Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa
tel./fax (22) 635-61-74, tel. (22) 831-00-81 wew. 135 lub 157
www:   http://www.zdz.edu.pl
e-mail:   info@zdz.edu.pl
szkoly@zdz.edu.pl
skolart@zdz.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 31310 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE NR 30

- od klasy drugiej zajęcia z wybranych
  przedmiotów na poziomie rozszerzonym
  będą prowadzone zgodnie
  z zainteresowaniami i ukierunkowaniem na
  przyszłe studia, w tym szczególnie
  prawo, psychologia, dziennikarstwo
  i teatrologia

- szkoła proponuje:
- język angielski rozszerzony do 6
  godzin w grupach w zależności
  od stopnia zaawansowania

- język niemiecki, francuski, włoski,
  hiszpański, rosyjski, łaciński, koreański
  (do wyboru w zależności od ilości
  chętnych)

- od 2 klasy zajęcia fakultatywne zgodne
  z zainteresowaniami i zdolnościami,
  przygotowujące do studiów

- w klasie maturalnej zajęcia fakultatywne
  nasilają się zgodnie z potrzebami uczniów
  i z wymaganiami egzaminacyjnymi

- szkoła oferuje indywidualne konsultacje

KURSY I SZKOLENIA

- szeroka oferta kursów - atrakcyjne ceny

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
- A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
- A.23. Projektowanie fryzur
- TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
- A.61. Wykonywanie zabiegów
  kosmetycznych twarzy

- A.62. Wykonywanie zabiegów
  kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

- TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
  GASTRONOMICZNYCH

- T.6. Sporządzanie potraw i napojów
- T.15. Organizacja żywienia i usług
  gastronomicznych

- TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ
  I NAGŁOŚNIEŃ

- S.2. Realizacja nagrań
- S.3. Realizacja nagłośnień
 

NIEPUBLICZNE TECHNIKUM FRYZJERSKIE


NIEPUBLICZNE TECHNIKUM GASTRONOMICZNE


NIEPUBLICZNE TECHNIKUM REALIZACJI DŹWIĘKU


POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYKI, PIELĘGNACJI ZDROWIA I URODY


STUDIUM TECHNIK SCENOGRAFICZNYCH

- zawód: plastyk
- specjalność: charakteryzator i stylista
  lub modelator i dekorator

- specjalizacje artystyczne:
 • charakteryzacja i stylizacja
 • modelatorstwo i dekoratorstwo


KURSY MULTIMEDIALNE

- oferta szkoleniowa, zawierająca pakiet
  10 kursów zawodowych w formie
  multimedialnej (ogółem 150 odcinków
  filmowych + skrypty), z zakresu
  specjalności:

- artystyczne układanie kwiatów
- barman - kelner
- catering
- florystyka
- fryzjer
- manicure-pedicure
- masaż
- kosmetyczka
- układanie glazury i terakoty
- wizaż

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

- szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkól i placówek oświatowych
- kursy kwalifikacyjne
- kursy doskonalące
- kursy na zlecenie rad pedagogicznych

Jesteśmy szkołą dla Ciebie! Popieramy postawy proeuropejskie, ucząc jednocześnie szacunku dla tradycji. Nasza oferta edukacyjna znacznie wykracza poza tradycyjny system kształcenia - mamy przyjemność nie tylko przekazywać wiedzę, ale także dbać o wszechstronny rozwój osobowości młodych ludzi. Jednostki ZDZ są wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego. ZDZ jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod nr 2.14/00006/2004. Posiadajmy akredytację Mazowieckiego Kuratorium Oświaty na ponad 20 kursów realizowanych przez ZDZ Warszawa.

Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe w budynku, stanowiącym własność firmy (ZDZ) prowadzącej szkołę. Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami. Wszystkie pracownie są odpowiednio przygotowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Do dyspozycji uczniów pozostaje również biblioteka ze zbiorem m.in lektur obowiązkowych. Dodatkowo uczniowie mogą skorzystać z bufetu i stołówki. Na miejscu znajduje się również gabinet lekarski i punkt ksero.

Kadra dydaktyczna
Naszą kadrę tworzą najwyższej klasy wykładowcy - osoby kompetentne, przyjaźnie nastawione do uczniów, wychodzący naprzeciw ich potrzebom. Nauczyciele z pasją i zaangażowaniem przekazują wiedzę, a swoim entuzjazmem potrafią zarażać młodzież.

W trosce o przyszłość naszych wychowanków i ich właściwy rozwój psycho-fizyczny oferujemy stałą pomoc pedagogiczno - psychologiczną. Zapewniamy stałą opiekę pedagoga szkolnego oraz opiekę medyczną - dyżury lekarsko-pielęgniarskie. Małe, kameralne klasy gwarantują indywidualne podejście do każdego ucznia.

Jakość kształcenia

Szkoła posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2009. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie od października 2002 roku posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 w zakresie projektowania i realizacji usług edukacyjnych w formach kursowo-seminaryjnych. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie został przyjęty w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Rozszerzenie w marcu 2004 r. zakresu certyfikacji o działalność szkolną jest dowodem uznania i gwarancją wysokiego poziomu realizowanego procesu kształcenia, odpowiadającego naszym klientom, uczniom i studentom. Posiadany przez ZDZ Certyfikat ISO obejmuje działalność edukacyjną w systemie kursowo-seminaryjnym i szkolnym.

Certyfikat Krajowego Systemu Usług
Przyznana przez Radę Koordynacyjną Krajowego Systemu Usług (KSU) akredytacja w dziedzinie usług szkoleniowych potwierdza, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wprowadził i stosuje system zapewnienia jakości zgodny ze standaryzacją ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP.

TÜV SÜD
W 2007 r. ZDZ podpisał porozumienie z firmą TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., na podstawie którego prowadzony jest monitoring szkoleń oraz wydawane przez TÜV SÜB Polska „Potwierdzenie ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska Sp.z o.o. realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie”. Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., są wydawane w języku angielskim lub niemieckim.

ECDL

ZDZ w Warszawie jest Certyfikowanym Laboratorium Komercyjnym ECDL, w którym odbywają się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Legitymujemy się certyfikatem pn. ”Zgodny z ECDL”, który upoważnia ZDZ do prowadzenia szkoleń komputerowych przygotowujących do zdawania egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) „Wydany przez PTI certyfikat zaświadcza, że szkolenia realizowane przez Ośrodek są programowo zgodne z wymaganiami egzaminów ECDL – European Computer Driving Licence.

Baza dydaktyczna

Ośrodek posiada własne, profesjonalnie wyposażone sale dydaktyczne gwarantujące przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu na wysokim poziomie. Dysponujemy pracowniami:
 • przedmiotowymi - humanistyczną, matematyczno-fizyczną, biologiczno-ekologiczną
 • malarstwa
 • komputerową wyposażoną w profesjonalny sprzęt ze stałym dostępem do Internetu
 • fotograficzną przystosowaną do wywoływania zdjęć
 • salami wykładowymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny
 • pracowniami kosmetycznymi
 • pracownią fryzjerską
 • pracownią manicure-pedicure
 • pracownią wizażu
 • pracownią manicure-pedicure
 • pracownią masażu
 • laboratorium chemii kosmetycznej

W szkole istnieje biblioteka do dyspozycji uczniów. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w wynajmowanej sali gimnastycznej oraz w profesjonalnie wyposażonej siłowni stanowiącej własność szkoły.

OFERTA SZKOLEŃ

Oferta szkoleniowa uwzględnia indywidualne potrzeby klientów na zasadzie łączenia w ramach jednego kursu różnorodnych pod względem tematycznym programów szkoleń. Klientom instytucjonalnym proponujemy tzw. szkolenia „szyte na miarę”, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pracodawców i pracowników firmy. Oferta programowa przygotowywana jest zgodnie z wytycznymi Klienta. Oferta szkoleń wg branż:


  
  • administracyjno - biurowe
  • bhp i ppoż.
  • auto moto - transport drogowy, mechanika, prawo jazdy
  • gastronomiczne
  • handlowe
  • komputerowe
  • księgowość, kadry i płace
  • pedagogiczne
  • pielęgnacja zdrowia i urody
  • przygotowanie do uzyskania uprawnień typu D
  • przygotowanie do uzyskania uprawnień typu E
  • przygotowanie do uzyskania uprawnień typu UDT, WDT, TDT
  • rolnictwo i ogrodnictwo
  • spawanie
  • techniczne
  • usługowe

Pełna lista szkoleń jest dostępna na stronie: www.zdz.edu.pl

SZKOŁA CHARAKERTYZACJI

Studium Technik Scenograficznych jest 2-letnią policealną szkołą artystyczną, kształcącą w dwóch specjalizacjach: charakteryzacja i stylizacja oraz modelatorstwo i dekoratorstwo. Absolwenci uzyskują tytuł plastyka o specjalności charakteryzator i stylista lub modelator i dekorator. Nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jako jedna z nielicznych szkół artystycznych o takim profilu, Studium Technik Scenograficznych posiada uprawnienia szkoły publicznej (DSA-II-805/4310/04/IS-12-02.09.2004 r.) oraz Certyfikat Jakości ISO 9001:2001, gwarantujący wysoki poziom kształcenia.

Zajęcia prowadzą nauczyciele z wieloletnią praktyką zawodową i pedagogiczną. Przedmioty nauczenia to m.in.: specjalność artystyczna (min. 10 h/tygodniowo), historia sztuki, rysunek, malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii, historia teatru, filmu i telewizji. Dodatkowo prowadzone są zajęcia z ceramiki (tylko u nas!). Szkoła posiada własny piec ceramiczny. Szkoła zapewnia słuchaczom niezbędne kosmetyki i materiały do ćwiczeń. Praktyka zawodowa dla modelatorów odbywa się w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie