Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

w Lwówku Śląskim

ul. Parkowa 9, 59-600 Lwówek Śląski
tel./fax (75) 782-35-77, tel. (75) 782-45-25
www:   http://zpew.edupage.org
e-mail:   soswlwowek@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9584 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA W MOS

- dla dzieci, które z powodu zaburzeń rozwojowych wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej
- pomoc w nauce

GIMNAZJUM W MOS

- dla młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej

SZKOŁA ZAWODOWA W MOS

- dla młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOSW

- zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
- klasy dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim
- zespół rewalidacyjno – wychowawczy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

GIMNAZJUM W SOSW

- zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
- zespół rewalidacyjno – wychowawczy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
- klasy dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W SOSW

- murarz
- cukiernik

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SOSW

- dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnością sprzężoną
- cykl trzyletni z możliwością wydłużenia do 24 roku życia
- przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, społecznym i zawodowym w warunkach pracy chronionej

Zespół jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, w której dzieci i młodzież z różnego typu dysfunkcjami mają możliwość nauki oraz rehabilitacji. W skład zespołu wchodzą Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym mogą przebywać uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, głębokim, jak również ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz z zaburzonym zachowaniem.


Do placówek wychowankowie przyjmowani są na podstawie skierowania Starosty Lwóweckiego. Podstawowym dokumentem uprawniającym do wydania skierowania jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas pobytu w placówce wychowankowie zapewnioną mają naukę w Szkole Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej, całodobową opiekę internatu oraz bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacji ruchowej, socjoterapeutycznych oraz kół zainteresowań.

Zespół położony jest na obrzeżach Lwówka Śląskiego, w województwie dolnośląskim około 35 km od Jeleniej Góry. Położenie zespołu jest jego dużym atutem, przestrzeń, park, wiele boisk i terenów zielonych, bliskość lasu sprawiają, że miejsce to jest bardzo przyjazne dla przebywających u nas wychowanków.

Obecnie ośrodek mieści się w siedmiu budynkach szkolno-internatowych.

W placówce zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy oraz psycholog, pedagog, logopeda oraz specjalista rehabilitacji ruchowej.

Ośrodek dysponuje kuchnią, stołówką, pralnią, mikrobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych .

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy to:
 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • grupy wychowawcze (internat)

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć rewalidacyjnych:
 • w pracowni do stymulacji polisensorycznej
 • terapii logopedycznej
 • terapii metodą EEG Biofeedback
 • zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w nowocześnie wyposażonych pracowniach
 • zajęć rehabilitacji ruchowej

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w sekcji sportowej, kole teatralnym oraz zespole wokalno – tanecznym.

W ramach współpracy partnerskiej ze szkołami w Niemczech i Czechach uczniowie biorą udział w wycieczkach, seminariach oraz zajęciach warsztatowych przygotowywanych przez specjalistyczne placówki w Polsce i Niemczech oraz Czechach.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką dla uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania oraz niedostosowanych społecznie.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wchodzą:
 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Szkoła Zawodowa
 • Internat

Ośrodek jest publiczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

Ośrodek zapewnia wychowankom:
 • realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w szkołach wchodzących w skład Ośrodka
 • udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyki i terapii uzależnień, profilaktyki społecznej i resocjalizacji
 • udział w zajęciach sportowych, turystycznych rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych
 • pomoc w nauce
 • całodobową opiekę
 • przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu

Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Zadania Ośrodka realizowane są głównie poprzez:
 • organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych
 • wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne, organizację specjalistycznych działań socjoterapeutycznych
 • wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej
 • udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom i nauczycielom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju wychowanków
 • pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków
 • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie