Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Własności układu nerowego

,

www:   e-mail:  

Od odwiedzono tę wizytówkę 665 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

Jedną z podstawowych własności żywej materii jest jej pobudliwość tzn. zdolność reagowania na bodźce w sposób zapewniający ciągłośćprocesów życiowych. Układ nerwowy jest w najwyższym stopniu obdarzony zdolnością utrzymywania łączności organizmu ze światem zewnętrznym. Łączność ta jest niezbędna do życia, gdyż ze środowiska zewnętrznego ustrój czerpie substancje dla budowy własnego ciała oraz do podtrzymywania podstawowych procesów życiowych. Ta łączność ze światem zewnętrznym jest potrzebna by uzyskać tych czynników, które mogą zagrażać życiu. Układ nerwowy integruje czynności poszczególnych narządów i organów tworząc z organizmem jedna całość i on powoduje, że czynniki i składniki całego organizmu harmonijnie ze sobą współpracują.

Czynność układu nerwowego można podzielić na 2-ie kategorie:

- UKŁAD SOMATYCZNY-(soma- ciało) ta cześć układu nerwowego jest nastawiona na łączność ze światem zewnętrznym i odbiera od niego różnorodne informacje za pośrednictwem narządów zmysłu oraz zarządza aparatem ruchowym oraz reagowanie w sposób celowy na bodźce zewnętrzne.

-UKŁAD AUTONOMICZNY-(autos- sam, nomos- prawo) ta cześć układu nerwowego reguluje przemianę materii oraz czynności narządów wewnętrznych organizmu. Jest to układ samorządzący się, wegetatywny, gdyż zarządza działalnością narządów wewnętrznych.

Te 2 układy SA podporządkowane i koordynowane z wyższych pięter układu nerwowego.

                                                                          UKŁAD NERWOWY

 

            OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY                                                           OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

(mózgowie, rdzeń przedłużony, móżdżek, most) (rdzeń kręgowy wraz z nerwami, które od niego odchodzą)          

 

MÓZGOWIE-znajduje się w przednim dole czaszkowym. Jest oblane płynem mózgowo- rdzeniowymma on rolę amortyzującą. 

MÓŻDŻEK-znajduje się w tylnim dole czaszkowym.

Najbardziej na zewnątrz mamy włosy, skora głowy owłosionej, następnie jest tkanka podskórna, mięśnie oraz przyczepy tych mięśni (ścięgna). Ścięgna na czaszce tworzą czepiec ścięgnisty, w którym przebiegają nerwy i żyły.

Kości czaszki u człowieka dzieli się na:

-TWARZOCZASZKĘ-(oczodoły, kości nosa, szczeka górna i szczęka dolna-żuchwa)

-MÓZGOCZASZKĘ-(kość czołowa, kość ciemieniowa, kość skroniowa, kość potyliczna) -kości te są u dorosłego człowieka połączone na sztywno-szwami kostnymi. Pod kośćmi czaszki są opony mózgowe.

-OPONA TWARDA-znajduje się najbardziej na zewnątrz, ma ona 2-ie blaszki:

-Blaszka zewnętrzna opony twardej - stanowi okostną wyścielającą czaszkę.

-Blaszka wewnętrzna opony twardej jej wypuklenie i zgrubienia ma znaczenie, tworzy siew mózgu i namiot móżdżku. Siew mózgu jest to twór, przebiegający w szczelinie podłużnej mózgu i dzieli mózgowie na dwie półkule: prawą i lewą. W szczelinie poprzecznej istnieje namiot móżdżku, oddziela on przedni dół od tylniego dołu czaszkowego, czyli oddziela mózg od móżdżku.

-OPONA PAJĘCZYNÓWKOWA(PAJĘCZYNÓWKA)

-OPONA MIĘKKA-bezpośrednio styka się z mózgiem i rdzeniem kręgowym

Między wyżej wymienionymi oponami są przestrzenie zwane:

-Przestrzeń nadtwardówkowa-znajduje się między oponą twardą, a kośćmi czaszki

-Przestrzeń podtwardówkowa-znajduje się między blaszkami zewnętrzną i wewnętrzną opony twardej

-Przestrzeń …………………………znajduje się między pajęczynówką a oponą miękką

Następnie jest mózgowie, najbardziej na zewnątrz w mózgu, w której znajdują się komórki nerwowe nazywana jest cześć –KORA MÓZGOWA (PŁASZCZ). Pod korą mózgową są wypustki tych komórek nerwowych. Komórki nerwowe zewnętrzne tworzą istotę białą, a wewnątrz znajduje się układ komorowy

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMÓRKI NERWOWE

Podstawowymi elementami układu nerwowego jest komórka nerwowa wraz z odchodzącymi od niej wpustkami

                                     NEURONKOMÓRKA NERWOWA WRAZ Z WYPUSTKAMI

Rozróżniamy 2 rodzaje wypustek nerwowych:

-DENDRYTY-liczne, krótkie wypustki tworzące drzewkowate rozgałęzienia. Dendryty to wypustki, które zawsze przewodzą do ciała komórkowego, łączą komórki z ciałem z komórkowym.

-AKSON-(neuryt) jedna wypustka, długa pokryta błona lipidową (zbudowana z białek). Błona ta tworzy osłonę mielinową tej wypustki. Jest ta wypustka obojętna elektrycznie. Neurony posiadające tę wypustkę szybko przewodzą impulsy nerwowe.

Neuron składa się z: Ciała komórkowego, Dendrytów(liczne, krótkie wypustki), Aksonu(jedna długa wypustka)

W aksonie szybkość przewodzenia wynosi od 4 do 400km/h. Najdłuższym aksonem w organizmie człowieka jest akson nerwu kulszowego, ma on dł. 1m i biegnie od uda do stopy. Średnica aksonu jest równa 50-100milianksztremu.

Ciało komórkowe składa się z: -Jądra

                                                      -Ciała komórkowego 

                                                     -Jąderka(tu magazynowany jest materiał genetyczny, ulega przekształceniu w procesie mejozy)

                                                      -Mitochondria(miejsce, gdzie komórka nerwowa uzyskuje energię, występują tu procesy

                                                        Spalania)

                                                      -Aparat Goldżego- jest organelem komórkowym( magazynuje i rozkłada produkty przemiany          

                                                       Materii zużyte przez mitochondria; komórka spala cukry, tłuszcze i białka)

W układzie nerwowym posiadamy ok. 25mld neuronów. Z czego 25 mln znajduje się na obwodzie a reszta w ośrodkowym układzie nerwowym tj. mózgowie.

NOWA KORA w 85% składa się z 6-ciu warstw komórek nerwowych, tworzą one KORĘ MÓZGOWĄ. Ten płaszcz ma budowę 6-warstwową, z czego najistotniejsze są komórki piramidowe: wielkie i średniej wielkości. Następnie są niezróżnicowane, różnokształtne i warstwa komórek ziarnistych.

STARA KORA w 15% powierzchni mózgowia zbudowana jest z 3-warstw komórek nerwowych, dotyczą one struktur, które rozwinęły się najwcześniej.

Neurony(komórki) są pogrupowane w warstwy. W nowej korze łączą się za pomocą wypustek: dendrytów i aksonu. Dendryty przekazują bodźce od ciała komórkowego do innych komórek. Połączenie dendrytów i aksonów odbywa się z pomocą SYNAPS, komunikują się między sobą.

SYNAPS-to szczelina pomiędzy danym dendrytem a aksonem, i składa się z 2-óch podstawowych części:

-przestrzeni presynaptycznej

-przestrzeni postsynaptycznej

Na zakończeniach dendrytów lub aksonu wydzielają się substancje chemiczne (mediatorzy), które przenikają przez szczelinę i dostają się do przestrzeni postsynaptycznej przekazują bodziec z jednego neuronu na drugi(z jednej komórki na drugą komórkę)

Do najważniejszych mediatorów należy:

ACETYLOCHOLINA-uwalniana z zakończeń nerwowych mięśni

ADRENALINA i SELOTONINA- neurohormon odpowiadający za nastrój

DOPAMINA- hormon odpowiadający za ruch (brak-powoduje ubóstwo ruchowe i sztywność mięśni-Choroba Parkinsona, nadmiar- mimowolne ruchy atototyczne –wykręcanie kończyn, mimowolne ruchy balistyczne całego ciała) Aminokwasy występują w dużych ilościach w układzie nerwowym.

KWAS GAMMACHININOMAŚLANY- przypisuje mu się głównie hamujące działanie

KWAS GLUTAMINOWY i GLICYNA- ma działanie pobudzające

W mózgu są również synapsy, które należą do ENDORFIN, są to substancje, które łączą się z receptorami błony komórkowej dla MORFINY i innych opiatów. Modyfikują one przekazywanie bodźców bólowych i działają podobnie jak morfina (przeciwbólowo). W synapsach przepływ jest jednokierunkowy, od dendrytu do ciała komórkowego albo……………………………

Synapsy są tym miejscem, gdzie oddziaływanie różnych leków, co hamują lub wzmacniają działanie synaptyczne. Przekazywanie tych bodźców następuje w postaci zakodowanych sygnałów elektrycznych lub chemicznych. Taki akson można porównać do kabla, jako cześćobwodu elektrycznego. Okalająca akson błona, OSŁONKA MIELINOWA jest dobrym izolatorem elektrycznym. Przesuwanie się tego potencjału czynnościowego w tym aksonie stanowi istotę przekazywania informacji. W aksonie potencjał czynnościowy nie zanika podczas wędrówki i nie traci swojej siły. Szczelina wynosi do 10 do 15 nanometra.

W przestrzeni presynaptycznej wydzielana jest substancja chemiczna -mediator- powoduje on w przestrzeni postsynaptycznej stan pobudzenia.

 

RDZEŃ KRĘGOWY-ma kształt grubego sznura nieco spłaszczonego, o przeciętnej średnicy 1m. Jest on biały i jego ma wynosi ok. 30g.

Masa mózgu człowieka średnio wynosi 2300-2500g.Masa rdzenia jest 24x mniejsza od masy mózgu. Długość rdzenia kręgowego wynosi45cm. Rozpoczyna się bez wyraźnej granicy od rdzenia przedłużonego na wysokości otworu wielkiego(owalnego) czaszki potylicznej. Rdzeń przedłużony znajduje się w czaszce. Rdzeń kręgowy rozpoczyna się od 1-ego kręgu szyjnego. Kończy się na krawędzi 2-go kręgu lędźwiowego stożkiem końcowym. Rdzeń kręgowy wypełnia kanał kręgowy, ale nie całkowicie. Kanał kręgowy stanowią kości tworzące kręgosłup, czyli trzon tych kości, wyrostki poprzeczne i wyrostki kolczyste. Stożek końcowy(rdzeniowy) przechodzi w nici rdzeniową. Od rdzenia kręgowego odchodzą parzyste nerwy rdzeniowe.

RDZEŃ KRĘGOWY nie ma budowy jednolitej, jednorodnej, wyróżniamy 2 zgrubieniaktóre tworzą sploty, które unerwiają kończyny:

-Zgrubienie szyjne- znajduje się na przestrzeni od 2-go kręgu szyjnego do 2-go kręgu piersiowego, unerwia kończyny górne 

-Zgrubienie lędźwiowe-sięga od 10-go do 12-go kręgu piersiowego, unerwia kończyny dolne

U człowieka mamy 31 par nerwów: -8 par nerwów szyjnych

                                                                 - 12 par nerwów piersiowych

                                                                 -5 par nerwów lędźwiowych

                                                                 -5 par nerwów krzyżowych

                                                                 - 1 para nerwów guzicznych

Każda para tych nerwów unerwia odcinek ciała zwany SEGMENTEM RDZENIOWYM.

Cześć piersiowa rdzenia kręgowego- unerwia przednią cześć brzuszną, lędźwie oraz ścianę klatki piersiowej. Do najważniejszych ośrodków w rdzeniu należy:

OŚRODEK RUCHU- w rdzeniu jest tam zespół komórek, od których odchodzą włókna nerwu przeponowego i włókna leżą na wysokości 3 i 4 segmentu szyjnego. Nerwy te biorą udział w procesie oddychania. Ośrodki ruchowe dla kończyn górnych leżą od 5-go do 8-go segmentu szyjnego i 1 –ego segmentu piersiowego.

W części piersiowej rdzenia leżą ośrodki unerwiające: klatkę piersiową, brzuch i grzbiet(mięśnie lędźwiowe)

W Części lędźwiowej rdzenia leżą tu ośrodki unerwiające kończyny dolne W ostatnim odcinku szyjnym i 2-ch górnych piersiowych znajduje się OŚRODEK RUCHU ŹRENICY, w skutek podrażnienia tego ośrodka występuje rozszerzenie źrenicy i wysunięcie gałki ocznej ku przodowi z zwężeniem szpary powiekowej- nosi nazwę OBJAWÓW HORNERA.

Odcinku krzyżowym rdzenia mieszczą się OŚRODKI ODDAWANIA MOCZU, DEFEKACJI i EJAKULACJI(zwodu prącia). We wszystkich odcinkach piersiowych i górnych lędźwiowych umieszczone są OŚRODKI NACZYNIO- RUCHOWE, rozszerzające się i zwężające naczynia żylne, wydzielnicze dla gruczołów potowych skóry.

 

Na powierzchni zewnętrznej rdzenia widnieją w linii przyśrodkowej 2-ie bruzdy:

- SZCZELINA OŚRODKOWA PRZEDNIA-głębsza, od przodu

-SZCZELINA POŚRODKOWA TYLNIA-płytsza, od tyłu

Dzielą one rdzeń kręgowy na dwie symetryczne połowy: prawą i lewą.

Na powierzchni przedniej każdej połowy zaznacza się od przodu podłużna linia zwana BRUZDĄ POŚRODKOWĄ PRZEDNIĄ, z której wychodzą korzenie ruchowe nerwów rdzeniowych. Od tyłu znajduje się BRUZDA BOCZNA TYLNIA, przez którą wchodzą do rdzenia korzenie czuciowe nerwów rdzeniowych. Te bruzdy dzielą rdzeń na SZNURY PRZEDNIE, BOCZNE i TYLNIE. Są one utworzone przez pączki włókien nerwowych przebiegające podłużnie.

Korzenie brzuszne składają się z włókien ruchowych i zdążają do mięśni szkieletowych. Korzenie brzuszne noszą nazwę też korzeniprzednich, czyli ruchowych.

Korzenie grzbietowe wchodzą do rdzenia kręgowego w rogach tylnich i przewodzą włókna czuciowe.

 

Nerw rdzeniowy składa się z korzenia przedniego i tylniego, zatem posiada zarówno włókna czuciowe jak i ruchowe. Nerwy rdzeniowe tworzą SPLOTY NERWOWE, a te z kolei tworzą NERWY OBWODOWE, które unerwiają poszczególne mięśnie. (Przedramię unerwiają3 nerwy: łokciowy ośrodkowy i promieniowy- wchodzą one w skład splotu barkowego.)

 

 

 

 

 

BUDOWA WEWNĘTRZNA RDZENIA jest niejednorodna i na przekroju poprzecznym ciemniejsza cześć pośrodkowa ma kształt motyla lub litery H – zwana istotą szarą. Natomiast na zewnątrz otacza ją i ma kształt płaszcza – istota biała. Zasadniczym składnikiem istoty szarej są komórki nerwowe. Natomiast istotę białą stanowią pączki włókien nerwowych połączonych w sznury. ISTOCIE SZAREJ słupy przednie i tylny na przekroju przednim mają kształt rogów przednich i tylnich. W środku istoty szarej znajduje się kanał środkowy rdzenia kręgowego, a wokół niego istota szara środkowa, tworzy ona tzw. istotę szarą około kanałową. Kanał środkowy u góry łączy się z komorami leżącymi wewnątrz mózgowia. W obrębie słupów przednich istoty szarej znajdują się duże wypustki jąder ruchowych, których neuryty(wypustki) tworzą korzeń przedni, czyli korzeń brzuszny. U podstawy słupów tylnich leży zespół komórek tworzący tzw. jądro grzbietowe. Wypustki tego jądra grzbietowego wchodzą w skład korzenia tylnego i wchodzą do rdzenia w rogu tylnym i przewodzą bodźce czuciowe. Bodźce czuciowe są zawsze przewodzone z obwodu do kory mózgowej. Każda droga czuciowa jest drogą wstępującą.

ISTOTA BIAŁA jest utworzona z włókien nerwowych skupionych w rdzeniu w sznury, najbardziej istota biała rozwinięta jest w odcinku szyjnym i piersiowym. Zespoły włókien, które przewodzą identyczne bodźce w tym samym kierunku noszą nazwę DRÓG NERWOWYCH. Odróżniamy w mózgu 2 rodzaje dróg nerwowych:

- DROGI ODMÓZGOWE ZSTĘPUJĄCE – łączą korę mózgową z rdzeniem kręgowym, przewodzą włókna ruchowe. Drogi zstępujące znajdują się na sznurach przednich rdzenia.

- DROGI DOMÓZGOWE WSTĘPUJĄCE- łączą receptory znajdujące się na zewnątrz z korą mózgową, przewodzą włókna czuciowe. Drogi wstępujące znajdują się na sznurach tylnich rdzenia.

 

Dendryty przewodzą bodźce czuciowe zawsze od środka, komunikuje ciało komórkowe z innymi komórkami.

Akson przewodzi od ciała komórkowego na zewnątrz.

Celem uzyskania energii w mitochondriach kolejno spalane są: cukry, tłuszcze i białka.

Komórki łączą się ze sobą przez synapsy.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie