Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Współczesna polska szkoła w okresie przemian.

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1070 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Opracowanie: Hanna Głos
nauczyciel informatyki – szkoła podstawowa nr2
im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Najważniejszym i najwartościowszym środowiskiem wychowawczym dla dzieci jest własna rodzina. Jest to pierwsze środowisko życia dziecka. Wychowanie w rodzinie jest wychowaniem naturalnym, w odróżnieniu od instytucjonalnego, realizowanego w specjalnie do tego powołanych placówkach, a co za tym idzie, dokonuje się w warunkach życia codziennego w sposób ciągły 1/. „Rodzina to - ośrodek uczenia się życia - zaś żyć to znaczy przystosowywać się, znajdować własne miejsce geometryczne, gdzie stosuje się do wymagań grupy, jednostka chroni własną autonomię i wolność” 2/.
Szkoła jest drugim, po domu rodzinnym środowiskiem wychowawczym powołanym do zaspakajania licznych potrzeb dzieci i młodzieży. Pojęcie szkoły należy do bardziej wieloznacznych we współczesnym języku. Można wymienić dwojaki sens tego pojęcia: instytucjonalny oraz strukturalny.
Po pierwsze, „szkoła” oznacza pewną specyfikę pod względem programu i organizacji, formę przekazu kulturowego, realizowaną w nowoczesnym społeczeństwie za pośrednictwem nauczania i uczenia się.
Po drugie „szkoła” oznacza też grupę społeczną, system społeczny, układ organizacyjny, w obrębie którego i poprzez który dokonuje się nowoczesne procesy przekazu kulturowego. Szkoła zajmuje ważne miejsce w przygotowaniu młodego pokolenia do samodzielności życiowej. W polskich warunkach szkoła ma między innymi następujące cechy3/:
- jest instytucją powszechną, obejmująca kształceniem podstawowym całą populację dzieci i młodzieży;
- jest obowiązkowa w szkole podstawowej;
- jest bezpłatna (w szkołach publicznych).
Powyższe właściwości czynią ze szkoły ważną instytucję w życiu społecznym, której działalność w dużym stopniu warunkuje poziom intelektualny i postawy społeczno - moralne młodzieży.
Bardzo ważnym zadaniem szkoły wydaje się być: przekazywanie wiedzy o świecie i człowieku, przygotowanie do uczestnictwa w kulturze, przyzwyczajenie do systematycznej pracy, rozbudowanie motywacji i nawyków samokształcenia, samodoskonalenia, wypełnianie funkcji opiekuńczych wobec dzieci i młodzieży oraz zapoznanie i wdrożenie do uczestnictwa w środowisku pozaszkolnym.
Mówiąc o obliczu i kształceniu przyszłej polskiej szkoły T. Pilch podkreśla, że musi ona być uwolniona od polityki i ideologii, a także uwzględnić powinna wiedzę z zakresu ekologii, rodziny, społeczeństwa 4/.
U. Kozubowska, po przeprowadzonych badaniach wśród uczniów szkół podstawowych (publicznych), woj. szczecińskiego ukazała, że tylko 20% badanych lubi szkołę, czuje się z nią związana, zaspokaja w niej swoje potrzeby, przejawiając w nie twórczą postawę wobec siebie i środowiska, w którym żyją. Szkoła jest dla nich źródłem pozytywnych przeżyć. Pozostali uważali, że szkoła jest nudna, mało atrakcyjna, mało nowoczesna. Tak więc systemy szkolne wykazują niemoc i nieudolność na polu wychowawczym. Zarówno uczniowie szkół publicznych jak i niepublicznych oczekują by nauczyciele posiadali wiedzę nie tylko pedagogiczną, byli inteligentnymi, wykształconymi ludźmi, mieli szeroką skalę zainteresowań oraz dobrze znali psychikę dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o cechy charakteru, powinni być: tolerancyjni, cierpliwi opiekuńczy, sprawiedliwi, konsekwentni, opanowani, mający czas dla ucznia, czasami surowi, plastyczni w zachowaniach oraz odznaczający się kulturą osobistą i zawsze zadbani. Kluczowymi partnerami dla nauczycieli w procesie wychowawczym są rodzice. Oprócz wychowawcy, wychowanka, celu i sytuacji wychowawczych, rodzice i środowisko rodzinne, to znaczący czynnik efektywnego procesu wychowawczego.
Rodzice uczniów w szkołach publicznych oczekują od nauczycieli głównie sprawiedliwości wobec dziecka, podmiotowego traktowania ich dziecka, fachowości w zakresie nauczania i wychowania oraz wyrozumiałości wobec nich i dzieci.
Nauczyciel powinien być zdaniem respondentów, tolerancyjny a zarazem konsekwentny i posiadać wysoki poziom kultury osobistej.
Czego natomiast oczekują od rodziców i władz oświatowych badani nauczyciele? Nauczyciel jako podmiot w szkole publicznej oczekuje przede wszystkim współpracy i pomocy ze strony rodziców w rozwiązywaniu powstających w procesie wychowania i nauczania problemów i wyrozumiałości. Natomiast od władz oświatowych, poprawy sytuacji finansowej i zwiększenia nakładów materialnych na rzecz szkoły.
We współczesnej szkole ważne jest, aby nauczyciel występował w roli doradcy, pomocnika, stwarzającego uczniowi możliwości odkrywania wiedzy i jej przeżywania. Ważne jest danie szansy indywidualnego rozwoju dzieci w różnych sferach życia.
Wszystko to może sprawić, że dziecko osiągnie radość z nauki, gotowość do większej wydajności, inwencję twórczą, samodzielność, chęć współpracy z innymi. Wtedy dziecko zrozumie sens nauki. Śledząc zmiany zachodzące w polskiej oświacie wiele osób widzi szansę powodzenia tej reformy, jednak należy pamiętać o podstawowej prawdzie, że:
„Człowiek to wartość najwyższa” .

1. M. Przetacznikowa, Z. Włodarski: Psychologia wychowawcza. Warszawa 1979, s. 435 i nast.
2. A. Wery: Wychowanie rodzinne. W: Rozprawy o wychowaniu. 1988, s. 109 i nast.
3. U. Kozubowska (red.): M. Ochmański: Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych. Warszawa 1997, s. 149 - 150.
4. T. Pilch: Programowy i organizacyjny kształt przyszłej szkoły. W: W poszukiwaniu modelu oświaty w okresie przemian. I tom, Rzeszów 1996, s. 27 -48.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie