Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock
tel. (24) 366-03-50, fax (24) 366-03-60
www:   http://www.sosw2plock.com
e-mail:   sosw2plock@poczta.onet.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11702 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6

 

SZKOŁA PRZYSPOSOBIAJĄCA DO PRACY

- trzyletni cykl nauczania
- zapewnia naukę dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
- uczniowie zdobywają umiejętności i doświadczenia w ramach ćwiczeń z zakresu:
  • gospodarstwa domowego
  • stolarstwa
  • ogrodnictwa
  • krawiectwa
  • wikliniarstwa


OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE I ICH RODZIN

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku jest placówką nakierowaną na jest placówką nakierowaną na kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Praca rewalidacyjna prowadzona jest dwupłaszczyznowo przez szkołę i internat. Zadania dydaktyczno - wychowawcze realizowane są w ścisłej współpracy, występuje tu wspólne dążenie do celu.

Konieczność działania "wspólnym frontem", skoordynowanie wysiłków w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów rewalidacji upośledzonych umysłowo jest sprawą najistotniejszą. Od początku istnienia ośrodka do dnia dzisiejszego istotę pracy pedagogicznej stanowi dobro dziecka. Dobro to realizowane jest poprzez zaspokajanie bieżących potrzeb dzieci, troszczenie się o jak najlepszy ich rozwój oraz przygotowanie do samodzielnego życia. Zorganizowana i celowo przygotowana działalność rewalidacyjna jest najważniejszym czynnikiem stymulującym rozwój osoby upośledzonej intelektualnie.

Celem ogólnego programu nauczania i wychowania w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 jest osiągnięcie pewnego rozsądnego i możliwego do zaakceptowania poziomu dojrzałości społecznej, zawodowej i osobistej, który pozwoliłby na przystosowanie się do wymagań społeczeństwa. Rola ośrodka to nauczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych dotyczących rodziny, społeczności, pracy oraz państwa, czyli cała sfera uczestnictwa w życiu społecznym. Integracja działań szkoły, internatu, warsztatów sprzyja ustaleniu jednolitych zadań, wspólnych dla całego ośrodka, a realizowanych za pomocą różnych metod i środków właściwych specyfice pracy. Podstawowym celem jest przygotowanie wychowanków w zakresie poszczególnych sfer życia.

Młodzież nasza aktywnie uczestniczy w konkursach i imprezach organizowanych poza placówką. Wielokrotnie braliśmy udział i zawsze zaznaczaliśmy naszą obecność w Festiwalu Twórczości Młodzieży Niepełnosprawnej. Ponadto nasi uczniowie i wychowankowie rokrocznie reprezentowali naszą placówkę w ogólnopolskim konkursie "Sprawne ręce w zawodzie". Uczestniczyliśmy również w konkursach geograficznych i z zakresu profilaktyki uzależnień organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, Wojewódzkim Konkursie Kuratorium Oświaty i Wychowania "Internat moim domem", konkursie na szopkę "Bóg się rodzi", konkursach plastycznych organizowanych przez Urząd Miasta i wiele innych. Prace naszych uczniów i wychowanków eksponowane były na wystawach w Teatrze Dramatycznym i Urzędzie Miasta.

Wieloletnią już tradycją placówki są spotkania wigilijne.

Młodzież może wybierać w bogatej ofercie zorganizowanych form spędzania czasu wolnego. W placówce działają liczne koła zainteresowań: stolarsko-rzeźbiarskie, fotograficzne, plastyczne, plastyczno-florystyczne, muzyczno-wokalne, wikliniarskie, humanistyczne, teatralne oraz koła: przyrodnicze i SKS.

KLASOPRACOWNIE SZKOLNE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Klasopracownie, zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych, są doskonale wyposażone w pomoce i materiały, nowoczesne maszyny i urządzenia służące lepszemu prowadzeniu zajęć dydaktycznych i warsztatowych, sprzęt radiowo-telewizyjny. Wystrój klas jest bogaty i ściśle związany z charakterem odbywających się tam zajęć. Możemy się pochwalić pracownią ochrony środowiska, matematyczną, języka polskiego, pracowniami technologicznymi i zawodowymi. Każda z nich ma niepowtarzalny klimat, zachęca i mobilizuje uczniów do lepszej i efektywniejszej pracy.

KLASOPRACOWNIE SZKOLNE SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Pracownie są doskonale wyposażone w pomoce, materiały, sprzęt radiowo-telewizyjny, multimedialny urządzenia służące lepszemu prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wystrój klas jest bogaty i ściśle związany z charakterem odbywających się tam zajęć. Każda z nich ma niepowtarzalny klimat, zachęca i mobilizuje uczniów do lepszej i efektywniejszej pracy.

Praktyki zawodowe uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej odbywają w warsztatach oraz zakładach pracy na terenie miasta Płocka i okolicy.

SPORT W SZKOLE

Ćwiczenia i zajęcia usprawniające fizycznie są bardzo ważne dla naszej młodzieży i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Działalność sportowa w placówce nie ogranicza się zatem do programowych lekcji wychowania fizycznego. W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są różnorodne formy aktywnego wypoczynku, w tym zajęcia na basenie, hali sportowej, siłowni, stadionie Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych, działały zespoły gimnastyki korekcyjnej, aerobiku, koło turystyczno-krajoznawcze i taneczne. Poprzez dostosowanie zajęć do indywidualnych możliwości dają szansę uczestnictwa wszystkim zainteresowanym.

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku, wychodząc na przeciw potrzebom Ośrodka wspiera nas, a przede wszystkim młodzież, własną bazą lokalową, udostępniając nieodpłatnie salę gimnastyczną, basen oraz w miarę potrzeb Stadion Miejski.
Udział w zawodach, spartakiadach, turniejach i innych imprezach sportowych był dla naszych wychowanków okazją do zmierzenia się z rówieśnikami również pełnosprawnymi. Poczynając od lat siedemdziesiątych byliśmy wszędzie tam, gdzie było to możliwe i chociaż nie zawsze wracaliśmy z nagrodami, to najważniejsza była dobra zabawa, uczciwa rywalizacja i przestrzeganie zasad fair play.

INTERNAT

Głównym zadaniem internatu jest zapewnienie wychowankom właściwie zorganizowanej opieki, rewalidacji i wychowania, w tym przygotowania do samodzielnego życia w integracji ze środowiskiem.

Młodzież tworzy cztery grupy wychowawcze, nad którymi stałą opiekę sprawują wychowawcy oraz psychologowie i pedagog szkolny. W ramach organizacji czasu wolnego utworzone zostały koła zainteresowań, tj.: basen, SKS-y, chór, koło plastyczne, koło fotograficzne, koło rzeźbiarsko-stolarskie.

Wychowawcy poszczególnych grup przeprowadzają systematycznie zajęcia tematyczne, które mają na celu kształtowanie osobowości wychowanków i rozwijanie ich zainteresowań, natomiast samorząd internacki czuwa nad organizacją imprez i spotkań wewnętrznych.

Obok bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych realizowane są zajęcia cykliczne - świetlice tematyczne, uroczystości grupowe, zajęcia usamodzielniające, kulturalne, w tym również biblioteczne tzw. wieczory literackie, zajęcia wychowania zdrowotnego oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym. Organizowane są również spotkania integracyjne z młodzieżą innych szkół, na których nasi wychowankowie mają okazję zawrzeć nowe znajomości.

MIESZKANIA USAMODZIELNIAJĄCE

W naszym ośrodku funkcjonują pomieszczenia spełniające rolę mieszkania usamodzielniającego. Młodzież zakwalifikowana do realizacji opracowanego programu usamodzielniania, pod opieką wychowawców, ma możliwość nabycia umiejętności pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w dorosłym życiu.

OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE I ICH RODZIN

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Płocku prowadzi Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i ich Rodzin. Powstanie Ośrodka było odpowiedzią na problem społeczny, z jakim borykają się rodziny niepełnosprawne, odnośnie kontynuacji nauki osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy ukończyli 25 rok życia. Ośrodek jest placówką wsparcia dziennego, która prowadzi działalność edukacyjną, rewalidacyjną, profilaktyczną, rekreacyjną oraz informacyjną. Działania te pozwalają na dalszą stymulację rozwoju tych młodych ludzi pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, a także przyczyniają się do aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie