Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

ul. Stawowa 28, 64-061 Kamieniec
tel. (61) 443-00-08
www:   http://szpkamieniec.edupage.org/
e-mail:   spkamieniec@gmail.com

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- aktywne metody pracy
- możliwość rozwoju zainteresowań
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
- zorganizowany dowóz uczniów do szkoły
- indywidualny i wszechstronny rozwój
- pozytywne środowisko wychowawcze
- grono doświadczonych nauczycieli


Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach:

 • budynek główny, ul. Stawowa 28
 • budynek "stara szkoła" przy ul. Szkolnej 2 – klasy pierwsze
Uczniami szkoły są dzieci z następujących miejscowości, należących do obwodu szkoły: Kamieniec, Karczewo, Jaskółki, Cykowo, Cykówko, Cykówiec, Kotusz, Ujazd, Ujazd Huby, Kowalewo, Plastowo, Płastowo. Uczniowie mieszkający poza siedzibą szkoły objęci są dowożeniem. Uczniowie z miejscowości Ujazd Huby realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Grodzisku Wlkp.

Zajęcia pozalekcyjne to ta część działalności szkoły, którą dzieci lubią. To tutaj rozwijają swoje zainteresowania, spędzają czas wśród kolegów, a przede wrzystkim nie siedzą przed telewizorem. Dzieci sami wybierają kółka zainteresowań poprzez giełdę ogłaszaną na początku roku szkolnego. W zależności od ilości chętnych, rozpoczyna działalność określone kółko.

Cele i zadania szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Szkoła umożliwia:

 • podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej uczniów,
 • kształtowanie w uczniach tolerancji dla różnorodności kultur europejskich,
 • pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom,
 • opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,
 • realizowanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.

Szkoła sprawuje opiekę, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 • opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia,
 • podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni (porządek, czas i miejsce dyżurów określa Dyrektor Szkoły),
 • opiekę nad uczniami w trakcie zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę sprawują wyznaczeni nauczyciele, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • opiekę nad uczniami przebywającymi w bibliotece sprawuje nauczyciel-bibliotekarz

Szkoła sprawuje opiekę nad:

 • uczniami mającymi trudności w nauce poprzez zespoły korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze i zajęcia logopedyczne (w miarę możliwości finansowych)
 • uczniami, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych i zdrowotnych potrzebna jest opieka stała bądź doraźna (współpraca z Opieką Społeczną w Kamieńcu)

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:31:41
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:31:41) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie