Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

ul. Parkowa 2, 64-030 Czacz
tel./fax (65) 518-02-27
www:   http://www.czacz.ple-mail:   czacz@czacz.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5732 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA

- biblioteka i świetlica szkolna
- modelarnia
- mała salka gimnastyczna
- pracownia komputerowa z Internetem
- zajęcia wyrównawcze i korekcyjne
- opieka pedagoga szkolnego
- Szkolne Koło PCK
 

PRZEDSZKOLE

- zajęcia dla najmłodszych

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM

- stołówka szkolna
- j. niemiecki, j.angielski
- sala sportowa
- chór i zespół taneczny
- koło przyrodniczo-geograficzne,
   teatralne,
  rowerowo-turystyczne,
   matematyczno-logiczne

- szkoła organizuje dowóz uczniów
- VIII Harcerska drużyna
   im. A. Małkowskiego

- 3 boiska sportowe: do koszykówki,   i siatkówki

Zespół realizuje cele i zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze poprzez:
 • realizowanie programów , w tym autorskich, dopuszczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • tworzenie zespołów nauczycielskich
 • realizowanie zadań określonych w rocznym planie pracy, programie profilaktyki, programie wychowawczym
 • poznawanie i zgłębianie wartości wychowawczych reprezentowanych przez patrona szkoły – Polskich Noblistów

W przedszkolu:
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
 • współdziałanie z rodziną, poprzez pomaganie jej w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 • budowanie systemu wartości
 • kształtowanie u dzieci odporności intelektualnej
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych

W szkole podstawowej i gimnazjum:
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
 • przyswojenie przez uczniów szkoły podstawowej podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów, a w gimnazjum przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie

Sprawujemy opiekę nad dziećmi i uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości zespołu. Udzielamy pomocy medycznej dzieciom i wychowankom w zakresie możliwości zespołu w ramach pracy higienistki szkolnej.

Indywidualna opieka nad dziećmi i uczniami jest realizowana poprzez:
 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, która w stosunku do dzieci jest realizowana w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i logopedycznych, natomiast w stosunku do uczniów w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, klas wyrównawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i logopedycznych
 • w stosunku do dzieci i uczniów niepełnosprawnych w sposób zgodny z zaleceniami określonymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną albo lekarza specjalistę
 • w miarę posiadanych środków budżetowych dla uczniów w formie stypendium socjalnego oraz korzystanie z bezpłatnych posiłków i zasiłków losowych, a dla dzieci w formie stałej bądź doraźnej pomocy materialnej ustalonej przez Radę Miejską w porozumieniu z radą zespołu

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie