Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Stowarzyszenie Kultury i Edukacji

ul. Okopowa 55a, 01-043 Warszawa
tel. (22) 838-89-26
www:   http://www.skie.ple-mail:   stkie@wp.pl
sekretariat@foksal11.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5929 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86 SKiE
zapewnia:

- bezpieczeństwo psychiczne dziecka
- doskonałą kadrę o wysokich kwalifikacjach
- język angielski od kl. 0
- język francuski lub niemiecki
  (do wyboru od kl. V)

- nauczanie nowoczesnymi metodami
 

GIMNAZJUM NR 5 SKiE

- języki obce: angielski, niemiecki, łacina,
  francuski

- przygotowanie i udział w konkursach
- stała opieka pielęgniarska, gabinet lekarski
- wieloletnia tradycja i doświadczenie
  w nauczaniu młodziezy

- stymulowanie zainteresowań, uzdolnień
  i ambicji poznawczych

- ciekawe zajęcia dodatkowe

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 50 SKiE

- dba o rozwój inteligencji i horyzontów
- kształci ludzi kulturalnych i otwartych
- rozwija potencjał, talenty
  i zainteresowania

- zasada szacunku jako metoda nauczania
  i wychowania

- języki obce: angielski, niemiecki, łacina,
  francuski, hiszpański

O NAS

W 1993 roku Stowarzyszenie utworzyło własne szkoły: Szkołę Podstawową nr 86 SKiE i Liceum Ogólnokształcące nr 50 SKiE. W 1998 r wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej powołano do życia pierwsze w Polsce Gimnazjum, obecnie Gimnazjum nr 5 SKiE. Równolegle zostało utworzone Centrum Kultury "Okopowa", promujące sztukę ambitną, w tym najwartościowszą sztukę współczesną. Z Centrum współpracowali i współpracują wybitni artyści. W 1998r. Stowarzyszenie wydzierżawiło gospodarstwo z budynkami w Ciopanie k/Stanisławowa, kupując je następnie w 2000 roku . Odtąd "Ciopan" stał się wspaniałą bazą terenową dla uczniów i nauczycieli naszych szkół.

FILOZOFIA DZIAŁANIA SZKÓŁ

Program pedagogiczny szkół opiera się na oryginalnej teorii podmiotowości, z której wyprowadzone są własne metody nauczania i wychowania, sposób zorganizowania szkoły i działania Centrum Kultury "Okopowa". System pedagogiczny szkoły jest od lat przedmiotem wykładów uniwersyteckich oraz kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla studentów, nauczycieli, dyrektorów szkół i doradców metodycznych. Z takich założeń wyprowadzamy pięć podstawowych atutów naszych szkół:
  • Indywidualne podejście do ucznia. Każdy kto ma jakiekolwiek zainteresowania i pasje może być pewien, że będą one w szkole mile widziane. Zamiast zaszkodzić, pomogą mu w funkcjonowaniu szkolnym.
  • Ciągłość nauki. Uczeń rozpoczynający naukę w dowolnej klasie, ma szanse pozostać u nas do matury. Trzy szkoły mieszczą się w jednym budynku. W żadnym roku nauki nie zmienią mu się wszyscy nauczyciele jednocześnie.
  • Bezpieczeństwo. W niewielkich szkołach, gdzie wszyscy się znają, a kadra jest specjalnie kształcona, nie ma anonimowości uczniów. Nie znamy dzięki temu większości patologii szkolnych, jak przemoc, narkotyki itp. Pomagają w tym nasze programy profilaktyczne realizowane poprzez bogate i atrakcyjne działania sportowe, naukowe, artystyczne i turystyczne.
  • Rozwój kulturalny. Szkoła stosuje specjalną metodę stymulacji rozwoju intelektualnego oraz tzw. dyspozycji celowych, poprzez program podmiotowej edukacji kulturalnej. Nasi uczniowie mają stały kontakt z najwybitniejszymi twórcami kultury z kraju i zagranicy. Uczestniczą aktywnie w licznych formach życia artystycznego i intelektualnego.
  • Kadra. Specjalne sposoby działania wymagają ludzi o specjalnych cechach. Udaje nam się gromadzić takich ludzi. Oni tworzą klimat szkoły. Rozległe kompetencje umożliwiają im prowadzenie rozlicznych zajęć dodatkowych. Część nauczycieli uczy jednocześnie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, część w Gimnazjum i Liceum, co dla uczniów przechodzących do szkoły wyższego szczebla jest ogromnym komfortem. W Gimnazjum i Liceum obowiązują indywidualne ścieżki programowe w pięciu specjalnościach: humanistyczna, ścisła, przyrodnicza, artystyczna, językowa.

O SZKOLE PODSTAWOWEJ

Szkoła nasza, dzięki wykwalifikowanej kadrze realizującej założenia programowe, umożliwia ustawiczne wzbogacanie wiedzy o świecie i o sobie samym naszym wychowankom. Placówka realizuje program podmiotowej edukacji kulturalnej. Podstawowym zadaniem naszej szkoły jest stwarzanie warunków dla systematycznego samorozwoju każdego dziecka i konstruowania własnej tożsamości. Dążymy do przywrócenia rangi wartościom humanistycznym związanym z człowiekiem i jego życiem, pielęgnowaniem tradycji i kultury.

Program nasz obok nauczania przedmiotów ogólnokształcących na bardzo wysokim poziomie, obejmuje również przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze. Poprzez kulturę chcemy ukształtować osobisty stosunek dzieci do rzeczywistości, rozwijać sferę doznań intelektualnych, postaw moralnych, wyobraźni i postaw twórczych. Nasz program uwzględnia to, że dzieci po swojemu wzruszają się i aktywizują swoje procesy psychiczne, wynikające z naturalnej wrażliwości i ciekawości. W doborze zajęć uwzględniamy również konieczność ekspresji twórczej, jako ważnego czynnika w kształtowaniu osobowości, zapobiegającego jednostronnemu rozwojowi intelektu, pozwalającego zachować zdrowie psychiczne i wzajemne relacji międzyludzkie.

SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM I LICEUM

Na początku każdego semestru uczniowie przy udziale nauczyciela, a w gimnazjum dodatkowo w porozumieniu z rodzicami) deklarują z każdego przedmiotu poziom A, B lub C. Poziomy są rozłączne.

Uczeń deklarujący poziom A, najniższy, zgadza się tym samym, że jego najwyższą oceną może być ocena dostateczna. Dostaje proste sprawdziany dotyczące podstawowych umiejętności. Jeśli zaliczy je w 50-74% odpowiada to ocenie dopuszczającej [A]. Jeśli uzyska 75% i więcej – ocenie dostatecznej.

Uczeń deklarujący poziom B stara się o ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Wie, że nie może dostać oceny celującej. Dostaje trudniejsze, rozbudowane sprawdziany. Jeśli zaliczy je w 50-74% odpowiada to ocenie dobrej B, jeśli uzyska 75% i więcej – ocenie bardzo dobrej. Nie ma sankcji za niezmieszczenie się w poziomie.

Uczeń deklarujący poziom C stara się o ocenę celującą. Dostaje sprawdziany będące złożeniem części sprawdzianu na poziomie B z dodatkowymi poleceniami o najwyższym stopniu trudności. Zaliczenie ich w 75% i więcej odpowiada ocenie celującej. W przypadku nie zmieszczenia się w poziomie również nie ma dodatkowych kar.

Cyfrowe oceny wystawiamy jedynie na koniec semestru i koniec roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie