Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

ul. Kopernika 1, 64-113 Osieczna
tel./fax (65) 535-05-08
www:   http://www.zs.osieczna.pl
e-mail:   szkola@zs.osieczna.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4501 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Powstańców Wielkopolskich

- boisko sportowe
- opieka pedagoga
- zajęcia wyrównawcze
- biblioteka szkolna
- szkolna gazetka "Podstawka"
- koła przedmiotowe, artystyczne i sportowe
- dwa autobusy szkolne dowożące uczniów

GIMNAZJUM

- radiowęzeł
- świetlica, stołówka i sklepik szkolny
- sale gimnastyczne
- Samorząd Uczniowski
- dyżury higienistki szkolnej
- pracownia komputerowa z Internetem
- języki obce: angielski i niemiecki

Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1. W zakresie działalności dydaktycznej:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej i zaliczenie sprawdzianu końcowego umożliwiającego dalsze kształcenie w gimnazjum
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum
 • umożliwia absolwentom Gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez kulturalnych, imprez sportowych, konkursów i olimpiad
 • zapewnia wszechstronną pomoc uczniom, mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania
 • zapewnia możliwość udziału każdego ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego
2. W zakresie nauki religii i etyki:
 • zajęcia nauki religii organizuje się we wszystkich oddziałach, w których liczba uczniów zakwalifikowanych do nauki przekracza siedem (w przypadku gdy liczba uczniów jest mniejsza, naukę organizuje się w grupach międzyoddziałowych)
 • zakwalifikowanie ucznia do nauki odbywa się, poprzez złożenie ustnego oświadczenia przez rodziców, w momencie zapisania ucznia do szkoły i może być zmienione w trakcie nauki w szkole
 • zespół Szkół na wniosek rodziców zapewnia naukę etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkole
 • uczniowie, którzy nie biorą udziału w zajęciach nauki religii lub etyki mają zapewnioną opiekę poprzez udział w zajęciach wychowawczych w świetlicy Zespołu Szkół
 • ocena z religii lub etyki jest umieszczana na świadectwie szkolnym (ocena ta nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy)
 • w trakcie roku szkolnego organizowane są 3-dniowe rekolekcje wielkopostne podczas których nie odbywają się zajęcia lekcyjne
3. W zakresie wychowawczym:
 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny
 • kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Zespołu Szkół i wieku uczniów, w oparciu o przyjęty Program Wychowawczy Zespołu Szkół stanowiący załącznik nr 2 do Statutu
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu Szkół
 • wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości
 • kształtuje postawy patriotyczne, w tym również nastawione na rozwijanie treści o charakterze regionalnym
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym
 • szanuje indywidualność uczniów
 • budzi szacunek do pracy
 • wdraża do dyscypliny i punktualności
4. W zakresie opiekuńczym:
 • sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • udziela, w miarę możliwości finansowych, doraźnej lub stałej pomocy finansowej uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
 • występuje, w razie potrzeby, do organu prowadzącego o udzielenie pomocy w zakresie przekraczającym możliwości Zespołu Szkół
 • zapewnia możliwość korzystania z pomocy pedagoga
 • udziela organizacyjnej pomocy w korzystaniu z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej w szczególności w razie stwierdzenia podstaw do obniżenia wymagań edukacyjnych
 • otacza szczególną opieką wychowawcy klasy i pedagoga uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub niepełnosprawnych

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie