Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Caritas Diecezji Tarnowskiej

Jadowniki Mokre 340, 33-271 Jadowniki Mokre
tel. (14) 644-13-03, tel./fax (14) 641-75-01
www:   http://www.jadowniki.caritas.ple-mail:   jadowniki@caritas.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7836 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieZajęcia prowadzone są przez nauczycieli - specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki, rewalidacji, psychologii, logopedii, rehabilitacji.


PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA WSPARCIA DZIENNEGO


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

- przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową wynikającą z MPD, autyzmu, epilepsji i innych schorzeń neurologicznych
 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- trzy oddziały rewalidacyjno - wychowawcze, do których uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Liczba dzieci w grupie od 2 do 4
- jeden oddział edukacyjno - terapeutyczny, do którego uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Liczba dzieci w grupie od 6 do 8
- indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM SPECJALNE

- jeden oddział edukacyjno - terapeutyczny, do którego uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Liczba dzieci w grupie od 6 do 8

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna i Niepubliczne Gimnazjum Specjalne, to placówki przeznaczone dla dzieci z upośledzeniem umysłowym stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przystosowane są także do przyjmowania uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Szkoła realizuje obowiązujący, ramowy program dla szkół specjalnych w zakresie właściwym dla tego typu placówek edukacyjnych i ma uprawnienia szkoły publicznej.

Uczniowie oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych biorą udział w pozalekcyjnych formach aktywnego wypoczynku tj. nauce pływania, dogoterapii, hipoterapii, oraz w zajęciach rekreacyjno-sportowych.

Zadaniem placówki jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ramach zajęć zespołowych i indywidualnych poprzez realizację funkcji:

 • wychowawczej
 • dydaktycznej
 • opiekuńczej
 • rehabilitacyjnej

Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i dysfunkcją narządu ruchu w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zasady przyjmowania do szkoły podstawowej i gimnazjum
Należy złożyć następujące dokumenty:
 • wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły
 • aktualne orzeczenie o kształceniu specjalnym, lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • w przypadku ukończenia przez dziecko danej klasy lub szkoły odpowiednie świadectwo.

Do grupy rewalidacyjno-wychowawczej przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 25 lat.
Do szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 18 lat,
a do gimnazjum od ukończenia szkoły podstawowej do 21 lat.

TURNUSY REHABILITACYJNE

TURNUSY REHABILITACYJNE - to dwutygodniowy pobyt osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem, na którym zapewniona jest kompleksowa rehabilitacja, opieka duszpasterska, prowadzone są też zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, sportowo-rekreacyjne i kulturalno-oświatowe. W programie turnusu są również wycieczki (m.in. Kopalnia Soli w Bochni, Kraków), wędrówki krajoznawcze, ogniska oraz zabawy taneczne.

Program rehabilitacyjny obejmuje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z następującymi schorzeniami:
 • dysfunkcją narządu ruchu w tym osób
 • poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • upośledzeniem umysłowym
 • z chorobą psychiczną
 • epilepsją
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • innymi schorzeniami neurologicznymi
 • chorobami układu krążenia
 • schorzeniami układu oddechowego

Turnusy organizowane są przez cały rok, jednorazowo przyjmuje się grupę 50 osobową składającą się z 25 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz dorośli pacjenci przyjeżdżają tu ze wszystkich zakątków Polski i spoza granic kraju.
Pensjonat Ośrodka wyposażony jest w pokoje dwu -, trzy -, czteroosobowe, z pełnym węzłem sanitarnym i sprzętem RTV. W budynku mieszczą się sale do terapii zajęciowej, biblioteka, pracownia komputerowa, basen oraz świetlice z nowoczesnym sprzętem RTV i TV-SAT.

Dysponujemy zapleczem rekreacyjno-sportowym:
 • boiskiem trawiastym
 • boiskiem asfaltowym
 • alejkami spacerowymi
 • placem zabaw
 • hala do hipoterapii

Ośrodek oraz całe jego zaplecze dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, bez barier architektonicznych.

Turnusy rehabilitacyjne dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Celem turnusu jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

Turnus trwa 14 dni, podczas których uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz kompleksową rehabilitację.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA WSPARCIA DZIENNEGO

Najważniejszym celem realizowanym przez Placówkę jest prowadzenie działalności środowiskowej na rzecz dziecka i rodziny. Skupia dzieci pochodzące z najbliższego środowiska, wywodzące się często z rodzin dysfunkcyjnych oraz te, które poszukują możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich zainteresowań. Zajęcia prowadzone są pięć razy w tygodniu, 4 godziny dziennie.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową wynikającą z MPD, autyzmu, epilepsji i innych schorzeń neurologicznych. Do Domu przyjmuje się na pobyt stały lub okresowy. Dom funkcjonuje i działa zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. i Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Do Domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie, złożonego we właściwym ośrodku pomocy społecznej oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego właściwego ośrodka pomocy społecznej. W Domu panuje ciepła, rodzinna atmosfera sprzyjająca rozwojowi emocjonalnemu i duchowemu podopiecznych. Pobyt tutaj wspomaga wyuczenie podstawowych czynności samoobsługowych, przygotowanie dzieci do szeroko rozumianego życia w społeczeństwie, także prowadzona jest rehabilitacja lecznicza.

DPS zapewnia warunki do realizacji indywidualnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych mieszkańców:
 • wyżywienie, utrzymanie czystości, odzież, obuwie oraz inne potrzeby mieszkańców
 • całodobową opiekę pielęgniarską
 • dostęp do lekarza pierwszego kontaktu oraz do lekarzy specjalistów

Ponadto oferuje: rehabilitację medyczną, pomoc psychologiczną, logopedyczną, zajęcia terapeutyczne i edukacyjne.
Z dziećmi pracuje zespół opiekuńczo - terapeutyczny i medyczno-rehabilitacyjny: lekarz (pediatra, neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej), rehabilitant, pielęgniarki, opiekunki, terapeuta zajęciowy, logopeda, psycholog, duszpasterz, pracownik socjalny, pedagog specjalny.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie