Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

ul. Powstańców Śląskich 1, 46-080 Chróścice
tel./fax (77) 469-53-34
www:   http://www.szkolachroscice.ple-mail:   sekretariat@szkolachroscice.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3309 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Marii Konopnickiej

- biblioteka szkolna
- kółka zainteresowań
- opieka pedagoga szkolnego
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- działalność Samorządu Uczniowskiego

PUBLICZNE GIMNAZJUM

- nauczanie dwujęzyczne
- językami wiodacymi są: polski i niemiecki
- przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są: fizyka, matematyka, geografia
- wszechstronny rozwój ucznia

Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży poprzez:
 • rozbudzanie aktywności społecznej i twórczej
 • umożliwienie zdobycia wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim na poziomie merytorycznym
 • inspirowanie zachowań ukierunkowanych na samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem
 • ukierunkowanie rozwoju emocjonalnego ucznia i jego wrażliwości na problemy społeczne, zapoznanie uczniów z mechanizmami i procesami życia społecznego
 • uświadomienie potrzeb prospołecznych, prorodzinnych, prozdrowotnych i proekologicznych zachowań ucznia
 • podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez naukę rodzimego języka oraz własnej historii i kultury, kultywowanie charakterystycznych dla danego środowiska tradycji i wartości oraz wpajanie ich w ramach realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, a także myśli filozoficznej, kultury informacji i zasad obrony cywilnej m.in. w ramach realizacji ścieżek między przedmiotowych – jako dziedzin edukacji uwzględnionych w obrębie wszystkich przedmiotów
 • stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia
 • umożliwianie absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • kształcenie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym
 • umożliwianie kształtowania i rozwijania wśród uczniów cech osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do standardów i wymagań egzaminacyjnych
 • umożliwianie rozwijania szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania
 • tworzenie warunków umożliwiających nauczanie uczniom niepełnosprawnym
 • zapewnianie pomocy w nauce uczniom słabszym

Celem edukacji w szkole jest:
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności
 • rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia
 • umożliwienie poznania języka i metodologii dziedzin wiedzy
 • ułatwienie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swojego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych
 • ułatwianie uczestnictwa w kulturze
 • rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi
 • ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych

Szkoła otacza opieką uczniów zdolnych, w szczególności:
 • umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizacje indywidualnego programu lub toku nauki
 • organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad
 • organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły
 • stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy

Zapraszamy!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie