Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczne Gimnazjum w Bełżcu

ul. Świerczewskiego 75, 22-670 Bełżec
tel. (84) 665-23-32
www:   http://www.gimbelzec.neostrada.pl
e-mail:   gimnazjum.belzec@neostrada.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4303 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM W BEŁŻCU

- doskonale przygotowana kadra pedagogiczna
- poczucie bezpieczeństwa
- życzliwa atmosfera
- pracownia internetowa
- obiekty sportowe
- nauka języków obcych
- zajęcia pozalekcyjne
- zajęcia w centrum multimedialnym
- zajęcia profilaktyczno - wychowawcze
- konkursy przedmiotowe
- zawody sportowe

"Cokolwiek robić warto, warto robić dobrze" Jadwiga Zamoyska


Cele i zadnia szkoły

Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła umożliwia:
 • zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych
 • dokonanie świadomego wyboru przez absolwentów dalszego kierunku kształcenia
 • rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz osobistych zainteresowań
 • rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych - poprzez organizowanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych i innych form zajęć pozalekcyjnych
 • udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu wyrównania braków u uczniów mających trudności w nauce
 • poznanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury
 • efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich
 • kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób przygotować młodzież do pracy w warunkach współczesnego świata
 • naukę religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci


Główne cele i zadania szkoły w kontekście programu wychowawczego

Główne cele programu wychowawczego to:
 • rozwijanie poczucia godności ludzkiej - kultura osobista, otwartość, wrażliwość
 • Wytwarzanie motywacji do nauki i skuteczności kształcenia (świadomość użyteczności materiału nauczania)
 • Budzenie wrażliwości moralnej - rozróżnianie dobra od zła, ukazywanie atrakcyjności dobra
 • Kształtowanie postaw prospołecznych, prorodzinnych i prozdrowotnych
 • Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego rodziny, społeczności lokalnej i państwowej
 • Rozwijanie patriotyzmu - wartości o podstawowym znaczeniu
 • Tworzenie kultury pozytywnych wzorów - rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów, właściwa hierarchizacja wartości
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym i cywilizacyjnym
 • Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
 • Rozwój miłości pedagogicznej - wychowawczej łączącej wiedzę, uczucia i krytycyzm, będącej naturalnym i koniecznym dopełnieniem sytuacji wychowawczej
 • Pomoc nauczycieli w wychowawczej roli rodziny


Baza lokalowa szkoły

Na podstawie Uchwały Nr X/32/99 Zarządu Gminy w Bełżcu z dnia 2 lipca 1999r. Gimnazjum przejęło nowo wybudowane skrzydło budynku szkoły, salę gimnastyczną z łącznikiem i znajdującymi się w tym skrzydle pomieszczeniami.

Oznacza to, że do swojej dyspozycji Gimnazjum posiada: 5 sal lekcyjnych, 1 salę przeznaczoną na pracownię komputerową, salę gimnastyczną oraz pomieszczenia na bibliotekę szkolną.

W budynku sali gimnastycznej w jednym z pomieszczeń urządzony jest gabinet lekarski.

Nasza biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie: wypożyczalnię połączoną z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). W bibliotece gromadzone są książki, dokumenty niepiśmienne oraz bieżące i archiwalne numery czasopism. W czytelni są warunki do cichej pracy codziennie w godzinach pracy biblioteki.

W czytelni zgromadzony został księgozbiór podręczny, są to:
 • encyklopedie
 • słowniki
 • poradniki
 • albumy
 • atlasy
 • książki naukowe


Zapraszamy!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie