Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Medycznych Szkół Policealnych

ul. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów
tel. (23) 672-35-81
www:   http://www.medykciechanow.edu.pl
Medyk Ciechanów na Facebooku
e-mail:   sekretariat@medykciechanow.edu.pl
/
 

SZKOŁA POLICEALNA
kierunki kształcenia:

- opiekun medyczny (zaocznie)
- technik masażysta
- terapia zajęciowa
- opiekun w domu pomocy społecznej (od lutego)

Od września 2004 roku w Medycznej Szkole Policealnej w Ciechanowie działa grupa wolontariuszy bezinteresownie działających dla dobra innych. Zrzesza słuchaczy z I roku terapii zajęciowej i I roku technika masażysty. Stworzenie wolontariatu na I roku nauki nie jest przypadkowa, daje ona bowiem możliwość wykorzystania własnych umiejętności zdobywanych w szkole, rozwinięcie zainteresowań, zdobycie doświadczeń w różnych dziedzinach a także zawarcie nowych znajomości i integrowanie sie w społeczności szkolnej. Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z z Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział w Ciechanowie. Każdego roku prowadzimy choinkę integracyjną dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół.
Praca wolontarystyczna na rzecz innych ludzi traktowana jest w dzisiejszym świecie jako coś społecznie pożądanego, wartościowego, jako jeden z celów wychowania społecznego. Przygotowana propozycja wolontariatu w naszej szkole pozwala wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rzeczywistości społecznej.

ATUTY

Stwarzamy każdemu uczniowi i słuchaczowi warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

  • kształcimy biopsychospołeczny model spostrzegania człowieka i jego zdrowia oparty na teorii holizmu,
  • stwarzamy uczniom i słuchaczom korzystne warunki do samoedukacji pod kierunkiem nauczyciela doradcy, przewodnika i mentora,
  • kształcimy u uczniów i słuchaczy podstawy twórcze, aktywne, budujące satysfakcję z wyboru szkoły i zawodu,
  • naczelne wartości w naszej pracy to: prawda, mądrość, uczciwość i szacunek oraz szeroko rozumiane dobro jednostki i ogółu.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Absolwent tego kierunku to przewodnik osób samotnych, niedołężnych, chorych, przebywających w placówkach pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych.
Ukończenie nauki na tym wydziale przygotowuje absolwentów do pracy z podopiecznym, pomagając mu pokonać własne słabości i ograniczenia.

Zakres programowy proponowanych przedmiotów nauczania pozwala wzbogacić właną wiedzę o podstawy psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej, socjologii z uwzględnieniem funkcjonowania grup oraz pedagogiki specjalnej. Rozwija również umiejętności związane z aktywizowaniem innych osób.

Nauka obejmuje takie bloki programowe jak:

  • wybrane zagadnienia z nauk społecznych,
  • edukacja zdrowotna i opieka,
  • metody terapii i aktywizacji
  • umiejętności wspomagające działalność opiekuna.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w Placówkach Opieki Społecznej.

Technik masżysta

Nauka na tym kierunku daje podstawy wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii, rehabilitacji i patologii
Słuchacz nabywa umiejętności stosowania różnych metod i technik masażu leczniczego i higieniczno-kosmetycznego.
Absolwenci szkoły otrzymują tytuł zawodowy "Technika Masażysty" i uprawnienia do podjęcia pracy z człowiekiem zdrowym, chorym i niepełnosprawnym w zespołach rehabilitacyjnych szpitali, klinik i lecznictwa uzdrowiskowego, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych oraz własnych gabinetach masażu.

Przedmioty na 1 roku: Anatomia, Teoria Masażu, Pracownia Masażu, Psychologia, Podstawy Medycyny Zapobiegawczej, Zarys Wiedzy o Gospodarce, Informatyka, Podstawy Rehabilitacji, Wybrane Zagadnienia Kliniczne, Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Lecznicza.

Przedmioty na 2 roku: Anatomia, Wybrane Zagadnienia Kliniczne, Pracownia Masażu, Wychowanie Fizyczne, Teoria Masażu, Fizykoterapia. Dochodzą do tego zajęcia praktyczne - dwa razy w tygodniu na placówkach DPS, poradniach Rehabilitacyjnych i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Ciechanowie.

Terapia zajęciowa

Wydział przygotowujący słuchaczy do pracy w warsztatach terapii zajęciowej, oddziałach terapii zajęciowej na terenie szpitali i domów pomocy społecznej oraz w świetlicach środowiskowych.

Daje podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, terapii i rehabilitacji pozwalając współdziałać z osobami zdrowymi, niepełnosprawnymi i chorymi, zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Uczy łączyć sztukę z terapią tak, aby w sposób zorganizowany wypełniać czas wolny uczestników zajęć terapeutycznych.

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, socjologia, psychologia, pedagogika, anatomia i fizjologia, patologia z zarysem klinicznym chorób, rehabilitacja, terapii zajęciowa i pracownie terapii takie jak: kroj i szycia; wyrobów w drewnie, wiklinie i skórze; rękodzieła; przygotowywanie żywności; organizację czasu wolnego; arteterapia (terapia przez sztukę) i zajecia praktyczne między innymi w: Wasztatach Terapii Zajęciowej, Świetlicach Środowiskowych, Oddziałach Szpitalnych i Domach Pomocy Społecznej.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na II roku oligofrenopedagogiki z terapią zajęciową w Akademi Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, uzyskując tytuł licencjata.

GALERIA

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:26:03
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:26:03) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie