Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Scenariusz apelu z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja przeznaczonego dla uczniów gimnazjum i szkoły zawodowej specjalnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4848 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Cele w ujęciu operacyjnym:

Uczeń:

 • wie, jak szanować barwy narodowe i hymn państwowy,

 • rozumie dlaczego obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja,

 • potrafi działać w zespole,

 • potrafi podjąć decyzję o wzięciu udziału w apelu,

 • potrafi właściwie zachować się w czasie uroczystości szkolnej.

Struktura apelu

Apel prowadzi narrator i uczniowie klasy Ia szkoły zawodowej.

Widzowie to uczniowie klas I,II,III gimnazjum oraz Ib, III szkoły zawodowej, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Forma:

 • działanie indywidualne i zbiorowe.

Miejsce:

 • korytarz główny.

Praca nauczyciela przy przygotowaniu apelu:

 • opracowanie scenariusza,

 • oprawa muzyczna,

 • wykonanie dekoracji korytarza i gazetki tematycznej,

 • przygotowanie podkładek z tekstami dla uczniów.

Pomoce i rekwizyty:

 • zgrane na kasetę pieśni patriotyczne: Hymn Państwowy, Gaude Mater Polonia, Marsz Polonia, Witaj Majowa Jutrzenko, Rota, Żeby Polska była Polską,

 • flagi,

 • portrety twórców

 • biało – czerwone podkładki.


Bibliografia:

 • Historia w poezji. Antologia poezji historycznej i patriotycznej.

 • Hymn do miłości ojczyzny” –I. Krasiński.

 • Opowiedz nam Ojczyzno”- sł. Szczepkowski.

 • Scenariusze imprez szkolnych”- praca zbiorowa pod redakcją B. Blei.

 • Biblioteka w szkole”.

 • Poradnik bibliotekarza”.


Przebieg:

Narrator: W sobotę obchodziliśmy 212 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dziś uczniowie naszej szkoły przypomną nam jak doszło do tego wielkiego

wydarzenia.

Pieśń: Hymn Państwowy.

Narrator: Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci

uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców.

Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w

Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię.

Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej

rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej

rocznicy.

Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował

przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja czyli rocznicę uchwalenia

pierwszej polskiej Konstytucji z 1791roku.

Uczeń I: Opowiedz nam, moja Ojczyzno,

jak matka dzieciom ciekawym,

o latach znaczonych blizną,

na wiekach chwały i sławy!

Wytłumacz nam, tak jak umiesz,

skąd czerwień i biel sztandarów,

niech ludzie żyją tu w dumie,

że taki wydał ich naród!

A jeśli wielka historia

i dla nas ma trochę miejsca,

bądź z wiernych mi najwierniejsza

i mnie weź sobie do serca!

Pieśń : Gaude Mater Polonia....

Narrator: Jest rok 1791.Wielkie dni przeżywa Warszawa. Oto już czwarty rok obraduje w stolicy sejm tak zwany Sejmem Czteroletnim lub Wielkim. Toczy się zacięta walka o losy Polski.

Uczeń II: Projekt reform ustrojowych powstaje powoli wobec oporu znacznej części posłów. Wielką rolę odgrywa grupa zwolenników reform skupionych wokół Hugo Kołłątaja, nazwana później Kuźnicą Kołłątajowską. Do tego zacnego grona należeli również: Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski , i inni. Byli to ludzie mądrzy, kochający ojczyznę, którzy chcieli zmienić dawne, niesprawiedliwe i złe prawa, które prowadziły Polskę do zguby.

Pieśń : Marsz Polonia.

Narrator: W szczelnie wypełnionej sali poselskiej Zamku Królewskiego rozpoczęły

się obrady.

Marszałek Stanisław Małachowski wzruszonym głosem otworzył

posiedzenie Sejmu, który miał zatwierdzić nowe prawa, nową konstytucję

dla Polski.

Uczeń III: Prace Sejmu Czteroletniego uwieńczyło uchwalenie nowej Konstytucji w

dniu 3 maja 1791 roku. Była pierwszą w Europie a drugą na świecie po

Stanach Zjednoczonych ustawą zasadniczą, to znaczy regulującą

podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki

mieszkańców państwa oraz zasady organizacji jego władz. Postanowienia

Konstytucji były rewolucyjne, ostrożne - doniosłe na miarę epoki.

Narrator: Konstytucja składała się z 11 rozdziałów:

Uczeń IV: I. Religia Panująca .

II. Szlachta Ziemianie.

III. Miasta i Mieszczanie.

IV. Chłopi i Włościanie

V. Rząd, czyli oznaczenie Władz Publicznych.

VI. Sejm, czyli Władza Prawodawcza.

VII. Król, Władza Wykonawcza.

VIII. Władza Sądownicza.

IX. Regencja.

X. Edukacja Dzieci Królewskich.

XI. Siła Zbrojna Narodowa.

Uczeń V: W Konstytucji zakreślono ramy nowego państwa – monarchii

konstytucyjnej i parlamentarnej:

 • zniesiono wolną elekcję i liberum veto,

 • zlikwidowano odrębność Korony i Litwy,

 • Rząd organem władzy wykonawczej,

 • powołanie Straży Praw z królem na czele,

 • Sejm –parlament organem władzy ustawodawczej,

 • zwiększenie liczby wojska ,

 • zreformowanie sądownictwa,

 • uprawnienia dla mieszczan i chłopów.

Narrator: Społeczeństwo Warszawy z ogromną radością przyjęło nowy akt prawny,

wiwatując na Placu Zamkowym na cześć twórców Konstytucji: króla

Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugo Kołłątaja , Ignacego Potockiego

i Stanisława Małachowskiego.

Pieśń : Witaj Majowa Jutrzenko.

Narrator: Konstytucja 3 Maja obowiązywała czternaście miesięcy. Targowiczanie

przy pomocy Rosji doprowadzili do wojny, w wyniku której w 1793 roku

nastąpił II rozbiór Polski. W 1795 roku nastąpił III rozbiór Polski.

Uczeń VI: W tej smutnej i tragicznej historii rozbiorowej są dla Polaków chwile

chwały, nieugiętości ducha i wielkiej walki o honor ojczyzny. O swoją

wolność i prawa musieli walczyć Polacy jeszcze przez wiele lat.

Konstytucja 3 Maja stała się symbolem wewnętrznych sił narodu, zdolnego

do politycznego odrodzenia się . Do dziś aktualnie Brzmią słowa poety:

Uczeń VII: „Święta miłości kochanej Ojczyzny,

Czują cię tylko umysły poczciwe.

Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,

Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe!...

Byle cię można wspomóc, byle wspierać,

Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać !”

Pieśń : Rota.

Narrator: Kończąc zastanówmy się co dla młodego pokolenia oznaczają słowa :

BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Uczeń VIII: Żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości, odrzucamy

wszelkie formy czczenia przeszłości, wysuwając na plan pierwszy życie

teraźniejszością. Buntujemy się przeciwko górnolotnym słowom.

Nudzą nas uroczystości, apele, rocznice i święta. Jednak naród, który

nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.

Narrator: Czy możemy lekceważyć te wielkie słowa lub wymazać je z naszej

świadomości?

Uczeń IX: Każdy z nas ma prawo do własnych sądów i przekonań, ale żeby być w

pełni wolnym, trzeba znać i rozumieć prawa oraz zasady wolności.

Pieśń : Żeby Polska , była Polską.


Dyrektor szkoły dziękuje organizatorom i wykonawcom za przygotowanie i przeprowadzenie uroczystego apelu z okazji 212 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Scenariusz przygotowała i opracowała

mgr Barbara Brzezińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie