Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

ul. Wojska Polskiego 88, 21-550 Terespol
tel. (83) 375-20-04
www:   http://zsoterespol.edupage.org
e-mail:   zso.terespol@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9255 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieSZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

- kolonie, półkolonie i obozy, grupy, goście
  indywidualni

- czynne sezonowo (od lipca do końca
  sierpnia)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2

- ciekawe zajęcia dodatkowe
- dbamy o wszechstronny rozwój uczniów
- udział w konkursach, uroczystościach,
  wycieczkach

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- opieka w świetlicy
- biblioteka szkolna

GIMNAZJUM Nr 2

- opieka pedagoga szkolnego
- bogata oferta zajęć dodatkowych
- realizacja licznych projektów
- dobra baza dydaktyczna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bohaterów Warszawy

- elastyczny system kształcenia, w obrębie którego każdy uczeń może wybrać, niezależnie od pozostałych uczniów, przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

O NAS

Wychowanie w naszej szkole oparte jest na działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka. Uwzględniamy w naszej pracy potrzeby, zainteresowania, ale też możliwości dzieci i ich rodziców. Dzięki inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu” szkoła zyskała dodatkową powierzchnię – stołówkę, szatnię, pomieszczenie magazynowe i sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz miejsca noclegowe w schronisku młodzieżowym. Przeprowadzono też termomodernizację całego budynku i wykonano nową estetyczna elewację. Wydatnie poprawiły się warunki pracy i nauki.


   Nasza szkoła oferuje uczniom:
 • atrakcyjny i skuteczny proces nauczania
 • wysokie wyniki dydaktyczne
 • bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych
 • grono doświadczonych nauczycieli
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 • wspieranie w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej edukacji

Poprzez odpowiednie działania staramy się, aby uczniowie stali się kreatywnymi, mądrymi, życzliwymi ludźmi, którzy w dorosłym życiu nie będą mieli problemów z nawiązywaniem kontaktów, wykorzystywaniem własnych umiejętności i podejmowaniem narzuconych przez życie zadań.

Niewątpliwym atutem szkoły jest wykwalifikowana kadra nauczycielska. Większość nauczycieli ma stopień nauczycieli dyplomowanych, a niektórzy nawet tytuł naukowy doktora. Wszyscy podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Pełnią funkcje ekspertów i egzaminatorów egzaminów zewnętrznych. Zdobyte w ten sposób doświadczenia wykorzystują w swojej pracy dydaktycznej. Ambicją pedagogów jest nie tylko realizowanie programów nauczania, ale także rozwijanie zainteresowań uczniów, motywowanie ich do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Organizowane są: wycieczki krajowe i zagraniczne finansowane z funduszy unijnych, wyjazdy do teatru i kina, rajdy piesze i rowerowe, obozy sportowe, wyjazdy na basen.

Świetlica szkolna realizuje pozalekcyjne formy działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na dojazd do szkoły i czas pracy rodziców muszą dłużej przebywać w szkole, a także inni uczniowie. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie
 • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej: kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia
 • współdziałanie nauczycieli z rodzicami uczestników

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie. W skład biblioteki wchodzą wypożyczalnia oraz czytelnia i internetowe centrum multimedialne. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także - za zgodą dyrektora - inne osoby.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Bohaterów Warszawy w Terespolu

Dlaczego warto uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Warszawy w Terespolu?
 • wprowadziliśmy elastyczny system kształcenia - każdy uczeń samodzielnie wybiera przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym z dostępnych wariantów
 • szkoła mieści się w gruntownie odremontowanym budynku, w którym znajdują się:
  • sala gimnastyczna
  • centrum multimedialne
  • stołówka
  • szatnia z osobistymi szafkami
  • klasopracownie wyposażone, m.in. w 4 tablice multimedialne, projektory i ekrany projekcyjne, sprzęt RTV, komputery oraz inne
  • nowoczesne i skuteczne pomoce dydaktyczne do nauki wszystkich przedmiotów
 • nasi uczniowie w ostatnich kilku latach byli laureatami i finalistami w olimpiadach przedmiotowych
 • nasi uczniowie zdobywali wysokie lokaty w zawodach sportowych różnego szczebla
 • nasi uczniowie reprezentowali Polskę w eisstocka podczas zawodów na Białorusi i Ukrainie oraz w Austrii
 • możliwość uzyskania stypendium naukowego już od I klasy
 • absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dostają się na wybrane przez siebie kierunki studiów oraz na wymarzone uczelnie, m.in. Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej, Politechnikę Warszawską
 • Liceum posiada profesjonalną, kompetentną i zaangażowaną kadrę
 • oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne, m.in. matematyczne, biologiczne, historyczne, polonistyczne, języków obcych, sportowe oraz zajęcia wyrównawcze
 • możliwość brania udziału w olimpiadach przedmiotowych, konkursach tematycznych i artystycznych oraz licznych zawodach sportowych i akcjach charytatywnych

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest sezonową publiczną placówką oświatowo - wychowawczą. Zlokalizowane jest w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1. Celem działalności Schroniska jest umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwoju zainteresowań i uzdolnień krajoznawczych, korzystanie z różnych form aktywnej turystyki i wypoczynku oraz kształtowanie w społeczeństwie umiejętności spędzania czasu wolnego.

Schronisko jest placówką sezonową, czynną w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia. Posiada 24 miejsc noclegowych. Doba w SSM trwa od godz. 17:00 do godz. 10:00 dnia następnego. Schronisko odpowiada za przedmioty wartościowe, pieniądze wnoszone do placówki wyłącznie w sytuacji przekazania ich do depozytu schroniska. Placówka może zapewnić miejsce kuchenne do przyrządzania posiłków dla osób korzystających ze Schroniska.
W Schronisku mogą być organizowane także: kolonie, półkolonie i obozy. Kwaterowanie dzieci i młodzieży w placówce prowadzone jest w pomieszczeniach noclegowych oddzielnych dla dziewcząt i chłopców.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie