Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce
tel./fax (095) 768-54-29
www:   http://www.zspelczyce.pl
e-mail:   gimnazjum@pelczyce.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3436 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

- biblioteka
- zespół taneczny "Top Dance"
- wyjazdy integracyjne
- gazetka szkolna
- opieka pedagoga
- zajęcia wspomagające
- wysokow wykwalifikowana kadra
- wysoki poziom organizacji

Cele i zadania szkoły
Funkjce wychowawcze
W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej, szkoły wchodzące w skład Zespołu:
1. Kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w Ustawie i przepisach do niej wykonawczych i w Statucie Zespołu, stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów poprzez:
 • zapewnienie uczniom odpowiedniej bazy materialnej
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów
 • realizowanie programu wychowawczego zespołu
2. Upowszechniają zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości.
3. Kształtują postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym).
4. Sprzyjają zachowaniom proekologicznym.
5. Umożliwiają uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, organizowanych uroczystościach szkolnych, religijnych, pracach samorządu klasowego i szkolnego.
6. Szanują indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości.
7. Budzą szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Zespołu i społeczności lokalnej.
8. Wdrażają do dyscypliny i punktualności.

Funkcje edukacyjne
W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej, Zespół w szczególności:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności (kompetencji) niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez:
 • atrakcyjny i nowatorski proces nauczania
 • udział w warsztatach językowych
 • zajęcia w pracowni internetowej
2. Pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia poprzez:
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych
 • organizowanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
 • pracę pedagoga szkolnego
3. Działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych.
4. Zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programowych poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, indywidualnych i świetlicowych oraz pomoc pedagoga szkolnego.

Opieka
Szkoły wchodzące w skład Zespołu sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości poprzez:
 • organizowanie dożywiania - stołówka szkolna (obiady dwudaniowe)
 • zapewnienie opieki podczas dowożenia i odwożenia uczniów do szkoły i ze szkoły
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz kompensacyjnych
 • prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej
 • organizowanie opieki świetlicowej nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły
 • Prowadzenie nauczania indywidualnego (na podstawie orzeczenia PPP)

Serdecznie Zapraszamy!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie