Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej

im. L. Braille`a w Bydgoszczy

ul. Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz
tel. (52) 322-17-87, fax (52) 322-76-25
www:   http://www.braille.bydgoszcz.pl
SOSW Nr 1 na Facebooku
e-mail:   louis@braille.bydgoszcz.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 24895 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieWCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

- zajęcia odbywają się na terenie placówki
  w gabinetach specjalistycznych
  w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie

- przyjmowane dzieci w wieku od 0 do 6 lat
  lub do momentu podjęcia nauki w szkole


ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GŁUCHONIEWIDOMEJ I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI

- zapewnia opiekę i edukację dzieciom
  i młodzieży z jednoczesnym uszkodzeniem
  narządu wzroku i słuchu lub
  niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  w tym z zachowaniami autystycznymi


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 53

- czas nauki wynosi 8 lat
- zapewnia wszechstronny rozwój
- mało liczne oddziały
- sale przystosowane do potrzeb uczniów
 

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki,
  j. rosyjski

- wspomagamy wszechstronny rozwój
  uczniów

- wysoko wykwalifikowana kadra

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10
(3 lata)


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
(3 lata)

- nauka trwa 3 lata, szkoła przeznaczona
  dla uczniów  z umiarkowaną lub znaczną
  niepełnosprawnością intelektualną oraz
  wadą wzroku


SZKOŁA POLICEALNA


KURSY ZAWODOWE

- gastronomiczny
- tyfloinformatyczny
- administracyjny
- ślusarski
- florystyczny

TECHNIKUM

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji...
a właściwa decyzja, to wybór naszego Ośrodka

Uczniem ośrodka może być dziecko słabo widzące, niewidome, głuchoniewidome i z niepełnosprawnością sprzężoną. Do ośrodka przyjmowani są uczniowie/wychowankowie posiadający aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej do kształcenia specjalnego z uregulowaną sytuacją prawną rodziców/opiekunów prawnych. Ośrodek jest placówką feryjną.

W celu wspomagania wszechstronnego rozwoju uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach rewalidacyjnych:
 • usprawnianie widzenia
 • gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • hipoterapia
 • kynoterapia
 • logoterapia
 • logorytmika
 • terapia psychologiczno – pedagogiczna
 • zajęcia z elementami sensoplastyki
 • zajęcia z SI
 • zajęcia w Sali Doświadczania Świata
 • zajęcia z orientacji przestrzennej
 • zajęcia ceramiczne

Nasza placówka jest obiektem bez barier. Od roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęliśmy zajęcia edukacyjne w nowym budynku. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

   Posiadamy certyfikaty i wyróżnienia
 • Certyfikaty Szkół z Klasą
 • Szkoła Bez Przemocy
 • Szkoła Bezpiecznego Internetu
 • Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Obiekt bez barier"
 • Ośrodek Stowarzyszony Unesco
 • Certyfikat "Baltik Sea Projekt" Unesco


Atuty szkoły

 • wyspecjalizowana kadra pedagogiczna
 • mało liczne zespoły klasowe
 • indywidualna praca z uczniem
 • nauka języków obcych: język angielski, język niemiecki, język rosyjski
 • innowacje pedagogiczne
 • klasy autorskie
 • specjalistyczne środki tyflodydaktyczne
 • dostosowanie form i warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla każdego ucznia/wychowanka z uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych (liczne koła zainteresowań i zajęcia terapeutyczno-rewalidacyjne)
 • opieka medyczna
 • podręczniki w piśmie Braille`a i w druku powiększonym
 • likwidacja barier architektonicznych
 • przygotowujemy i wdrażamy projekty konkursowe i systemowe ukierunkowane na rozwój umiejętności kluczowych i rewalidację uczniów, wychowanków naszej placówki pozyskując środki finansowe z PO KL i budżetu województwa

INTERNAT

   Nasz internat to:
 • całodobowa opieka pedagogiczna w grupach wychowawczych liczących 8-10 osób
 • bezpłatny pobyt
 • całodzienne wyżywienie w atrakcyjnej cenie /opłata uwzględnia sytuację materialną rodziny
 • zakwaterowanie w 4-5 osobowych pokojach
 • estetycznie urządzone wnętrza
 • opieka medyczną
 • pomoc w nauce szkolnej
 • wsparcie materialne potrzebującym
 • możliwość korzystania z pracowni komputerowej, sali cichej nauki, kuchenki, świetlic ze sprzętem audiowizualnym, kawiarenki, sali gimnastycznej

INTERNAT OFERUJE:
 • zajęcia rewalidacyjne i uczestnictwo w kołach zainteresowań: orientację przestrzenną, zajęcia taneczne, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, basen- naukę pływania, koło "Gier planszowych", koło turystyki pieszej "Stonoga", koło szachowe itd.
 • działalność w Młodzieżowej Radzie Internatu i jej sekcjach: kulturalno – oświatowej, higieniczno – porządkowej, żywieniowej, sportowej
 • dobrą, wspólną zabawę podczas: biwaków, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, festynów i imprez okolicznościowych, wyjść na imprezy kulturalne i sportowe, spotkań z wybitnymi ludźmi

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie