Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Katolickie Gimnazjum - POPIEŁUSZKO

im. bł. ks. J. Popiełuszki

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
tel. (22) 839-08-40, tel kom. 502-761-555
www:   http://www.popieluszko.edu.pl
e-mail:   sekretariat@popieluszko.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 16067 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

KATOLICKIE GIMNAZJUM POPIEŁUSZKO

- jest katolicką szkołą dla chłopców
  i dziewcząt

- posiada uprawnienia szkoły publicznej
- wychowanie popgłębiające wiarę, oparte
  na chrześcijańskim systemie wartości

- nauka religii katolickiej jest w szkole
  obowiązkowa

- języki obce: angielski, niemiecki,
  francuski

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych:
  zajęcia sportowe, koła przedmiotowe,
  koła zainteresowań

- doskonała baza dydaktyczna
- udział w konkursach, wycieczkach,
  wyjściach kulturalnych

Jedna szkoła - wiele mozliwości

Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. J. Popiełuszki zostało powołane przez Jego Eminencję Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski w 1999 r. jako szkoła dla chłopców i nosiła nazwę Archidiecezjalne Gimnazjum Męskie. Od 2010 r. nasza placówka zmieniła nazwę na Katolickie Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki. Od tego także roku organem prowadzącym szkołę jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej.
Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 do gimnazjum są przyjmowane dziewczęta. Naszym pomysłem na funkcjonowanie szkoły koedukacyjnej jest tworzenie klas oddzielnych dla chłopców i dziewcząt, jeśli w wyniku rekrutacji przyjmiemy odpowiednią liczbę chłopców i dziewcząt.

Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku rozwoju osobowego. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane i realizowane we wszystkich dziedzinach życia, warunkuje wzrastanie w dojrzałości osobowej zarówno wychowanków, jak i wychowawców. W szkole podejmowane są stałe działania i wysiłki budowania jej charakteru wychowawczego opartego na Ewangelii.

Nadrzędnym zadaniem edukacyjnym szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opieki. Wspierając rodzinę w wychowaniu dzieci, szkoła pomaga uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym za kształcenie, a także wspomaga w rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących większej pomocy.

Kształcenie w szkole jest elementem szeroko rozumianego wychowania. Jego istotą jest wspomaganie rozwoju ucznia w kierunku stawania się w pełni osobą i oznacza rozwijanie:
 • podmiotowości
 • odpowiedzialności
 • umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji
 • poczucia własnej godności
 • możliwości twórczych
 • potrzeby i poczucia sensu, ale równocześnie przekraczanie siebie w kierunku bycia z innymi i dla innych
Szkoła organizuje poza zajęciami lekcyjnymi, również zajęcia dodatkowe
 • piłka nożna
 • siłownia
 • koło rysunku i malarstwa artystycznego
 • koło geograficzne, biologiczne, historyczne
 • przygotowanie do konkursu historycznego
 • zajęcia sportowe
 • unihokej
 • American Culture Class
 • wyjścia na lekcje muzealne i wystawy
 • koło chemiczne


Poza nauką uczniowie uczestniczą
 • wycieczkach jedno i wielodniowych, wspólne wyjścia do kina, teatru, na koncerty
 • udział w letnich i zimowych zawodach sportowych
 • teatr amatorski, szkolny zespół muzyczny

Szkoła realizuje zadania określone w podstawie programowej takie jak
 • wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla społeczności i osób reprezentujących inne kultury i narody
 • kształci – przestrzegając obowiązującego prawa, według dopuszczonych do użytku w szkole programów nauczania
 • umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości szkoły
 • uczniom uzdolnionym może umożliwić indywidualny program lub tok nauki, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów oraz możliwości finansowych
 • zapewnia młodzieży opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb
 • wspiera rozwój religijny uczniów poprzez stwarzanie warunków formacji i organizowanie różnych jej form

INTERNAT

Internat Katolickiego Gimnazjum im. ks. J. Popiełuszki jest przeznaczony dla uczniów spoza Warszawy. Dysponujemy odpowiednią bazą lokalową, aby do internatu przyjąć chłopców i dziewczęta, posiadamy dwa niezależne kompleksy mieszkań. Stwarzamy i pomagamy organizować wychowankom warunki do nauki i odpoczynku. W zajęciach popołudniowych jest czas na naukę, relaks, zajęcia sportowe i modlitwę.

Internat
w okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków, w którym należy dążyć do współtworzenia jego katolickiego charakteru oraz rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobrej nauce, pracy i prawidłowemu rozwojowi.

Cele i zadania internatu:
 • realizuje cele i zadania Zespołu Szkół
 • zapewnia wychowankom opiekę oraz zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami sanitarno-higienicznymi
 • zapewnia warunki umożliwiające wychowankom przygotowanie się do zajęć szkolnych
 • wdraża wychowanków do usamodzielnienia się i przygotowuje ich do dorosłego życia
 • rozwija samorządność i zaradność życiową, poprzez wykonywanie prac porządkowo-gospodarczych
 • przygotowuje wychowanków do uczestniczenia w życiu wspólnoty i własnej rodzinie
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie