Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Przymierza Rodzin

im. Jana Pawła II

ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
tel. (22) 641-52-09, (22) 641-36-50
www:   http://www.sprjp2.edu.pl
Szkoła Przymierza Rodzin na FB
e-mail:   szkola@sprjp2.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13018 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieSZKOŁA PODSTAWOWA NR 112
PRZYMIERZA RODZIN
zajęcia edukacyjne

- mało liczne klasy, co zapewnia
  indywidualne podejście do ucznia

- język obcy (angielski, niemiecki)
- udział w licznych projektach i programach
- dbałość o wszechstronny rozwój ucznia
- wykwalifikowana kadra
- doskonała baza dydaktyczna
- wyjazdy integracyjne, spotkania
  kulturalne, imprezy okolicznościowe

 

GIMNAZJUM PRZYMIERZA RODZIN

- klasa z autorskim, rozszerzonym
  programem matematyki

- klasa o rozszerzeniu
  geograficzno-matematycznym

- w każdej klasie obowiązkowym językiem
  obcym jest język angielski

- wyjazd integracyjny
- język niemiecki lub francuski jako drugi
  język obcy

- tygodnie projektowe, obozy naukowe
- bogaty program kół przedmiotowych
  i artystycznych

- autorski program Akademii Filmowej
  oraz Dziedzictwa Kulturowego


LICEUM PRZYMIERZA RODZIN

- klasy o profilu ogólnym z możliwością
  rozszerzania przedmiotów wybranych
  przez ucznia

- autorskie programy: program języka
  angielskiego (przygotowujący
  do egzaminu CAE)

- program humanistyczny i matematyczny

Szkoła Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II ma charakter katolicki. W pracy wychowawczej wykorzystuje założenia i doświadczenia Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, które jej patronuje.

Istotnym założeniem programu wychowawczego jest ścisła współpraca Szkoły i rodziców, którzy to przecież jako pierwsi przekazują swoim dzieciom najważniejsze wartości życia ludzkiego. Podejmowanie trudu wychowania razem z rodzicami oraz jednoczesnych wspólnych działań jest niezmiernie ważne ze względu na dobro dzieci – naszych uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 112

 • nasza szkoła jest szkołą katolicką, otwartą dla wszystkich akceptujących jej statut
 • celem nauczania jest zdobywanie wiedzy i rozumnego posługiwania się nią
 • oferujemy dużo zajęć dodatkowych na terenie szkoły
 • nasi nauczyciele są zaangażowani w to, co robią; są przyjaciółmi uczniów, ale stawiają im wymagania
 • chcemy zapewnić dzieciom równomierny rozwój duchowy, intelektualny i fizyczny
 • uczymy pokonywać trudności i pomagać innym
 • zwracamy szczególną uwagę na zetknięcie się uczniów z otaczającym ich światem oraz na ich osobistą inicjatywę i działanie

Statut Szkoły określa, że nasza szkoła jest szkołą katolicką dostępną dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację oraz akceptują jej statut, cele i wartości. Szacunek do drugiego człowieka jest jednym z fundamentów wartości płynących z Ewangelii i nauki Kościoła katolickiego. Dlatego uznajemy, że naruszanie czyjejś godności osobistej, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej jest jawnym naruszeniem Statutu szkoły i może być przyczyną usunięcia ucznia ze społeczności szkolnej.

Szkoła Przymierza Rodzin dąży do tego, by kończący ją uczeń był człowiekiem, który:

 • rozwija i pogłębia swój związek z Bogiem, stara się odkrywać jego obecność we własnym życiu; pogłębia swoje rozumienie, kim jest Chrystus i co to znaczy być dobrym Chrześcijaninem
 • ma poczucie własnej wartości i wartości innych ludzi, wynikającej z faktu bycia dzieckiem Boga
 • szuka możliwości działania, nie w celu potwierdzenia własnej wartości, realizacji własnych ambicji czy prestiżu, ale w imię dostrzeganego w świecie dobra; wykorzystuje swoje talenty na rzecz innych, szczególnie tych potrzebujących
 • stara się dokonywać świadomych wyborów. Jest gotowy pytać: Co jest naprawdę ważne? Co mogę robić więcej? Co więcej mogę dać w każdej dziedzinie życia?
 • ma rzetelną wiedzę o świecie i potrafi ją wykorzystać, kieruje się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności, a nie pragnieniem przewyższania w sukcesach innych
 • zna historię i dziedzictwo kulturowe Polski, jest patriotą w jednoczącej się Europie
 • jest obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie
 • jest świadomy faktu przynależności do społeczności Szkół Przymierza Rodzin, szanuje wyznawane tu wartości i tych, którzy je przekazują


GIMNAZJUM PRZYMIERZA RODZIN

Klasa z autorskim, rozszerzonym programem matematyki opracowany i realizowany pod kierunkiem prof. Wojciecha Guzickiego i patronatem Wydziału Matematycznego UW zakłada:
 • 5 godzin matematyki tygodniowo
 • zrealizowanie projektu matematyczno-kulturowego „Geometria w sztuce gotyku”
 • udział w warsztatach matematycznych.

Klasa o rozszerzeniu geograficzno-matematycznym przewiduje:
 • rozszerzony, autorski program geografii
 • 5 godzin matematyki
 • krajoznawcze wyjazdy naukowe

Niezależnie od wybranego rozszerzenia wszystkie pozostałe przedmioty będą realizowane w pełnym wymiarze godzin przeznaczonym do realizacji w gimnazjach. W szkole będzie możliwe realizowanie treści z wybranych przedmiotów w ramach nauczania autonomicznego (regulamin na stronie szkoły).

W trakcie 3 lat nauczania przewidujemy (oprócz przypisanych do poszczególnych klas wymian i wyjazdów kulturowych) dla każdej klasy:


 • wyjazd integracyjny (na początku roku szkolnego w I klasie)
 • tygodnie projektowe: I klasa - Warszawa, II klasa - Ekologia, III klasa - Media
 • obozy naukowe (w czerwcu każdego roku nauczania)
 • wyjazdowe rekolekcje w okresie Adwentu
 • dzień skupienia w okresie Wielkiego Postu
 • autorski program Akademii Filmowej realizowany we współpracy z Domem Sztuki na Ursynowie
 • autorski program Dziedzictwa Kulturowego (dotyczący historycznych mniejszości narodowych w Polsce)
 • Wstęp do Kultury
 • bogaty program kół przedmiotowych (przygotowujących do konkursów kuratoryjnych) i artystycznych (teatralne, plastyczne, historia sztuki, schola, gitara)
 • dodatkowe zajęcia sportowe (w tym basen na SGGW, gry zespołowe, ścianka wspinaczkowa)

Nauczanie języków obcych
 • W każdej klasie obowiązkowym językiem obcym jest język angielski realizowany w wymiarze 4 godzin tygodniowo z podziałem na sześć poziomów nauczania. Najlepsze grupy będą przygotowywane do przystąpienia do egzaminu na poziomie First Certificate.
 • Drugim językiem obcym będzie język niemiecki lub francuski(4 godziny tygodniowo) realizowane z podziałem na grupy. Przewidujemy cztery poziomy nauczania języka niemieckiego i dwa poziomy języka francuskiego. Uczniowie uczący się języka niemieckiego w klasie II wyjeżdżają na obóz językowo-kulturowy do Berlina, a uczniowie uczący się języka francuskiego mają propozycję wyjazdu do Paryża (jest to wyjazd realizowany wspólnie z uczniami naszego Liceum).

LICEUM PRZYMIERZA RODZIN

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016"

Oferujemy naukę w klasach 20-osobowych z możliwością rozszerzania różnych przedmiotów wybranych przez ucznia.
 • autorskie programy:
  - program języka angielskiego, przygotowujący do egzaminu CEA (język angielski – 5 godz., historia, kultura i literatura angielska – 3 godz.), program
  - humanistyczny i matematyczny
 • języki w grupach poziomowanych:
  - j. angielski – 4 godz. (gr. rozszerzona – 6 godz.)
  - j. francuski – 4 godz. (gr. rozszerzona – 5 godz.)
  - j. niemiecki – 4 godz. (gr. rozszerzona – 5 godz.)
 • uczeń sam wybiera przedmioty, których chce się uczyć na poziomie rozszerzonym
 • rozszerzenia już od pierwszej klasy
 • wymiany zagraniczne (Niemcy, Francja, Litwa)
 • zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego) – koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, fotograficzne, teatralne, sportowe, turystyczne; filozofia, plastyka, chór, j. hiszpański, j. łaciński
 • pracownie komputerowe (stałe łącze internetowe)
 • własna hala sportowa ze ścianą wspinaczkową, boiska sportowe, stołówka, gabinet lekarski i sklepik szkolny
 • stypendia socjalne i naukowe

W naszej szkole sam wybierasz, czego się uczysz. Przez dwa pierwsze miesiące I klasy masz czas, aby podjąć decyzję, jakich przedmiotów chcesz się uczyć na poziomie rozszerzonym. Jeśli wybierzesz matematykę, możesz uczyć się na poziomie rozszerzonym fizyki, chemii, biologii, geografii, historii lub języków obcych.
Jeśli masz zainteresowania humanistyczne, możesz uczyć się na poziomie rozszerzonym języka polskiego, historii, historii sztuki, filozofii, języków obcych (wiedzy o społeczeństwie od klasy II).

Przygotowania do matury są prowadzone wg specjalnych programów dostosowanych do potrzeb uczniów (regularne powtórzenia w klasie trzeciej, konsultacje, wyjazdy naukowe). W klasie trzeciej uczymy przede wszystkim przedmiotów, które wybrałeś na egzamin maturalny.

Jak indywidualizujemy nauczanie?
 • grupy przedmiotów rozszerzonych liczą nie więcej niż 12 osób
 • jeśli masz jakieś problemy z nauką możesz wziąć udział w zajęciach wyrównawczych lub konsultacjach
 • dla szczególnie uzdolnionych prowadzimy zajęcia indywidualne – przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach
 • jeśli chcesz się czegoś uczyć, zorganizujemy to dla ciebie, pod warunkiem, że zbierze się grupa pięcioosobowa

Jak przygotowujemy do matury?
Przygotowania do matury są prowadzone wg specjalnych programów dostosowanych do potrzeb uczniów (regularne powtórzenia w klasie trzeciej, konsultacje, wyjazdy naukowe).W klasie trzeciej uczymy przede wszystkim przedmiotów, które wybrałeś na egzamin maturalny.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie