Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum Nr 150

dla młodzieży z trudnościami w nauce i problemami wychowawczymi

ul. Różana 22/24, 00-569 Warszawa
tel. (22) 635 44-27, fax (22) 635 44-29
www:   http://www.gimnazjum150.zn.pl
e-mail:   g150@edu.um.warszawa.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10960 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM Nr 150

- jesteśmy szkołą dla młodzieży w normie
  intelektualnej, zagrożonej
  niedostosowaniem społecznym,
  z trudnościami w nauce i problemami
  wychowawczymi

- oferujemy pomoc w nauce
  i wyrównywaniu braków szkolnych

- realizujemy ciekawe projekty
  edukacyjno – wychowawcze

- drużyna piłki nożnej, siatkówki,
  koszykówki lub tenisa stołowego

- realizujemy program edukacji teatralnej
  przy współpracy z Teatrem Rozmaitości
  w Warszawie

- organizujemy konkursy edukacyjne

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia
Seneka Młodszy

Gimnazjum Nr 150 w Warszawie jest autonomiczną szkołą, której organem prowadzącym jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Mamy wieloletnie doświadczenie w:

 • poprawianiu frekwencji szkolnej uczniów
 • wspieraniu ich indywidualnego i wszechstronnego rozwoju umożliwiającego osiąganie sukcesów w nauce
 • wyposażaniu młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę
 • umożliwianiu zaspokojenia podstawowych potrzeb ucznia, takich jak: poczucie bezpieczeństwa, potrzeba przyjaźni, uznania i szacunku, a także poznawania świata i samorealizacji
 • kształtowaniu samodzielności uczniów w działaniu oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 • przygotowaniu młodego człowieka do uczestnictwa w życiu społecznym w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i tolerancji
 • rozwijaniu zainteresowań i pasji
 • podnoszeniu samooceny poprzez odkrywanie dobrych stron, możliwości i talentów naszych uczniów

Do przyjęcia do szkoły niezbędne jest wydane przez Rejonową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działalność naszej szkoły opiera się na założeniu, że szczególną rolę w efektywnym kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia odgrywa współpraca z rodzicami. Współpraca rodziców ze szkołą jest naszym zdaniem niezbędna, gdyż istnieje wspólny cel rodziców i nauczycieli: zarówno rodzicom, jak i nauczycielom zależy na rozwoju dziecka. Rodzice są najważniejszymi wychowawcami i nauczycielami dziecka. Bez współdziałania z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z takimi problemami jak agresja, wagary, wandalizm i inne patologie. Oczekiwania i opinia rodziców to dla nas ważna informacja służąca poprawie jakości pracy szkoły.

Misja szkoły

Służymy młodzieży z trudnościami we właściwym funkcjonowaniu społecznym, niepowodzeniami szkolnymi i poczuciem braku sukcesów życiowych.

Szczególnym wyzwaniem naszej szkoły jest przywrócenie uczniom wiary we własne możliwości, umożliwienie osiągnięcia sukcesu, nauczenie odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowania.

Naszym podstawowym zadaniem jest stworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej, stymulującej rozwój psychiczny uczniów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie systemu wartości.

Podstawą naszego działania jest wspieranie ucznia w trudnych sytuacjach szkolnych, życiowych oraz stworzenie możliwości rozwoju na miarę własnych potrzeb i możliwości.

Nasz cel chcemy osiągnąć dzięki współpracy całej społeczności szkoły tj. uczniów, nauczycieli, rodziców i władz szkolnych, opartej na dialogu i wzajemnym szacunku.

Spośród innych szkół wyróżnia nas koncepcja pracy, otwartość na problemy dziecka i jego rodziny umożliwiająca wyrównanie braków szkolnych, uwzględniająca metody korekcyjno-wychowawcze stosowane przez profesjonalną kadrę pedagogiczną, znającą i rozumiejącą szkolne i życiowe problemy młodzieży.

Dążymy do tego, aby nasi uczniowie maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym, ich rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania, nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy a szkoła cieszyła się uznaniem całego środowiska.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Współczesna szkoła powinna dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Świetnym sposobem realizacji tego zadania są właśnie zajęcia pozalekcyjne, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, a zarazem formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, a także zagospodarowującą kulturalny wypoczynek i rozrywkę.

Kierując się wymogami reformy oświaty i potrzebami uczniów, w Gimnazjum 150 zorganizowane zostały następujące zajęcia pozalekcyjne:
 • Szkolny Klub Sportowy (SKS), w ramach którego uczniowie rozwijają swoje pasje sportowe i z dużym sukcesem przygotowują się do międzyszkolnych zawodów sportowych, o czym mogą świadczyć uzyskane przez nich wysokie lokaty.
 • Zajęcia teatralno-artystyczne, w ramach których uczniowie rozwijają swoje talenty sceniczne, przygotowując programy prezentowane w czasie imprez i uroczystości szkolnych, a także w zewnętrznych projektach edukacyjno-wychowawczych.
 • Koło ekologiczne promujące zdrowy i aktywny tryb życia oraz działania chroniące przyrodę i środowisko.
 • Koło fotograficzne kształtujące umiejętności posługiwania się sprzętem, ale przede wszystkim zmysł obserwacji i dokumentowania otaczającej nas rzeczywistości.
 • Zajęcia informatyczne rozwijające umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole udzielana jest uczniom w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej oraz porad i konsultacji

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, służące wyrównaniu braków edukacyjnych, powtarzaniu i utrwalaniu wiadomości. Zajęcia takie organizowane są dla uczniów, mających opóźnienia w opanowaniu programów przedmiotów wynikających z podstawy programowej dla danego etapu kształcenia. W Gimnazjum 150 organizowane są:
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki

W celu odpowiedniego przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego prowadzone są zajęcia dodatkowe dla klas III, z których mogą również korzystać chętni z klas niższych, chcący poszerzyć swoją wiedzę:
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu humanistycznego
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu matematyczno-przyrodniczego
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka obcego

W naszej szkole odbywają się treningi samoobrony KRAV MAGA. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów na terenie szkoły. Dla uczniów naszej szkoły są one bezpłatne, niezbędna jest jednak pisemna zgoda rodziców/opiekunów.

W szkole działają biblioteka i świetlica. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb czytelniczych i edukacyjnych oraz zainteresowań uczniów, a także doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli. Świetlica szkolna służy zapewnieniu uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielaniu uczniom słabszym pomocy w nauce, zagospodarowaniu uczniom wolnego czasu i rekreacji.

GALERIA

SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM

Mamy świadomość, że rozwój młodego człowieka zależy przede wszystkim od niego i jego życiowych decyzji, ale zadaniem szkoły jest wspieranie i służenie pomocą uczniowi i jego rodzicom. Naszym celem jest ukształtowanie postawy absolwenta, który powinien:  
 • posiadać wiedzę i umiejętności, umożliwiające mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym,
 • być człowiekiem kulturalnym, umiejącym zachować się stosownie sytuacji
 • obdarzać szacunkiem innych i samego siebie
 • dbać o swoje zdrowie i rozwój i przyszłość, realizować swoje zainteresowania i pasje
 • być asertywnym wobec zagrożeń otaczającego świata, odrzucać szkodliwe propozycje spędzania czasu i doboru towarzystwa
 • odznaczać się tolerancją, poczuciem sprawiedliwości, lojalnością i odwagą w walce ze złem i opowiadaniu się po stronie prawdy i dobra
 • charakteryzować się życiową mądrością, dokonywać właściwych wyborów, wykorzystując własne doświadczenia
 • być człowiekiem przywiązanym do tradycji i historii własnego narodu

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie