Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zakład dla Niewidomych w Laskach - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Matki Elżbiety Róży Czackiej

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
tel. (22) 752-30-00, (22) 752-31-01
www:   http://www.laski.edu.pl
http://www.edukacja.laski.edu.pl
http://niewidomionline.pl
e-mail:   biuro@laski.edu.pl
sekretariat@niewidomionline.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12743 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


TECHNIKUM MASAŻU

- technik masażysta
- zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i na praktykach w warszawskich szpitalach i placówkach specjalistycznych

TECHNIKUM DLA NIEWIDOMYCH
I NIEDOWIDZĄCYCH

- technik informatyk
- technik tyfloinformatyk
- technik prac biurowych
- w zawodzie technik tyfloinformatyk zamierzamy uruchomić naukę w formie e-learningu (na odległość)


SZKOŁA POLICEALNA

- technik tyfloinformatyk
- technik masażysta
- technik informatyk
- technik prac biurowych
- szkoła dla młodzieży niewidomej i słabo widzącej
- zapewniamy zaadaptowane materiały edukacyjne, specjalistyczne pomoce dydaktyczne, opiekę i pomoc tyflopedagoga, rehabilitanta wzroku i psychologa szkolnego
- szkoła posiada upoważnienia, udzielone przez OKE w Warszawie, do zorganizowania etapu praktycznego egzaminów zawodowych w wyżej wymienionych zawodach
- miesięczne praktyki zawodowe, prowadzone w różnych firmach

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

- zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w klasach: fortepianu, organów, fletu, skrzypiec, perkusji i trąbki łącznie z lekcjami teorii muzyki. Szkoła prowadzi również Ognisko Muzyczne, muzykoterapię, chór.
- do specja­listycznych przedmiotów należą: muzykografia – czyli nauka brajlowskiej notacji muzycznej, kształcenie słuchu z muzykografią, gra liturgiczna
- ukończenie szkoły to uzyskanie świadectwa szkoły muzycznej I stopnia i dalsza możliwość nauki w szkole muzycznej
 

DZIAŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA DZIECKA

PRZEDSZKOLE

- dla dzieci niewidomych w normie intelektualnej
- przyjmowane są również dzieci niewidome upośledzone umysłowo w stopniu lekkim
- zajęcia z tyflopedagogiem, rehabilitację ruchową, terapię widzenia, konsultacje psychologiczne i lekarskie, hipoterapię i zajęcia w basenie rehabilitacyjnym
- jako jedyne w Polsce prowadzi edukację i wychowanie dla dzieci niewidomych z możliwością opieki całodobowej

SZKOŁA PODSTAWOWA

- dla dzieci niewidomych w normie intelektualnej
- uczymy rysunku dotykowego, języka angielskiego
- zajęcia informatyczne
- specjalna - dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim - Filia w Rabce

GIMNAZJUM i GIMNAZJUM SPECJALNE

- dla dzieci niewidomych w normie intelektualnej
- uczymy rysunku dotykowego, języka angielskiego, języka niemieckiego
- specjalne - przyjmujemy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością ruchową (w tym także na wózkach) oraz wszystkich innych uczniów wymagających indywidualnych metod pracy

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

- rękodzielnik wyrobów włókienniczych
- ślusarz
- koszykarz plecionkarz

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- jest nastawione na intensywną naukę języków obcych - języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia, oprócz zajęć programowych z języków obcych, w konwersacjach prowadzonych przez wolontariuszy - "native speakers" oraz dodatkowych zajęciach prowadzonych metodą Callana

Hrabianka Róża Czacka, straciwszy wzrok w 22 roku życia, w 1911 roku założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, dając w ten sposób instytucjonalną opiekę powstającym domom i warsztatom dla niewidomych. Przyjąwszy habit franciszkański i imię Elżbieta, założyła w 1918 roku Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, biorąc za cel życie dla niewidomych i z niewidomymi. Na gruncie, który podarował w 1921 r. Antoni Daszewski, rozpoczęło się budowanie Lasek, które trwa nadal.

Obecnie Towarzystwo w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przygotowuje do samodzielnego życia ponad 220 niewidomych i niedowidzących dzieci pochodzących z całej Polski. Blisko połowa wychowanków jest dotknięta dodatkowymi bardzo ciężkimi schorzeniami.

Zakład w Laskach był i jest nadal przede wszystkim placówką szkoleniowo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży niewidomej. Budynek szkoły jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ośrodek w Laskach prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi posiada uprawnienia szkół publicznych. Do placówek naszego Ośrodka są przyjmowane dzieci i młodzież zaliczana do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (dawna I i II grupa inwalidztwa).

Praca z niewidomymi dziećmi zaczyna się w Laskach w Dziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka, gdzie wkrótce po stwierdzeniu dysfunkcji widzenia u dziecka rodzice mogą uzyskać pomoc psychologiczną i tyflopedagogiczną. Pracę z dzieckiem rozpoczynamy od dokładnej diagnozy, którą przygotowują nasi specjaliści.

Niewidomy uczeń może się uczyć w szkole ogólnodostępnej w integracji z widzącymi rówieśnikami pod warunkiem właściwego przygotowania do samodzielnego funkcjonowania w tym środowisku. Takie przygotowanie odbywa się we wszystkich placówkach naszego Ośrodka - w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, pod kierownictwem doświadczonych tyflopedagogów.

Dzieci rozpoczynają edukację już w przedszkolu, następnie uczą się w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dalsza nauka jest prowadzona w zawodowych szkołach ponadgimnazjalnych. Nasze szkoły ponadgimnazjalne są Ośrodkami Egzaminacyjnymi z uprawnieniami OKE do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W Laskach działa również szkoła muzyczna oraz internaty.

Dzieci i młodzież w Laskach objęte są szeroko pojętą rehabilitacją: prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, rehabilitacja wzroku (dla dzieci słabowidzących), usprawnianie dotyku, nauka orientacji przestrzennej, hipoterapia i terapeutyczna jazda konna, muzykoterapia. Ponadto zapewniamy dogoterapię, zajęcia sportowe, pływanie, naukę jazdy na biegówkach, a także zajęcia plastyczne, ceramiczne i wiele, wiele innych. Decyzje o skierowaniu do poszczególnych zajęć rehabilitacyjnych podejmują wysokiej klasy specjaliści.

Dzieci mogą rozwijać różnego rodzaju zainteresowania i sprawności. Uprawiają sport w klubie jeździeckim i szkolnym klubie sportowym - pływanie, lekką atletykę, goalball (piłka dźwiękowa, jedyna zespołowa dyscyplina dostępna dla niewidomych) i szachy.

Na
terenie naszej szkoły znajdują się:
  • klasopracownie
  • gabinet psychologa, gabinet logopedy
  • pracownia komputerowa
  • rehabilitacja
  • boisko szkolne, teren rekreacyjny
  • pracownie nauki zawodu: pracownia wikliniarz - plecionkarz, ceramiki, drewna, szczotek, ogrodnictwa, tkactwa, metalu

W Laskach prowadzona jest również indywidualna nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się oraz rehabilitacja wzroku, która umożliwia lepsze wykorzystanie resztek widzenia. Ważnym elementem osiągnięcia samodzielności życiowej jest udział w zajęciach rehabilitacyjnych, czemu służą pracownie rehabilitacyjne, basen i wydzielony teren do hipoterapii. Jeździecki Klub "Tarant" prowadzi sekcje ujeżdżania koni.

Zapewniamy stałą opiekę medyczną. Posiadamy własny szpitalik i przychodnię wyposażone w specjalistyczne gabinety lekarskie: okulistyczny i stomatologiczny.

Wiele istotnych dla rozwoju niewidomego ucznia zajęć rewalidacyjnych, zajęć rozwijających zamiłowania i zdolności, wiele wycieczek dydaktycznych, zajęć sportowych i kół zainteresowań odbywa się w trzech naszych internatach.

INTERNATY

Wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mogą zamieszkać w odrębnych domach: Internacie Dziewcząt, Internacie dla Chłopców i w Internacie Szkoły w Rabce. Uwaga: Dzieciom najmłodszym do 6 roku życia oferujemy zakwaterowanie wraz z rodzicami w Ośrodkach Wczesnego Wspomagania, po 6 roku życia całodobową opiekę dla dzieci w Przedszkolu. Każdy z tych domów żyje swoim rytmem. To tu przede wszystkim realizowane są ważne, ze względu na dysfunkcje wzroku, zajęcia rewalidacyjne.

Dziewczęta i chłopcy, w ramach zajęć „czynności życia codziennego”, uczą się samodzielności i prowadzenia gospodarstwa domowego. Jeżdżą do teatru, kina i do filharmonii. Uczestniczą w wycieczkach autokarowych, rowerowych lub pieszych. Urządzają amatorskie przedstawienia teatralne, śpiewają w chórze.

Dzieci korzystają z bogatych zbiorów bibliotek: brajlowskiej, czarnodrukowej, nagrań i multimedialnej. Uczestniczą w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, działają w drużynach harcerskich; dużym zainteresowaniem cieszy się Uczniowski Klub Sportowy Laski.

Wychowankowie mają zapewnioną stacjonarną podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną oraz psychologiczną, a w razie potrzeby korzystają z miejscowego ambulatorium lub szpitalika. Dzieci uczestniczą w wielu dodatkowych zajęciach, takich jak: gimnastyka i rehabilitacja, hipoterapia, orientacja przestrzenna, logopedia, nauka usprawniania widzenia. W czasie wakacji i ferii zimowych uczniowie wypoczywają na obozach i koloniach.

Wychowawcy zwracają uwagę na przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie i społeczeństwie. Wspomagają młodzież w podejmowaniu świadomych wyborów i w zaakceptowaniu własnej niepełnosprawności. Dają fundamenty do kształtowania osobistej odpowiedzialności za moralny kształt swojego postępowania, wedle słów Matki Elżbiety Róży Czackiej: Niewidomy, który rozwinął do maksimum swoją osobowość ludzką, swoje dane przyrodzone i który jest czynnym członkiem społeczności, daje świadectwo władzy ducha nad przeszkodami natury czysto materialnej.

TYFLOINFORMATYK

W Technikum dla Niewidomych oraz w Szkole Policealnej, prowadzonych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach koło Warszawy, uczniowie mogą realizować program nauczania dla nowego zawodu tyfloinformatyk. Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która zgłosiła do MEN pomysł utworzenia i wdrożyła program nauczania dla zawodu technik tyfloinformatyk.

W toku nauki uczeń poznaje m.in. programy i urządzenia przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, systemy i sieci komputerowe, język angielski zawodowy. Odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w różnych firmach.

Zajęcia odbywają się w małych grupach, w nowoczesnych pracowniach komputerowych podłączonych do sieci Internet. Prowadzą je nauczyciele z wieloletnią praktyką zawodową, specjaliści od nauczania osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie