Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół nr 2

im. H. Kołłątaja

ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków
tel./fax (034) 313-81-81
www:   http://www.zs2bedusz.ple-mail:   zs2myszkow_bedusz@op.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/

UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla Dorosłych
w szkole uczniowie uczą się

- przedmiotów ogólnokształcących: j. polskiego,
  matematyki, historii, biologii, chemii, fizyki,
  geografii, podstaw przedsiębiorczości, wiedzy
  o społeczeństwie
, technologie informacyjne,
  wiedzy o kulturze, języka obcego: jednego
  z pośród
- j. angielskiego, j. niemieckiego,
  j. rosyjskiego
 

TECHNIKUM

- technik ekonomista
- technik technologii żywności
- technik architektury krajobrazu
- technik agrobiznesu

LICEUM PROFILOWANE

- ekonomiczno-administracyjny
 • klasa sportowa
  piłka nożna chłopców oraz piłka siatkowa plażowa


 • Technikum jest szkołą o 4-letnim cyklu nauczania, kończy się maturą i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminu uzyskuje się tytuł technika. Po ukończeniu szkoły można podjąć pracę, kształcić się dalej na studiach wyższych, w szkołach policealnych.

  Liceum Profilowane jest szkołą o 3-letnim cyklu nauczania, kończy się maturą. Po ukończeniu szkoły można kształcić się dalej na studiach wyższych, w szkołach policealnych.

  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą o 2-letnim cyklu nauczania kształcącą w systemie zaocznym dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Nauka jest bezpłatna i kończy się maturą. Po ukończeniu szkoły można kształcić się dalej na studiach wyższych, w szkołach policealnych.

  CELE I ZADANIA SZKOŁY

  Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych a w szczególności:

  • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • Organizuje proces kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu
  • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
  • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
  • Stwarza warunki sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w szkolnym programie wychowawczym
  • Tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze i wspomaga uczniów w ich wszechstronnym rozwoju
  • Zapewnia opiekę wychowawczą i warunki bezpieczeństwa oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
  • Udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  • W miarę możliwości zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie
  • Wspomaga wychowawczą rolę rodziny
  • Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

  Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
  INFORMACJE O PREZENTACJI

  Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
  IP autora: 83.21.195.174
  Data utworzenia: 2008-09-01 21:34:48
  Edycja: Edytuj prezentację.

  HISTORIA PREZENTACJI

  Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:34:48) - Edytuj prezentację.

  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie