Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum

im. księdza Stanisława Konarskiego

ul. Węgierska 6, 33-330 Grybów
tel. (18) 445-01-32
www:   http://www.grybow.pl/pl/68805/0
http://magdaj4.wix.com/gimnazjumwgrybowie
Gimnazjum w Grybowie na Facebooku
e-mail:   sekretgim@interia.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3472 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM

- języki obce: angielski, niemiecki
- opieka pedagoga szkolnego
- atrakcyjny i skuteczny proces nauczania
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- Centrum Multimedialne
- biblioteka szkolna
- stołówka dla uczniów
- wyróżnienia Marszałka Województwa
  Małopolskiego za osiągnięcia uczniów
  w olimpiadach i konkursach

- Uczniowski Klub Sportowy "Iskry"

"Jaka jest młodzież w Rzeczypospolitej,
taka swego czasu będzie Rzeczypospolita"
Ks. Stanisław Konarski

MISJA SZKOŁY

Każdy kto świadomie wstąpił do naszej społeczności szkolnej i zdecydował się na jej współtworzenie, jest człowiekiem wolnym. Celem, do którego wspólnie zmierzamy, poczynając od dyrekcji i nauczycieli, poprzez uczniów i ich rodziców, aż do pracowników administracyjnych, jest to, aby absolwent naszej szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do dalszego kształcenia i godnego, mądrego życia.

Każdy uczestnik życia szkolnego w zakresie stosownym do swojego miejsca i funkcji pomaga młodzieży w rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym. Uczniowie zdobywają wiedzę oraz rozwijają swój intelekt, dążąc do osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Młodzież otoczona jest miłością dorosłych - dorośli otoczeni szacunkiem młodzieży.

Każdy powinien być świadomy swoich licznych praw oraz ponosić odpowiedzialność za dokonywane wybory. Od nas zależy, czy społeczność szkolna będzie autentyczną wspólnotą ludzi, których stać na stawianie sobie wymagań i ofiarność wobec innych.


Działania nasze opierają się na najlepszych wartościach zaczerpniętych z tradycji chrześcijańskiej oraz dorobku kultury narodowej. Budują klimat pokoju, rzetelnej pracy, życzliwości i szacunku dla każdego człowieka. Uczą poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, miłości do Ojczyzny i otwarcia na wartości uniwersalne. Działania te nie ograniczają się tylko do budynku szkolnego, ale obejmują miasto, województwo, kraj oraz Europę.

Dialog nauczycieli, rodziców i uczniów jest w naszej szkole metodą rozwiązywania trudnych spraw. Każdy kto zaakceptował naszą społeczność szkolną, jest przez nią akceptowany - jest u siebie.

ATUTY SZKOŁY

Przekazujemy wiedzę i kształtujemy umiejętności, motywując do rzetelnej i systematycznej pracy, rozwijamy zainteresowania uczniów. Wspieramy rozwój uczniów, troszczymy się o jego bezpieczeństwo, zdrowie oraz uczymy pożytecznie spędzać wolny czas. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach, olimpiadach na różnym szczeblu.

Jesteśmy otwarci na świat - wymieniamy doświadczenia z zagranicznymi szkołami poznając historię, kulturę, zabytki partnerskich państw w ramach projektów Comenius, e- Twinning.

W naszej szkole prężnie działają koła zainteresowań, które pozwalają uczniom rozwijać pasje i zdolności, nie tylko podczas lekcji. Nasi uczniowie należą do: Uczniowskiego Klubu Sportowego ISKRY, Chóru Szkolnego, Klubu Filmowego WARIOGRAF, Gimnazjalnej Rady Miasta, Klubu Teatralnego TRAGIKO, CARITAS. Ich opiekunami są nauczyciele, którzy zawsze służą pomocą i dokładają wszelkich starań, by zajęcia te były ciekawe oraz inspirujące. Nauczyciele wprowadzają do swojego harmonogramu pracy nowoczesne i innowacyjne metody nauczania.

FILOZOFIA WYCHOWANIA

 1. Nasze działania wychowawcze opieramy na pozytywnych wzorach. Takim wzorem człowieka i obywatela jest patron szkoły ks. Stanisław Konarski - pijar, twórca nowoczesnego szkolnictwa w XVIII wieku. Jego credo pedagogiczne: "wychowanie uczciwego człowieka i dobrego patrioty" jest wciąż aktualne i ma odzwierciedlenie w naszych działaniach wychowawczych.
 2. W naszej szkole istnieje atmosfera dialogu, wzajemnego zaufania i poszanowania godności co, mamy nadzieję, przygotowuje uczniów do właściwych wyborów moralnych zgodnych z wartościami chrześcijańskimi ("w wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem..." - Jan Paweł II).
 3. Nasze zadania wychowawcze:
  • pomoc każdemu uczniowi w kształtowaniu osobowości
  • tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku, tolerancji, samooceny
  • przygotowanie każdego ucznia do roli odpowiedzialnego członka społeczeństwa, biorącego czynny udział w jego rozwoju
  • stwarzanie, dzięki odpowiedniemu programowi, metodom nauczania i środkom, takich warunków nauczania i uczenia się, które umożliwia wszystkim uczniom pełny rozwój ich uzdolnień
  • ukazywanie postaw moralnych opartych na chrześcijańskich wartościach
  • kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie własnych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań
  • kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • promowanie zdrowego trybu życia i kształtowanie właściwego stosunku do przyrody
  • włączenie rodziców i całej społeczności szkolnej do działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego w szkole i środowisku
 4. Uważamy, że nie ma wychowania bez wymagań, warunkiem prawidłowego wychowania i nauczania są:
  • zrównoważenie życzliwości i wymagań, które wzajemnie się uzupełniają
  • stawianie wysokich wymagań w zakresie rozwoju intelektualnego, rzetelnej pracy, samodzielności, odpowiedzialności i współdziałania w grupie
 5. Wspierając rodziców w działaniach wychowawczych oczekujemy życzliwej współpracy w realizacji naszego programu wychowawczo - dydaktycznego.

ABSOLWENT GIMNAZJUM

 • jest przygotowany do dalszego kształcenia - posiada ogólną wiedzę i kluczowe umiejętności
 • akceptuje siebie mając świadomość swoich mocnych i słabych stron
 • pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwija swoje pasje i zainteresowania
 • jest aktywny i twórczy - potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanuje tych, którzy maja odmienne poglądy
 • potrafi wybrać właściwe wzorce moralne
 • umie rzetelnie pracować, ma szacunek dla pracy, jest samodzielny i odpowiedzialny
 • potrafi samodzielnie i krytycznie myśleć oraz podejmować decyzje
 • jest wrażliwy na otaczającą przyrodę, piękno natury, szanuje człowieka i środowisko naturalne
 • potrafi radzić sobie z zagrożeniami życia codziennego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie