Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy w Opolnicy

Opolnica 58, 57-256 Bardo
tel. (74) 817 19-51
www:   http://zssopolnica.szkolnastrona.ple-mail:   zssopolnica@op.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 12367 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

- dobrze przystosowane sale lekcyjne
- atmosfera życzliwości i bezpieczeństwa
- aktywne metody nauczania
- atrakcyjne formy zajęć poza terenem
  szkoły

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- różne skuteczne metody pracy
- nauka w małych zespołach
  umożliwiających pełną indywidualizację
  zajęć

- doświadczona, wykwalifikowana kadra
- atrakcyjne formy zajęć dydaktycznych

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY SPECJALNA

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- dbałość o dobro ucznia
- miła i przyjazna atmosfera

ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

- zajęcia dla dzieci i młodzieży
  do ukończenia 25 roku życia

O Nas

W Szkole Podstawowej uczą się dzieci z upośledzeniami w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zajęcia w zespołach rewalidacyjno - wychowawczych są organizowane dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim. Mogą być prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zespołowych. W Zespole Szkół Specjalnych uczniowie uczą się w życzliwej i przyjaznej atmosferze pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Jest to placówka o dużych tradycjach i doświadczeniu w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Zadaniem naszej placówki jest zapewnienie uczniom korzystnych warunków przezwyciężania własnych trudności i osiąganie pozytywnych wyników kształcenia.


Szkoła oferuje uczniom:
 • naukę w małych zespołach umożliwiających pełną indywidualizację zajęć
 • indywidualne nauczanie (w uzasadnionych przypadkach)
 • atrakcyjne formy zajęć dydaktycznych
 • atrakcyjne formy zajęć poza terenem szkoły (turnusy rehabilitacyjne w ramach "Zielonej Szkoły")
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:
  • kreatywnych realizowanych na zajęciach arteterapii, rytmikoterapii, profilaktyczno-terapeutycznych
  • kół zainteresowań

Metody i formy pracy

Głównym celem edukacji osób głębiej i głęboko upośledzonych umysłowo jest ich wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem, by mogły uczestniczyć w życiu społecznym.

Stosowane metody i formy pracy:
 • różne formy podpowiadania: fizyczne, werbalne, wizualne
 • wzmacnianie
 • wygaszanie
 • prowadzenia
 • naśladowcza
 • stymulacji sensorycznej
 • ćwiczeń utrwalających
 • zadań stawianych do wykonania
 • obserwacji
 • samodzielnych doświadczeń
 • metody porozumiewania się całościowego w oparciu o elementy systemów: Piktogramy, PCS, Słownik Makaton, Słownik Coghamo
 • Ch. M. Knillów

Elementy metod:
 • rytmiki E. Jaquesa - Dalcroze`a
 • ruchu funkcjonalnego R. Chladek
 • opowieści ruchowej
 • W. Sherborne

Zastosowane formy pracy
 • praca indywidualna
 • praca w grupie

Dla dobra naszych dzieci aktywnie uczestniczymy i współpracujemy we wszystkich imprezach i szkoleniach organizowanych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej wraz z opiekunami, a także z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy DPS w Opolnicy.

Oprócz zajęć edukacyjnych szkoła oferuje uczniom szeroki wachlarz specjalistycznych zajęć w ramach rewalidacji, takich jak: logopedia, gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, orientacja przestrzenna, eliminowanie zaburzeń, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Ponadto szkoła zwiększa efektywność swojej pracy dydaktycznej stosując różnorodne formy oddziaływań, takie jak: wspaniałe, barwne imprezy integracyjne, uroczystości, wyjazdy w ramach: "Zielonej szkoły" (turnusy rehabilitacyjne w atrakcyjnych turystycznie miejscach), kształcące wycieczki, zajęcia warsztatowe, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Baza dydaktyczna
Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy usytuowany jest w dwóch budynkach należących do Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy tj. budynku "Zamek" w Opolnicy i "Oleńka" w Bardzie, w których znajdują się sale lekcyjne, sale terapeutyczne, pracownie, gabinety, sala gimnastyczna, sala doświadczania świata.

Baza placówki to także zgromadzone przez lata i wykonane przez nauczycieli pomoce dydaktyczne oraz systematyczne zakupy nowości, które ukazują się na rynku. Pomoce wykonane przez nauczycieli oparte są na doświadczeniu zdobytym przez pracę z uczniami na wzorach zawartych w literaturze fachowej, nowościach z Internetu. Zbiór pomocy dostępny jest dla wszystkich, zarówno uczniów jak i nauczycieli. Posiadamy jako jedni z nielicznych na terenie woj. dolnośląskiego "Salę doświadczania świata". Służy do stymulacji polisensorycznej.

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

W maju 2008 w naszej placówce została otwarta Sala Doświadczania Świata. Jest to pomieszczenie, w którym świadomie proponowane są bodźce o pierwszorzędnym znaczeniu, w przyjemnej atmosferze. Jest to podstawowe aktywizowanie osób, zwłaszcza upośledzonych umysłowo, przede wszystkim w zakresie doświadczeń zmysłami za pomocą światła, odgłosów, zapachów, przedmiot do dotykania itp. Snoezelen nie jest związane z określonym pomieszczeniem, ponieważ snoezelować możemy wszędzie, w pomieszczeniu jak i na zewnątrz, pozwalając wszystkim bodźcom na dochodzenie do dziecka. Poprzez organy zmysłów i system nerwowy są one przekazywane do mózgu w postaci przyjemnych doświadczeń. Sala Doświadczania Światem powinna być miejscem, które stwarza możliwości prawdziwego poznania świata.

W Sali Doświadczania Świata w Bardzie znajduje się:
 • interaktywna kolumna bulgocząca
 • interaktywna lampa do światłowodów
 • kaskada interaktywna
 • panel interaktywny z przyciskami
 • rzutnik

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie