wybrzeża
 • możliwość organizacji wycieczek krajowych i zagranicznych
 • radiowęzeł i gazetka szkolna
 • ciekawe imprezy szkolne (Walentynki, Happeningi, kuligi, wyjazdy do teatrów krakowskich, spotkania opłatkowe i rocznicowe)
 • możliwość rozwijania uzdolnień poprzez udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach

Więcej informacji na naszej stronie internetowej

Zapraszamy!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie