Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
MGM Zespół Szkół Sportowo-Językowych

ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa
tel. (22) 392-96-34, (22) 676-10-25, (22) 676-10-75
www:   http://www.szkolymgm.pl
e-mail:   szkolymgm@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 15048 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SPORTOWO-JĘZYKOWA SZKOŁA PODSTAWOWA

- atrakcyjna oferta edukacyjna
- opieka wykwalifikowanej kadry

GIMNAZJUM SPORTOWO-JĘZYKOWE
NR 9 MGM

- klasa językowa (do wyboru: angielski
  francuski, niemiecki, rosyjski, włoski)

- klasa sportowa
- indywidualny tok nauczania przysługuje
  uczniom czynnie uprawiającym sport

 

SPORTOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
NR 67 MGM

- wariant językowy
- wariant sportowy
- wariant kulturowy
- indywidualny tok nauczania przysługuje
  uczniom czynnie uprawiającym sport


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH NR 48 MGM

- przyjmujemy wszystkich kandydatów,
  którzy ukończyli szkołę podstawową,
  zawodową i byli uczniami szkół średnich


Nasze szkoły funkcjonują na obiekcie Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie. Uczelnia ta od początku sprawuje nadzór merytoryczny oraz wspiera finansowo funkcjonowanie naszych placówek.

Dlaczego warto wybrać naukę w MGM-ie?

MGM powstało w 1995 roku i jako placówki specjalistyczne lokuje się w czołówce szkół o specjalnościach językowych i sportowych. Szkoły mieszczą się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 88 (tuż przy Trasie Toruńskiej). Znakomita lokalizacja gwarantuje bardzo dobry dojazd praktycznie z każdej dzielnicy Warszawy.

Absolwentami i uczniami naszych szkół są wybitni sportowcy Mistrzowie Świata, Mistrzowie Europy, Olimpijczycy, Medaliści Mistrzostw Polski w różnych dyscyplinach sportu a także wszyscy Ci którzy kochają sport. Nasi absolwenci to miedzy innymi: Adam Małysz, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, Andrzej Fonfara, Łukasz Rutkowski oraz wielu innych sportowców.Większość nauczycieli MGM-u to wykładowcy akademiccy.

Klasy o małej liczebności uczniów, stabilna kadra profesorska, wysoki poziom nauczania języków obcych daje w efekcie blisko 100% zdawalność egzaminów maturalnych. W przeciągu minionych pięciu lat wszystkie egzaminy dojrzałości były zdane w 100 %! To jest najlepszą wizytówką MGM-u.
Tylko MGM zagwarantuje Tobie możliwość połączenia nauki z uprawianiem sportu - nawet na poziomie Mistrzostwa Sportowego!
Nauka w MGM poprzez wprowadzenie indywidualnych programów nauczania i eksperymentów naukowych pozwala doskonale łączyć naukę z wyczynowym uprawianiem sportu. Nauczyciele pracujący w naszych szkołach doskonale rozumieją konieczność pomocy w połączeniu nauki ze sportem. Realizujemy te zadania od blisko 19 lat istnienia MGM-u. To właśnie takie podejście i zrozumienie konieczności pomocy dla wszystkich uczniów wyróżnia Szkoły MGM od innych szkół.

MGM jest jedyną Szkołą w Warszawie, która łączy wysoki poziom nauczania języków obcych ze sportem.

MGM nie jest Szkołą wyłącznie dla uczniów biegle władających językiem obcym oraz dla mistrzów sportu. W naszej Szkole znajdą miejsce wszyscy zwolennicy nauki i studiowania języków obcych oraz wszyscy ci, którzy lubią zajęcia sportowo – rekreacyjne. We wszystkich klasach językiem wiodącym jest język angielski, drugim językiem jest hiszpański. Patronat merytoryczny i finansowy nad szkołami MGM w Warszawie od 202 roku sprawuje Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie.

Wszyscy nowo przyjęci uczniowie uczestniczą w obozie naukowo – integracyjnym, podczas którego lepiej się poznają. Program tego obozu w dużym stopniu wypełniają zajęcia sportowo – rekreacyjne (jazda na nartach wodnych, windsurfing, kajaki, paintball).

Program nauki w MGM zakłada opiekę indywidualną nad uczniami szczególnie uzdolnionymi w wybranej dziedzinie lub dyscyplinie. Mistrzowie sportu a jest ich wielu w naszej Szkole realizują indywidualne programy i eksperymenty naukowe. Staramy się, aby program naukowy szkoły był pomocny w kontynuowaniu kariery sportowej. Podobnie jest z uczniami, którzy zamierzają rozwijać swoje zdolności językowe. MGM współpracuje z The British Council w ramach programu „Dreams & Teams”. Uczniowie nasi wyjeżdżają na warsztaty i praktyki w ramach fakultetów zagranicznych.

WYCHOWANIE FIZYCZNE NA 21 SPOSOBÓW

Nie ma takiej szkoły gdzie w ramach zajęć WF realizowanych jest program 21 dyscyplin sportowych. Program taki opracowano w MGM. Najlepsza baza sportowa: hala sportowa, boisko, basen.

W MGM realizujemy następujące dyscypliny sportowe: koszykówka, piłka nożna, siatkówka, bowling, tenis stołowy, tenis ziemny, squash, dart, rowery, lekka atletyka, łyżwiarstwo, karting, narty wodne, strzelectwo, bilard, deskorolka, żeglarstwo, windsurfing, pływanie, paintball, narciarstwo i snowboard.

Nasi uczniowie korzystają z najlepszych obiektów sportowo-rekreacyjnych pod opieką instruktora. Program wychowania fizycznego jest opracowany na cały rok i każdy uczeń wie, jaki konkretny blok dyscyplin sportowych będzie realizowany w aktualnym tygodniu. Zwiększony wymiar godzin WF pozwala dojechać na dowolnie wybrany obiekt i mile spędzić tam czas. W zależności od pory roku zmienia się spektrum dyscyplin aktualnie realizowanych. Program WF uzupełniany jest obozami sportowymi, za które uczniowie otrzymują dodatkową ocenę na świadectwo.

Każdy absolwent MGM umie pływać i jeździć na nartach lub desce snowboardowej. Udział w obozie narciarskim daje 100% gwarancji opanowania jazdy na nartach a dla tych, którzy już jeżdżą 100% satysfakcji z uczestnictwa w nim.

Gdzie wyjeżdżamy
Każdy uczeń MGM w zależności od klasy, na jakim poziomie uczęszcza realizuje program edukacyjno wyjazdowy opracowany na dany rok szkolny. Wyjazdy i uczestnictwo uczniów w tych formach mają charakter obowiązkowy oraz fakultatywny. Obozy narciarskie i snowbordowe we Włoszech, express narty w kraju, wyjazdy wakacyjne w Hiszpanii i we Włoszech, rajdy letnie kajakowe i rowerowe, rejsy żeglarskie, warsztaty sportów wodnych: windsurfing, narty wodne, paintball.

GIMNAZJUM SPORTOWO-JĘZYKOWE NR 9

Kadrę nauczycielską Gimnazjum Sportowo – Językowego Nr 9 MGM stanowią profesorowie, którzy pracują w Liceum Ogólnokształcącym Nr 67 MGM oraz LO dla Dorosłych nr 48 MGM. Szkoła objęta jest patronatem uczelni sportowej.

Klasa językowa

MGM zatrudnia lektorów pięciu specjalności językowych, przez co daje możliwość wyboru nauki lub kontynuacji wybranego języka. Wiodącym językiem obcym jest angielski. Uczniowie w zależności od profilu klasy deklarują naukę dodatkowych języków obcych w wymiarze do 10 godzin języka obcego w tygodniu.

Różne poziomy zaawansowania kandydatów pozwala rozpocząć naukę od podstaw lub doskonalić ją w celu przystąpienia do egzaminu państwowego z wybranej specjalności. Uczniowie wykazujący ponad przeciętne zdolności lub zainteresowanie nauką języka obcego mogą doskonalić go podczas imprez organizowanych przez MGM. Współpraca z The British Council, English First, Bussines Sernice Agency daje takie możliwości.

MGM daje praktycznie nieograniczone możliwości kontaktu z językiem i przystąpienie do egzaminu państwowego. W ramach przedmiotów dodatkowych w klasach językowych wchodzi blok konwersacji i praktyk językowych. Proces dydaktyki podstawowej uzupełnia system warsztatów, praktyk językowych, obozów i zajęć poza terenem szkoły (w formie stacjonarnej i wyjazdowej). Program wyjazdowy opracowany jest na czas trzech lat nauki w poszczególnej placówce.
Klasy sportowe

Kandydat, który dokonuje wyboru nauki w klasie o profilu sportowym nie musi prezentować najwyższego poziomu mistrzostwa sportowego. W klasach sportowych znajduje się miejsce dla uczniów lubiących sport i traktujących swoją przygodę ze sportem jako formę zwiększonej aktywności ruchowej a nie koniecznie wysoko kwalifikowany wyczyn sportowy.

Wśród uczniów MGM jest wielu sportowców z bogatym dorobkiem sportowym z tytułami Mistrza Polski włącznie. Dla tych wybitnie uzdolnionych w kierunku sportu gwarantujemy pomoc w kontynuowaniu kariery sportowej i uzyskania wykształcenia i przepustki na sportową uczelnię.

Po zakończeniu nauki w Gimnazjum MGM jego absolwent ma prawo kontynuować naukę w Liceum MGM na zasadach preferencyjnych (przyjęcie bez egzaminu, brak opłaty wpisowej do Liceum itp.). Licealista ma prawo kontynuować kierunek realizowany w Gimnazjum lub wybrać nowy profil w Liceum.

SPORTOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 67

Program realizowany w Liceum jest oparty na autorskich programach kadry profesorskiej MGM. Wszystkie treści realizowane w ramach podstaw programowych zalecane przez Kuratorium i MENiS są wzbogacone przez dodatkowe treści i przedmioty związane ze specjalnością klasy. Listę przedmiotów dodatkowych realizowanych w Liceum uzupełniają: Historia Sportu, Teoria Sportu, PPS, Wychowanie Zdrowotne, Fakultet Menadżera Sportu.

  

W zależności od wybranego wariantu obłożenie godzinowe wiodących przedmiotów będzie zróżnicowane:
  • wariant językowy preferuje naukę do trzech języków obcych
  • wariant sportowy charakteryzuje się zwiększoną ilością zajęć wychowania fizycznego
  • wariant kulturowy realizuje zakres godzinowy typowego liceum ogólnokształcącego w klasycznych podstawach programowych

LICEUM DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 48 w Warszawie funkcjonuje od 2001 roku i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją kuratora Oświaty w Warszawie nr 95/ED/2001 z dnia 31 grudnia 2001 roku.

Atuty Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych nr 48 MGM:

  • liceum zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • szkoła gwarantuje mało liczne klasy, ich kameralność i ciepłą atmosferę sprzyjającą rozwojowi słuchaczy
  • nauka umożliwi zdobycie wykształcenia średniego, ogólnokształcącego oraz przystąpienie do egzaminu dojrzałości
  • położenie szkoły i jej siedziby na Mokotowie pozwala na łatwy i szybki dojazd, szczególnie wygodne jest to dla korzystających ze środków komunikacji miejskiej
  • wysoki poziom nauczania, co daje w efekcie 100% zdawalność egzaminów maturalnych
  • rodzinna atmosfera w szkole
  • indywidualne podejście do słuchaczy

INFORMACJE WAŻNE DLA KANDYDATÓW

Uczniowie, którzy posiadają certyfikat II lub III Olimpiady Języka Angielskiego lub zaświadczenie Biura Organizacyjnego Olimpiad Językowych przyjmowani są do klas językowych w pierwszej kolejności. Jeżeli uczysz się języka obcego w szkole lub na kursach językowych opinia twego nauczyciela (lektora) będzie pomocna w zakwalifikowaniu Twojej osoby do nauki w MGM (złóż arkusz rekomendacji – arkusz do odbioru w sekretariacie MGM).

Jeżeli uprawiasz sport w klubie lub jesteś wielokrotnym reprezentantem swojej szkoły w konkretnej dyscyplinie sportowej dołącz do dokumentacji rekomendację sportową (druk do odbioru w sekretariacie MGM) wszyscy ci kandydaci przyjmowani będą do klas sportowych w pierwszej kolejności.

W programie klas językowych sport jest doskonałym uzupełnieniem programowym dla uczniów uzdolnionych językowo. W programie klas sportowych zwiększony wymiar zajęć językowych daje możliwość opanowania języka obcego, która będzie pomocna w dalszej karierze sportowej.

Kandydaci do klas językowych, sportowych i ogólnych przyjmowani będą według kolejności zgłoszeń z zachowaniem pierwszeństwa dla uczniów wyżej opisanych.

Absolwenci Gimnazjum MGM są przyjmowani w pierwszej kolejności do Liceum MGM, absolwenci Liceum MGM są przyjmowani w pierwszej kolejności i bez egzaminów wstępnych do Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie. We wszystkich przypadkach kontynuacji nauki w MGM uczniowie nie płacą opłat wpisowych.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie