Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
"Moje refleksje innowacyjne"

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1469 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Chciałabym się podzielić swoimi przemyśleniami na temat innowacji pedagogicznej, którą po raz kolejny prowadziłam w kształceniu zintegrowanym przez kolejne trzy lata szkolne 2001-2004.„Moje refleksje innowacyjne”

Tematem innowacji było „nauczanie integralne z elementami języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej”.
     Moje pierwsze doświadczenia z innowacją sięgają roku 1996, kiedy to po raz pierwszy wdrażałam w/w innowację w swojej klasie. Za każdym razem mój program innowacyjny udawało się zarejestrować w Kuratorium Oświaty w Katowicach.
     W tym roku szkolnym 2004 kończę kolejny cykl innowacyjny i jest to moje nowe doświadczenie o tyle ciekawsze od poprzednich, że klasa w której ją wdrażałam to klasa integracyjna, w której uczą się dzieci niepełnosprawne razem ze zdrowymi. Wprawdzie klasa jest mało liczna – 15 uczniów, ale za to pięcioro z nich, to dzieci z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności kształcenia specjalnego.
     Mimo obaw dyrekcji szkoły, czy aby w takiej klasie da się prowadzić tego typu innowację. Czas jednak pokazał, że jak najbardziej jest to uzasadnione i przynosi wiele korzyści.
     Innowację prowadziłam założeniami organizacyjno-metodycznymi wykorzystując ok. 15 minut nauczania blokowego w ciągu jednego dnia na wprowadzanie elementów języka angielskiego w różnych momentach i na różnych treściach nauczania. W związku z w/w działalnością dyrekcja szkoły przyznała klasie jedną godzinę lekcyjną dodatkowo w tygodniu, gdyż łącznie w tygodniowym planie nauczania wprowadzanie elementów anglojęzycznych zajmowało ok. 75 minut. Nauczanie języka odbywało się codziennie, w trakcie wszystkich zajęć zintegrowanych w ramach realizowanego tematu dnia. Podstawę jednostki integracyjnej stanowił blok tematyczny podporządkowany ośrodkom tygodniowym.
Głównym celem innowacji było zainteresowanie oraz osłuchanie dzieci z brzmieniem prostych słów, wyrażeń i zwrotów a przede wszystkim przygotowanie do systematycznej nauki języka angielskiego w klasie czwartej.
Na uwagę zasługuje fakt, iż program po raz pierwszy realizowany był w klasie integracyjnej, do której uczęszczało pięcioro uczniów z orzeczeniem (z tyskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) o kształceniu specjalnym. Dzieci chore uczyły się wraz ze zdrowymi. Początkowo istniały pewne obawy, co do prowadzenia innowacji właśnie w takiej klasie. Jednak uznałam, że warto podjąć takie ryzyko, gdyż wszystkie dzieci mają prawo do uczenia się obcego języka, tym bardziej, że nie były to dzieci upośledzone umysłowo, a ich rodzice wyrazili zgodę na prowadzenie tego typu nauczania w w/w klasie.
Wprowadzanie słownictwa odbywało się w różnych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych oraz w różnych obszarach edukacji (polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej, plastyczno-technicznej, muzycznej, ruchowej), wokół bliskich dzieciom tematów związanych ze szkołą, rodziną, środowiskiem.
     Nauka elementów języka angielskiego dotyczyła przede wszystkim ćwiczeń w mówieniu, w oparciu o elementarny zasób słownictwa i pewnych zwrotów w odniesieniu do sytuacji praktycznych.
    W trakcie trwania innowacji została zastosowana pewna modyfikacja, związana z wprowadzeniem dodatkowej lekcji języka angielskiego, gdyż pozostałe klasy na tym poziomie zostały objęte dodatkowymi zajęciami z tego języka i rówieśnicy z innych klas uczyli się już czytania tekstów i pisania w języku angielskim. W związku z tym, za zgodą rodziców uczniów zostały wprowadzone podręczniki „Cool!” cz. 1 (Wydawnictwa Oxford) od drugiego semestru klasy drugiej, dokładnie w połowie trwania programu. Tak więc innowacja została wzmocniona o elementy czytania krótkich tekstów oraz pisania słówek i wyrażeń w języku angielskim.
      Tempo opanowywania umiejętności językowych było dostosowywane do możliwości dzieci – niewielkie „porcje” materiału były utrwalane w różnych sytuacjach i na różnych treściach programowych w ciągu całego dnia, tygodnia. Sukcesywnie były eksponowane w klasie, w formie słowniczka wyrazowo-obrazkowego Words and pictures i można było do nich powracać. Czytanie miało charakter pomocniczy, odbywało się metodą globalną, sytuacyjnie – nazwa-desygnat (czytanie etykietek). Do nauki pisania zostały założone zeszyty.
     Uczniowie nie byli oceniani stopniami szkolnymi, nauka odbywała się w formie zabawy i dzieci same oceniały swoje umiejętności, systematycznie stosowałam pochwały, nigdy nie zmuszałam dzieci do powtarzania słówek, brały udział w zajęciach dobrowolnie.
     Każde dziecko miało założoną teczkę z kartami pracy, na których dzieci utrwalały wprowadzane nazwy kolorując różne elementy.
     Innowacja nie wymagała nakładów finansowych ze strony rodziców, gdyż polegała na wprowadzaniu elementów języka równolegle z nauczaniem treści programowych.
     Uczniowie w różnym stopniu opanowali zakres słownictwa z języka angielskiego. Poznali podstawowe zwroty grzecznościowe (Good morning, Good day, Good afeternoon, Good bye, I’m sorry, Thank you itp.), nauczyły się angielskiego alfabetu równolegle z polskim. Wprowadzono słownictwo związane z rodziną (mother, father, sister, brother itp.), z przyjaciółmi (my friend), ze szkołą (school, lesson, classroom, schoolgirl, schoolboy itp.), ze świętami, z porami roku. Poznały nazwy niektórych zwierząt domowych, leśnych, polnych, dzikich itp. Nauczyły się reagować na podstawowe polecenia wydawane w języku angielskim typu: Open your book! Open the window! Stend up! Sit down! Wprowadzono podstawowe nazwy kolorów, innych przymiotników i liczebniki w zakresie 1000.
W trakcie innowacji dzieci nauczyły się nazw 4 pór roku, dni tygodnia, 12 miesięcy, kierunków świata, nauczyły się też przeprowadzania krótkich dialogów typu: What’s your name? My name is ....... . How old are you? I’m eight. poznały wyrażenie I have got i wiedzą, kiedy można go stosować. Poznały nazwy części ciała ludzkiego. Dodatkowym urozmaiceniem i atrakcją były wprowadzane piosenki, wierszyki i rymowanki (Good morning, Good-bye Jack, Hallo, hallo I want to eat, I wish you, Ten little Indians, My Bonnie, Tiger, BINGO, One potatoe, I like coffee. Dodatkowo poznały niektóre zasady pisania oraz odczytywania angielskich wyrazów.
     Nauczanie języka obcego odbywało się w sposób płynny, naturalny, stanowiło urozmaicenie zajęć, w sposób nie męczący, przyjemny dla dziecka i łatwy, nie wymagający wielkiego nakładu pracy z jego strony.
     Na bieżąco korzystałam z czasopism i wydawnictw dla dzieci związanych z językiem angielskim. Systematycznie prenumerowałam i korzystałam z czasopism typu „Z angielskim od dziecka”, „English Junior” oraz kaset magnetofonowych.
     W celu doskonalenia swoich umiejętności ukończyłam w roku 1999 kurs języka angielskiego dla nauczycieli nauczania początkowego Early Start zorganizowany przez INSETT w Katowicach, warsztaty metodyczne: Edukacja europejska w kształceniu zintegrowanym (WOM, Katowice). Myślę, że warto podejmować ryzyko uczenia dzieci w taki sposób elementów języka obcego, gdyż w sposób łatwy, przyjemny i nie męczący zapamiętują wiele nazw, zwrotów i wyrażeń dosłownie mimochodem. Moi uczniowie nigdy nie okazywali zmęczenia, gdy wprowadzałam w różnych momentach nauczania treści anglojęzyczne. Wręcz przeciwnie, był to jakby przerywnik, stanowiący dodatkową atrakcję w czasie zajęć.
Krystyna Barów
nauczycielka nauczania zintegrowanego
w SP nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie