Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
FILOMATA Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 20A, 44-100 Gliwice
tel. (32) 270 76-65, tel. (32) 335 06-04
www:   http://www.filomata.com.pl
FILOMATA na Facebooku
e-mail:   info@filomata.com.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12477 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


SZKOLENIA - FILOMACKA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI I ROZWOJU

- CZYM JEST NOWOCZESNA EDUKACJA?
  W naszym odczuciu jest świadomością,
  poszukiwaniem, byciem na drodze
  własnego rozwoju. Jest także szukaniem
  zrozumienia – dla innych i dla samego
  siebie. Jest ciągłą podróżą do własnego
  człowieczeństwa. Z taką intencją
  zapraszamy Państwa do naszej
  FILOMACKIEJ AKADEMII MOŻLIWOŚCI
  I ROZWOJU, w której chcemy dzielić
  się wiedzą, umiejętnościami
  i wartościami. Zapraszamy Państwa
  na spotkania, szkolenia, warsztaty.

- Szkolenia HIP dla nauczycieli:
 • Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami (EFEKT GAPIA)
 • Kształtowanie nastawienia rozwojowego (MINDSET)

 

PRZEDSZKOLE TĘCZOWA KRAINA FILOMATY

- ul. Wiejska 49, Gliwice
- tel./faks: (32) 270 40-23
- e-mail: przedszkole@filomata.com.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA FILOMATA

- ul. Pszczyńska 22, Gliwice
- tel./faks: (32) 270 78-58, (32) 270 74-21
- e-mail: sp@filomata.com.pl

GIMNAZJUM FILOMATA

- ul. Bojkowska 20A, Gliwice
- tel. (32) 270 76-65, tel. (32) 335 06-04
- e-mail: gim@filomata.com.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FILOMATA

- ul. Bojkowska 20A, Gliwice
- tel. (32) 270 76-65, tel. (32) 335 06-04
- e-mail: gim@filomata.com.pl

CENTRUM HELEN DORON

- ul. Wiejska 49, Gliwice
- ul. Bojkowska 20A, Gliwice
- tel. 731 231-741
- e-mail: gliwice@helendoron.pl
PRZEDSZKOLE TĘCZOWA KRAINA FILOMATY

Pierwsze lata życia dziecka często decydują o jego dalszym rozwoju i podejściu do życia, kontaktów z innymi ludźmi i do nauki. W Przedszkolu Tęczowa Kraina Filomaty dbamy o to, żeby Twoje dziecko mogło się prawidłowo rozwijać i czerpało pełnię radości ze swojego dzieciństwa.

Jesteśmy zespołem kreatywnych osób, których doświadczenie i praca skierowane są na potrzeby dziecka i jego wszechstronny, prawidłowy rozwój. Dbamy także o dobre samopoczucie świadomego, doinformowanego Rodzica. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w edukacji dzieci i młodzieży. Wiemy jak i które z umiejętności należy szczególnie rozwijać na kolejnych etapach kształcenia. Naszą pracę wspomagają: wykwalifikowani pedagodzy, psycholog, logopeda, instruktorzy: rytmiki, tańca, wychowania fizycznego,gimnastyki korekcyjnej, plastyki i inni.

Jak pracujemy?
Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00 przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych. Zajęcia edukacyjne wynikające z podstawy programowej realizowane są w godz. 9.30 – 12.30. W trakcie całego dnia odbywają się liczne zajęcia dodatkowe.

Organizacja pracy przedszkola
Opieką wychowawczo - dydaktyczną objęte są dzieci w wieku 2-6 lat. Dzieci bawią się i uczą w grupach 2-3-latków, 4-latków i 5-6 latków. Zajęcia uwzględniają indywidualne tempo rozwoju dziecka i jego potrzeby. W każdej grupie pracuje 2 pedagogów, w razie potrzeby wspomaganych przez logopedę i psychologa.

Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowo zróżnicowanych, dzięki czemu uczą dzieci odpowiedzialności za własne zachowania, empatii, zrozumienia, wrażliwości na potrzeby innych.

W pracy dydaktycznej szczególny nacisk kładziemy na rozwój:
 • twórczego, kreatywnego myślenia, motywacji do odkrywania i poznawania świata
 • umiejętności nazywania i wyrażania uczuć, poczucia własnej wartości i niezależności
 • umiejętności społecznych, czyli empatii, negocjacji, współdziałania w grupie
 • samodzielności w trudnych dla dziecka działaniach i czynnościach dnia codziennego
 • aktywności ruchowej, pokonywania trudności, czerpania radości z własnych działań

Zajęcia programowe:
 • zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
 • zajęcia grafomotoryczne przygotowujące do nauki czytania i pisania inspirowane metodą H. Tymichowej
 • zajęcia literacko - językowe
 • zajęcia matematyczne
 • zajęcia przyrodniczo - ekologiczne

W trakcie zajęć wykorzystywane są elementy koncepcji pedagogicznej Marii Montessori. Rodzicom oferujemy zajęcia warsztatowe w ramach AKADEMII RODZICA.

Poza zajęciami programowymi, nasze Przedszkole oferuje takie zajęcia dodatkowe jak:
  
 • opieka logopedy i zajęcia rozwijające mowę
 • opieka psychologa i zajęcia psychoedukacyjne
 • język angielski język niemiecki,
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia metodą Marii Montessori
 • zajęcia „Jesteśmy Kreatywni” obejmujące zadania konstruktorskie i matematyczne,

Oferujemy również zajęcia dodatkowo płatne (na życzenie Rodziców): nauka gry na instrumencie, nauka pływania (basen), nauka gry w tenisa ziemnego.

Zapraszamy – dołącz ze swoim dzieckiem do Przedszkola Tęczowa Kraina Filomaty!

SZKOŁA PODSTAWOWA FILOMATA

W Szkole Podstawowej Filomaty mali uczniowie stawiają swoje pierwsze kroki w świecie nauki. Zachęcamy ich do odkrywania świata, poznawania nowych obszarów wiedzy i nabywania praktycznych umiejętności.

Aby nauka w szkole podstawowej była wspaniałą przygodą proponujemy:
 • w klasach I - III zintegrowany system nauczania
 • naukę czytania i pisania wspomaganą metodą glottodydaktyki
 • elementy informatyki od najmłodszych klas
 • intensywną naukę języka angielskiego
 • naukę drugiego języka obcego od klasy IV
 • fakultatywne zajęcia języka francuskiego
 • fakultatywne zajęcia języka niemieckiego
 • lekcje w-f na basenie
 • gimnastykę korekcyjną
 • rytmikę
 • taniec towarzyski
 • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego
 • terapię pedagogiczną
 • zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • kameralne zespoły klasowe
 • w klasach IV-VI proponujemy dodatkowo zajęcia z przedsiębiorczości
 • opiekę w świetlicy szkolnej do godziny 7:00 do 17:00
 • udział w licznych akcjach charytatywnych
 • udział uczniów w Śląskim Uniwersytecie Dziecięcym
 • bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych:
  • dla klas młodszych: koła naukowe przygotowujące uczniów do konkursów międzyszkolnych, koło plastyczne, regionalne, szachowe, teatrzyk szkolny, Akademię Kreatywności
  • dla klas starszych: koło matematyczne, polonistyczne, języka angielskiego, informatyczne, ortograficzne, muzyczne, szachowe, plastyczne, teatralne, redakcja gazetki szkolnej, realizacja projektów międzynarodowych.

Zapewniamy bezpośrednie i życzliwe kontakty, przyjazną, sprzyjającą pracy atmosferę, pomoc szkolnego pedagoga, psychologa i nauczycieli, wysoki poziom nauczania, ciekawe i różnorodne zajęcia.

Oferujemy doskonałe przygotowanie do dalszej nauki (możliwość kontynuowania nauki w naszym gimnazjum i liceum FILOMATA).


Jesteśmy szkołą możliwości:
 • przyjazną i bezpieczną
 • pomagającą wszystkim uczniom w odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia
 • zapewniającą poszanowanie godności, podmiotowości ucznia oraz uczącą tolerancji i respektowania praw innych ludzi
 • wspierającą i zachęcającą do partnerstwa między uczniami i nauczycielami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą
 • zapewniamy atrakcyjne, dobrze zorganizowane zajęcia

Szkoła posiada certyfikaty: Szkoła z klasą, Uczniowie z klasą, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła przyjazna dziecku choremu na cukrzycę, Bezpieczna Szkoła.

Zapraszamy – stwórz Twojemu dziecku możliwości w Szkole Podstawowej Filomaty!

GIMNAZJUM FILOMATA

Gimnazjum Filomaty to miejsce gdzie dziecko zaczyna dorastać. W tym okresie szczególnie ważne jest, żeby ukierunkować jego energię na dalszy rozwój i naukę rzeczy, które pomogą mu w przyszłości. Chociaż nasi uczniowie nie uczą się dla ocen, a dla siebie, to wyniki egzaminów zewnętrznych są dobrym świadectwem naszej wspólnej pracy. Gimnazjaliści z FILOMATY znakomicie zdają egzaminy zewnętrzne. Zawsze są w czołówce miejskiej, wojewódzkiej a nawet krajowej.

Gwarantujemy:
 • pracę w klasach do 20 uczniów
 • wycieczki i wyjazdy integracyjne
 • poszerzony program nauki języka angielskiego
 • naukę drugiego języka obcego (niemiecki lub francuski)
 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych (potwierdzone wynikami niezależnych egzaminów)
 • system pomocy dla uczniów szczególnie zdolnych
 • rozwijanie kreatywności w ogólnopolskim programie Odyseja Umysłu
 • możliwość uczestnictwa w projektach międzynarodowych, takich jak wymiany zagraniczne
 • możliwość korzystania z indywidualnego toku nauczania
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • urozmaicony program wychowania fizycznego (zajęcia w sali gimnastycznej, samoobrona, basen)
 • dbałość o harmonijny rozwój intelektualny, fizyczny i moralny
 • możliwość korzystania ze szkolnej stołówki, wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego

Bardzo zależy nam, aby FILOMATA była szkołą niepowtarzalną, przyjaznym miejscem dla młodych ludzi, w którym znajdą oni dobre warunki dla własnego rozwoju. Wiemy, iż konieczność opłaty za szkołę może być czasem barierą, trudną do pokonania. Wszystkim osobom, które chcą zostać uczniami FILOMATY, a których sytuacja finansowa ich rodzin w obecnej chwili nie pozwala na pełne opłacenie czesnego, proponujemy możliwość ubiegania się o stypendium naukowo-socjalne i uzyskania dofinansowania.

W Filomacie chętnie pracujemy metodą projektu. Dzięki temu uczniowie mogą samodzielnie zdobywać wiadomości i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych, zamiast przyswajać wiedzę teoretycznie. W projekcie uczniowie sami decydują, co chcą robić, a rolą szkoły jest stworzenie warunków, które wspierają rozwój. Przy wyborze tematu i określeniu celu ważne są pomysły całej grupy. Projekt wymaga zaplanowania i podziału pracy, znakomicie uczy współdziałania w grupie i odpowiedzialności za swoje zadanie. Wynik projektu jest efektem pracy całego zespołu.

Zapraszamy – sprawdź co możemy zaoferować Twojemu dziecku w Gimnazjum Filomaty!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FILOMATA

Czas nauki spędzony w liceum to przepustka do dobrych studiów, rozwoju kariery zawodowej i dorosłego życia. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 opracowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą LO Filomata w roku 2014 nadal jest najlepszym LO w Gliwicach (146 miejsce w Polsce).

Ucząc się w liceum przygotowujesz się do matury, ale przede wszystkim do studiów. Im lepiej wykorzystasz ten czas, tym łatwiej odnajdziesz się na wyższej uczelni! W Liceum Ogólnokształcącym FILOMATA od wielu lat realizujemy zindywidualizowany, unikatowy w skali miasta system przygotowań do matury. Nasz program nauczania w liceum pozwalał każdemu uczniowi skupić się na interesujących go przedmiotach egzaminacyjnych, bez konieczności wybierania profilu nauki. Zmiany w prawie oświatowym dotyczące IV etapu edukacyjnego (ponadgimnazjalnego) zmuszają nas także do modyfikacji w naszego systemu kształcenia. Bezcenne, w tym przypadku, okazało się nasze doświadczenie ponieważ w ubiegłych latach sprawdziliśmy już, jak indywidualnie dobrać program nauczania, żeby był efektywny i przyjazny dla uczniów.

Każdy uczeń ma prawo realizować 2-4 przedmioty wybrane według następującego systemu:
 • obowiązkowo jeden z przedmiotów: historia, biologia, geografia, fizyka, chemia
 • dodatkowo może wybrać: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka (uczniowie wybierający ten przedmiot, powinni wybrać także matematykę w zakresie rozszerzonym), historia sztuki
Język polski, języki obce i matematyka są nauczane w zakresie rozszerzonym od początku klasy I LO. W II semestrze uczniowie dokonują wstępnej deklaracji dotyczącej pozostałych przedmiotów. Mają możliwość uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach. Dzięki temu mają okazję poznać specyfikę przygotowań do egzaminu maturalnego z poszczególnych dziedzin wiedzy. Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru przedmiotów rozszerzonych młodzież dokonuje pod koniec klasy pierwszej. Od klasy II uczą się zgodnie z opracowaną dla siebie, indywidualna ścieżką rozwoju.

Pozostałe przedmioty obowiązkowe:
 • wiedza o kulturze
 • retoryka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • podstawy przedsiębiorczości
 • godzina do dyspozycji wychowawcy
wyżej wymienione przedmioty nauczane są obowiązkowo na jednym poziomie dla wszystkich uczestników zajęć.

Przedmioty dodatkowe:
Uczniowie, którzy nie wybrali historii w zakresie rozszerzonych obowiązkowo realizują przedmiot historia i społeczeństwo. Ci, którzy nie wybrali biologii, chemii, geografii i fizyki realizują przedmiot przyroda.

Języków obcych uczysz się:
 • w kameralnych grupach dobranych zgodnie z poziomem znajomości języka przez uczestników zespołu
 • w zwiększonym wymiarze godzin, co pozwala zrealizować materiał dla poziomu rozszerzonego

Obowiązkowo na poziomie rozszerzonym:
 • język angielski
 • język francuski lub niemiecki (do wyboru)

Klasy frankofońskie

W roku szkolnym 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące FILOMATA przystąpi do projektu KLASY FRANKOFOŃSKIE NA ŚLĄSKU.
W klasie frankofońskiej:
 • realizujemy rozszerzony program języka francuskiego 4 godziny tygodniowo
 • przygotowujemy uczniów do, rozszerzonej matury z języka francuskiego oraz konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • uczniowie mają możliwość zdobywania kolejnych stopni certyfikatu międzynarodowego DELF, jeśli wyrażą taką wolę. Dzięki temu zwiększają swe szanse na kontynuację w przyszłości studiów za granicą w ramach programów europejskich (np. Erasmus), a poprzez dobrą znajomość języka obcego zapewniają sobie konkurencyjność na rynku pracy
 • organizujemy konwersacje prowadzone przez lektora języka francuskiego w Polsce oddelegowanego na potrzeby uczestników projektu przez Wallonie-Bruxelles International
 • nawiązujemy współpracę międzynarodową z młodzieżą z krajów frankofońskich
 • zwiększamy motywację uczniów do nauki języków obcych, pracujemy metodami aktywizującymi uczniów, wspieramy ich zdolności i kładziemy nacisk na umiejętność swobodnego komunikowania się w języku francuskim

Zapraszamy – dołącz do Liceum Ogólnokształcącego Filomaty – przygotuj się do matury i do Twoich wymarzonych studiów!

HELEN DORON

Angielski metodą Helen Doron to:
 • kontakt 15 razy w tygodniu, uzyskany dzięki specjalnie opracowanym nagraniom rodowitych Anglików na płytach CD, które puszczane są Dziecku w domu oraz cotygodniowa lekcja w grupie rówieśniczej, pełna ogólnorozwojowych gier i zabaw
 • nauka w małych grupach do 8 osób
 • możliwość kontynuacji na 10 poziomach kursów dla dzieci od 3 miesiąca do 14 roku życia oraz na 4 nowych kursach dla nastolatków do 19 roku życia
 • możliwość odrobienia zajęć w przypadku nieobecności

W trakcie roku szkolnego Centrum oferuje również bezpłatnie: dodatkowe warsztaty, - dostęp do interaktywnej platformy multimedialnej wspomagającej nauczanie (zawierającej gry i zabawy oczywiście w języku angielskim), - bal karnawałowy piknik na zakończenie roku szkolnego.
Wszystkich Państwa zainteresowanych edukacją dzieci prosimy o kontakt z sekretariatem.

Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerami telefonów:
tel. 731-231-741, tel. (32) 270-76-65
oraz pod adresem e-mail: gliwice@helendoron.pl

Odwiedź naszą stronę internetową: www.helendoron.pl/gliwice

Zapraszamy - dołącz do tysięcy zadowolonych uczniów Helen Doron na całym świecie!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie