Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Marii Dąbrowskiej

ul. Szkolna 27, 64-530 Kaźmierz
tel./fax (61) 291-80-40, tel. kom. 605-055-746
www:   http://www.spkazmierz.com.ple-mail:   sekretariat@spkazmierz.com.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 14174 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- język angielski
- zajęcia z logopedą
- biblioteka, stołówka, świetlica
- zorganizowany dowóz uczniów do szkoły
- opieka pedagoga i psychologa
- wykwalifikowana kadra nauczycieli
- dobra baza dydaktyczno-sportowa
- bogata oferta zajęć dodatkowych
- udział w licznych programach
  i projektach

Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia i umożliwia pełną realizację misji wychowawczej i dydaktycznej szkoły.

Szkoła zapewnia równe szanse rozwoju wszystkim uczniom. Uczniowie i nauczyciele współtworzą środowisko przekonane o wartości każdej osoby. Szkolne programy wychowania i kształcenia propagują pozytywny obraz ludzi.

Szkoła posiada własny program wychowawczy. Odpowiednio planuje swoją pracę pedagogiczną, wnikliwie obserwuje i analizuje postępy uczniów oraz zapewnia szczególne formy wsparcia pedagogicznego tym, którzy go wymagają. Uczniów zachęca się do wysiłku, a ich osiągnięcia są dostrzegane. Dokonujecie pomiaru wyników nauczania poprzez szereg konkursów i testów sprawdzających sposób podejmowania decyzji oraz jakość tych decyzji.

Szkoła promuje postawy szacunku dla innych i samego siebie, wychowuje w duchu patriotyzmu, uniwersalnych wartości i zasad opisanych w programie wychowawczym.

W proces wychowania zaangażowani są wszyscy nauczyciele, rodzice, uczniowie. Postawy te wskazują na moralny, społeczny, emocjonalny i duchowy rozwój wychowanków oraz odpowiadają uznanym powszechnie wartościom i normom postępowania.
   Oferujemy zajęcia dodatkowe m.in.:
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • przygotowujące do egz. ośmioklasisty
 • kółko fizyczno-chemiczne
 • kółko informatyczne dla klas VII
 • rozwijające z j. angielskiego kl. 1-3
 • wspierające
 • religijne - Mali bibliści
 • SKS - piłka nożna
 • warsztaty plastyczne
 • Muzyka w Kościele przez wieki - warsztaty praktyczne z nauką śpiewu liturgicznego
 • polonistyczne
 • siłownia " Piwnica pod Termami"
 • czwartki lekkoatletyczne , aktywne noce taneczne , wyjazdy na zawody
 • rozwijające umiejętności interpersonalne
 • taneczne
 • kółko historyczne
 • zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne
 • wolontariat
 • konsultacyjne z biologii
 • kółko komputerowe
 • "Ortografia co do głowy trafia"
 • kółko j. angielskiego
 • kółko Małych Pomocników Maryi
 • edukacyjne Mądre Główki
 • Głośne czytanie ciekawych książek

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej ma również sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

Podczas przerw w świetlicy uczniowie mogą zjeść drugie śniadanie i napić się ciepłej herbaty. Obiady wydawane są na dwóch przerwach z powodu ograniczonej liczby miejsc w świetlicy, która pełni też rolę stołówki. Szkoła Podstawowa uczestniczy w programach „Mleko w szkole” oraz „Warzywa i owoce w szkole”.


Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu realizuje Program edukacyjny „MÓJ ZAWÓD - MOJA PASJA”, którego celem jest m.in. wzbudzenie zainteresowań uczniów pod kątem poznawania różnych zawodów, podkreślenie wartości pracy w życiu człowieka, konieczność przygotowania się do danego zawodu, określenie i poznanie konkretnych terminów związanych z daną profesją.

Całokształt pracy szkoły opiera się na partnerskim współdziałaniu z rodzicami, uczniami i środowiskiem lokalnym. Szkoła rozwija samorządność uczniowską, stwarza uczniom warunki do ponoszenia odpowiedzialności i bierze pod uwagę ich punkt widzenia za swoje działania. Udział rodziców uczniów w życiu szkoły jest znaczący i są oni zaangażowani we wszystkie możliwe obszary jej działalności. Rodzice biorą udział w różnego rodzaju formach działalności szkoły, wspomagając ją jednocześnie w miarę swoich możliwości.

Szkoła posiada tereny, budynki i pomieszczenia, a także wyposażenie i materiały, odpowiednie do właściwego przebiegu procesu kształcenia. Obiekty szkolne są w dobrej kondycji. Szkoła czyni starania, aby warunki uczenia się były atrakcyjne. W szkole wszyscy uczniowie i pracownicy funkcjonują w zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunkach.


BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna w Kaźmierzu jest ważnym ogniwem w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Rozbudza i rozwija potrzeby czytania i zdobywania informacji związanych z nauką szkolną, stwarza warunki do utrwalania wiadomości i umiejętności nabywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

Pomieszczenie biblioteki składa się z wypożyczalni, czytelni oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Z księgozbioru biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Otwarta jest codziennie, umożliwia uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, przed i po ich zakończeniu. Placówka ta gromadzi i opracowuje na bieżąco zakupione nowości, corocznie wzbogaca się o kilkaset pozycji. Obecnie księgozbiór biblioteki wynosi kilkanaście tysięcy woluminów. Szkoła prenumeruje dla biblioteki ponad kilkadziesiąt tytułów czasopism.

Prężnie działa aktyw biblioteczny, który pomaga w organizacji różnych imprez: wystawki nowości, konkursy czytelnicze, apele, spotkania z autorami. Oprócz tego biblioteka szkolna na terenie szkoły przygotowuje różnego rodzaju przedstawienia, montaże słowno - muzyczne, poranki poetyckie oraz apele związane z różnymi wydarzeniami szkolnymi i państwowymi.

Przy bibliotece powstał i działa zespół teatralny "Bibliofilki", który taką nazwę przyjął w 2001r. Jego członkowie przygotowują pod kierunkiem bibliotekarza prawie wszystkie imprezy czytelnicze i artystyczne.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie