Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok
tel. (85) 811-28-96, (85) 654-01-63
www:   http://www.sosw.bialystok.pl
SOSW na Facebooku
e-mail:   sosw@um.bialystok.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 25889 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- klasy dla uczniów z niepełnosprawnością
  w stopniu lekkim, umiarkowanym,
  znacznym lub głębokim


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

INTERNAT

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

GRUPA WYCHOWAWCZA

O NAS

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku jest placówką oświatową zapewniającą edukację i wychowanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci zakwalifikowane do kształcenia specjalnego, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia takie wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

W placówce aktualnie przebywają uczniowie z Białegostoku oraz pozostałych obszarów województwa podlaskiego w przedziale wiekowym od 7 do 22 roku życia. Oprócz niepełnosprawności intelektualnej często występuje u nich również szereg innych ograniczeń wynikających, np. z mózgowego porażenia dziecięcego, zespołów genetycznych, braku lub opóźnienia rozwoju mowy, autyzmu, mutyzmu, ADHD, epilepsji czy małogłowia. Oferujemy opiekę odpowiednio wykształconej kadry specjalistów.

Głównym celem edukacji naszych podopiecznych jest ich wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do codziennego życia tak, by byli jak najbardziej zaradni i samodzielni, umieli sterować własnym zachowaniem oraz mogli uczestniczyć w życiu społecznym.

Oferujemy:
 • bogatą bazę dydaktyczną
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów
 • atrakcyjne metody i formy pracy
 • profesjonalną rehabilitację
 • zajęcia sportowe i artystyczne


Ośrodek jest czynny całodobowo przez pięć dni w tygodniu, z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej oraz przerwy zimowej i letniej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Rodzice zobowiązani są do ponoszenia kosztów wyżywienia w wysokości określonej przez Dyrektora Ośrodka. Obowiązkiem rodziców jest wyposażyć dziecko w materiały dydaktyczne, papiernicze oraz inne niezbędne do zamieszkania na terenie ośrodka. Ośrodek nie zapewnia dzieciom dowozu.

BAZA DYDAKTYCZNA OŚRODKA

Ośrodek nasz jest terenem rozlicznych oddziaływań, mających decydujący wpływ na rozwój umysłowy i społeczny wychowanków. Szczycimy się urozmaiconą bazą lokalową oraz doskonałym wyposażeniem.

Składają się na to m.in.: nowoczesne sale lekcyjne, pracownia sztuki i drewna, pracownia komputerowa, pracownia do terapii metodą Tomatisa, pracownia gospodarstwa domowego, Sala Doświadczania Świata, sala rekreacyjna, gabinet logopedyczny, gabinet psychologa, gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarki, gabinet rehabilitacyjny, sala do Terapii Integracji Sensorycznej, sala gimnastyki korekcyjnej, basen rehabilitacyjny, biblioteka, świetlica szkolna, świetlice w internacie, pokoje mieszkalne, stołówka z zapleczem kuchennym.

Nasi specjaliści zajmują się dziećmi w doskonale wyposażonym kompleksie rehabilitacyjnym. Na uwagę zasługują baseny (duży i mały), w których odbywają się różne zajęcia.

Cały obiekt jest przystosowany do bezpiecznego i swobodnego poruszania się niepełnosprawnych uczniów, jest wyposażony w windę wewnętrzną, która umożliwia niepełnosprawnym dotarcie do wszystkich pomieszczeń. Posiadamy samochód dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych.

FORMY I METODY PRACY Z DZIEĆMI

Hipoterapia - od kilku lat dwunastoosobowa grupa wychowanków naszego ośrodka, uczestniczy w zajęciach z jazdy konnej w stadninie koni w Jurowcach. Skład grupy, co pewien czas się zmienia. Wśród uczestników zajęć są osoby z nadmiernym napięciem mięśniowym, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnością sprzężoną, z nadpobudliwością psychoruchową, z autyzmem oraz uczeń niedowidzący. W naszym ośrodku prowadzona jest terapia metodą prof. Alfreda Tomatisa dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Ośrodek dysponuje gabinetami terapeutycznymi, w których mają miejsce zabiegi kinezyterapii i fizykoterapii. Kwalifikacje personelu i wyposażenie zaplecza rehabilitacyjnego umożliwiają realizację programu rehabilitacji w sposób profesjonalny i skuteczny.

W pierwszym gabinecie obywają się ćwiczenia dotyczące małej i dużej motoryki ciała, zmniejszające ograniczenia narządów ruchu. Jest to możliwe dzięki specjalistycznemu wyposażeniu:
 • UGUL służący do: ćwiczeń w odciążeniu, ćwiczeń z oporem, zwiększania zakresu ruchów, wyciągów i redresji
 • bieżnia niezbędna do: nauki prawidłowego chodu, zwiększania siły mięśniowej w obrębie obręczy biodrowej, usprawniania koordynacji ruchowej
 • drabinki, materace, piłki ważne przy: ćwiczeniach ogólnousprawniających, równoważnych, korekcji wad postawy
 • kinesiology taping niezbędny w: korekcji wad postawy, redukcji obrzęków, przeciwdziałaniu przykurczom, terapii przeciwbólowej

W drugim gabinecie są realizowane ćwiczenia zmniejszające ograniczenia narządów ruchu. Jest on wyposażony w:
 • łóżka Slender Life do ćwiczeń czynno-biernych, masażu
 • urządzenie do magnetoterapii
 • Lampę Sollux

INTERNAT

Do zadań internatu należy:
 • opieka wychowawcza nad uczniami w okresie kształcenia poza miejscem zamieszkania
 • pogłębianie wiedzy nabywanej w szkole i rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej dostosowanej do możliwości poszczególnych wychowanków poprzez właściwą organizację, formę zajęć oraz dobór właściwych dla pedagogiki specjalnej metod oddziaływania na wychowanków
 • prowadzenie zajęć mających na celu zdobywanie umiejętności w zakresie samoobsługi, właściwego rozumienia stosunków interpersonalnych
 • dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny oraz zdrowotny

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie