Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Brzezie 40, 63-800 Gostyń
tel./ fax (65) 572-11-66
www:   http://zssbrzezie.superszkolna.pl
ZSS w Brzezie na Facebooku
e-mail:   zss-brzezie@xl.wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 17367 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieBRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA

- klasy wielozawodowe: kucharz, piekarz,
  cukiernik, rzeźnik wędliniarz, sprzedawca,
  stolarz , ogrodnik, rolnik, tapicer, ślusarz,
 monter zabudowy i robót wykończeniowych
  w budownictwie
, mechanik pojazdów
  samochodowych
, lakiernik, elektryk,
  dekarz, murarz-tynkarz, blacharz,
  blacharz samochodowy, monter
  sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- zespół rewalidacyjno - wychowawczy
  w Chwałkowie dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu głębokim
- dla uczniów z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu lekkim,
  umiarkowanym i znacznym

- możliwość rozwoju zainteresowań
- różnorodne akademie i imprezy szkolne
- wsparcie psychologa
- opieka pedagoga szkolnego
- zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne
- zajęcia integracji sensorycznej
- zajęcia stymulacji polisensorycznej,
  Biofeedbacku, rehabilitacji, dogoterapii


SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dla młodzieży, która ukończyła
  gimnazjum, SP

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym

O NAS

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu powstał dnia 1 września 2001 roku. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Gostyński. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wycho­wawczego sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.Naszym celem jest wychować ucznia przygotowanego do samodzielności w dalszym życiu, odnoszącego sukcesy szkolne na miarę swoich możliwości Zespół jest placówką oświatową przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Zajęcia odbywają się w nowych, bardzo dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne salach lekcyjnych, pracowniach (zajęć praktycznych, komputerowa, biologiczna, biofeedback, biblioteka, stymulacji polisensorycznej, integracji sensorycznej), gabinecie pedagoga, psychologa, logopedy. Mamy pracownię komputerową, dzięki której możemy uczestniczyć w zajęciach informatyki.

W szkole jest winda, ubikacje oraz podjazd, przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
W naszej szkole pracują wykwalifikowani nauczyciele, specjaliści. Ich metody pracy są ciekawe, dostosowane do wieku i możliwości uczniów.

Klasy są mało liczne, dzięki czemu praca z uczniami jest w dużej mierze zindywidualizowana. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i z zachowania reguluje wewnątrzszkolny system oceniania.

Szkoła oferuje uczniom

 • naukę w małych zespołach umożliwiających pełną indywidualizację zajęć
 • indywidualne nauczanie
 • atrakcyjne formy zajęć dydaktycznych
 • atrakcyjne formy zajęć poza terenem szkoły
 • szeroki wachlarz specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych (logopedycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, socjoterapeutycznych, rozwijających zainteresowania i procesy poznawcze, korekcyjno-kompensacyjnych, usprawniających techniki szkolne)
 • radiowęzeł


Uczniowie biorą udział w różnorodnych
akademiach i imprezach szkolnych:
 • rozpoczęcie roku szkolnego
 • Święto Edukacji Narodowej
 • Dzień Wiosny
 • Andrzejki, Wigilia, Bal Karnawałowy
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Zaradności
 • Walentynki
 • zakończenie roku szkolnego itp.

Dzieciom proponuje się udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych (plastycznych, sportowych, przedmiotowych...).

W naszej szkole istnieje biblioteka, z której mogą korzystać uczniowie. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy opiekuńczej i terapeutycznej.

W ramach zajęć organizuje się wyjazdy, biwaki, wycieczki całkowicie finansowane przez sponsorów szkoły. Placówka uczestniczy w projektach Aktywizacji Jednostek Samorządo­wych i innych, dzięki czemu dzieci i młodzież korzysta z dodatkowych zajęć rozwijających ich zainteresowania.

Uczniowie mogą korzystać z zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych.Serdecznie Zapraszamy!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie