Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Pomysł na autoprezentację

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1718 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Hanna Bukowska
licencjat z przygotowaniem pedagogicznym
matematyka z informatyką;
nauczyciel matematyki
w Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile„Na igrzyskach olimpijskich
nie ważne jest wygrać ale wziąć udział.
W życiu nie ważny jest sukces tylko walka o niego.”

Jestem absolwentką studiów zawodowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Słupsku o kierunku matematyka z informatyką, które ukończyłam w 1998 roku.
W latach 1998 – 2003 pracowałam jako nauczyciel matematyki, informatyki i techniki w Szkole Podstawowej w Stawnicy. W tej właśnie szkole 1 września
2001 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. W wyniku zmiany miejsca pracy od września 2003 roku kontynuowałam staż w Gimnazjum nr 5
im. Tadeusza Kościuszki w Pile na stanowisku nauczyciela matematyki.

Chcąc spełnić wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego realizowałam następujące zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego:


1.Umiejętność organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy.


Uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, wydawnictwa np. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe oraz w szkoleniowych radach pedagogicznych z udziałem różnych ekspertów.
W Szkole Podstawowej w Stawnicy byłam jedynym nauczycielem umiejącym obsługiwać komputer. W związku z dużym zapotrzebowaniem na tego typu umiejętności przeprowadziłam kurs dla nauczycieli w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych z podstawowej obsługi komputera i Internetu oraz wykorzystania w pracy edytora tekstu Word (załącznik 3).
Razem z koleżanką Ewą Jarząb – Runke przeprowadziłyśmy warsztaty dla rady pedagogicznej, które posłużyły do utworzenia Programu Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Stawnicy, którego byłam współautorem (załącznik 15).
Przygotowywałam samodzielnie różne materiały do pracy (załącznik 5, 6, 7) min. jako opiekun biblioteki dla klas I – III opracowałam regulamin i materiały do konkursu dla klas trzecich pt. „Bohaterowie naszych lektur”. Były to jednocześnie eliminacje szkolne do konkursu międzyszkolnego pod tym samym tytułem, na którym, przygotowywana przeze mnie reprezentacja Szkoły Podstawowej w Stawnicy zajęła trzecie miejsce (załącznik 7, 27).
Przeprowadziłam lekcję otwartą dla nauczycieli matematyki z Gimnazjum nr 5 na temat „Rozpoznawanie i zastosowanie symetrii osiowej i środkowej”.
W dużej mierze przyczyniłam się do zainstalowania w pracowni komputerowej pakietu Office 2000 oraz do wzbogacenia pracowni w łącze z Internetem.
W 2002 roku otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stawnicy za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków. Była to już druga nagroda dyrektora w mojej krótkiej karierze.


2.Uwzględnianie w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


Przez dwa lata stażu współpracowałam z Centrum hipoterapii „Zabajka”
w Stawnicy. Współpraca polegała min. na wzajemnym zapraszaniu się na różnego rodzaju uroczystości np. klasowe andrzejki, Dzień Matki, wspólne śpiewanie kolęd, pikniki integracyjne. Uczniowie przygotowywali również drobne upominki dla dzieci z ośrodka np. z okazji Dnia Dziecka czy Bożego Narodzenia (załącznik 9, 12)
Zorganizowałam i przeprowadziłam spotkanie młodzieży szkolnej z Sekretarzem Gminy Złotów p. Ryszrdem Wińskim. Próbowałam również zorganizować spotkanie z Senatorem RP p. Henrykiem Stokłosą, niestety zbyt napięty plan zajęć pana senatora nie pozwolił na zrealizowanie spotkania (załącznik 13).
Przygotowałam i opracowałam ankiety dla uczniów na temat „Dom, szkoła i środowisko pozaszkolne”, które pomogły w przygotowaniu Planu Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Stawnicy (załącznik 14).
Współorganizowałam imprezy dla mieszkańców wsi, które były tradycją szkoły w Stawnicy np. „Choinka szkolna”, „Festyn europejski”, „Dzień Matki”. Jako szkolny informatyk przygotowywałam zaproszenia, dyplomy i podziękowania na te uroczystości. Najbardziej odpowiedzialnym zajęciem była opieka techniczna na choince szkolnej na zakończenie pierwszego semestru roku szkolnego 2002/2003 (załącznik 10, 11, 12, 35).
Pełniąc funkcję wychowawcy oraz biorąc pod uwagę fakt, że Stawnica jest środowiskiem popegeerowskim często przeprowadzałam pedagogizację na spotkaniach z rodzicami oraz odwiedzałam uczniów w ich domach (załącznik 17).


3.Uczestniczenie w realizacji zadań ogólnoszkolnych.


Systematycznie przygotowywałam i prowadziłam dokumentację nauczyciela i wychowawcy. Samodzielnie opracowałam plan wynikowy z matematyki dla klasy czwartej na podstawie programu nauczania „Matematyka 2001” i przy pomocy poradnika dla nauczyciela. Przygotowałam również w oparciu o podstawę programową i program „Matematyka 2001” wymagania dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej. (załącznik 16, 20).
W szkole w Stawnicy prowadziłam nieodpłatnie koło informatyczne dla uczniów klas I – VI. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tymi zajęciami i ograniczoną liczbą miejsc w pracowni, odbywały się one cztery razy w tygodniu. Były to również najliczniej odwiedzane zajęcia w okresie ferii zimowych.
Prowadziłam również zajęcia koła matematycznego dla klas szóstych przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty i do konkursów matematycznych tj. Kangur, Gminny Konkurs Matematyczny oraz spotkania z uczniami klas pierwszych gimnazjum w ramach zajęć wyrównawczych (załącznik 23,24, 28).
W latach 2001 – 2003 pełniłam funkcję szkolnego opiekuna Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Dla uczniów nie biorących udziału w Kangurze organizowałam osobny, gazetkowy konkurs matematyczny (załącznik 29).
Przygotowywałam różne uroczystości integrujące zespół klasowy np. mikołajki, andrzejki (załącznik 18); szkolne np. uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, pożegnanie absolwentów (załącznik 25); i środowiskowe.
Zorganizowałam jednodniową wycieczkę do Torunia dla uczniów klas III – VI i I gimnazjum z okazji Dnia Dziecka oraz w ramach przygotowań do egzaminu na kartę rowerową, który później przeprowadziłam, zorganizowałam wycieczkę dla klas IV i V do Miasteczka Ruchu Drogowego przy Komendzie Powiatowej Policji w Pile (załącznik 21, 22).
W gimnazjum czynnie uczestniczyłam w zadaniach podejmowanych przez zespół przedmiotowy. Prowadziłam „Szkolną Ligę Zadaniową”, współorganizowałam Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas pierwszych, uczestniczyłam w przeprowadzeniu konkursu matematycznego „Kangur” oraz w organizacji Święta matematyki (załącznik 30, 31, 32).
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w przygotowaniu i przeprowadzeniu próbnego oraz zasadniczego sprawdzianu po klasie szóstej oraz uczestniczyłam w pracach komisji w trakcie próbnego i zasadniczego egzaminu gimnazjalnego.


4.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej.


Założyłam i prowadziłam konto pocztowe dla Szkoły Podstawowej w Stawnicy. Rozpoczęłam, przy pomocy zaprzyjaźnionej firmy komputerowej, próby utworzenia strony internetowej szkoły. Razem z p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawnicy, przy pomocy programu Hermes, przygotowywałam i przesyłałam dane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (załącznik 33).
Poprowadziłam przy pomocy komputera, jako opiekun strony technicznej, Choinkę szkolną (załącznik 10).
W trakcie trwania stażu projektowałam zaproszenia, dyplomy, podziękowania i inne materiały na uroczystości szkolne (załącznik 35). Wzory listów gratulacyjnych pozostały jako wzór obowiązujący w szkole. Przy pomocy komputera przygotowywałam różne materiały do pracy na lekcji ( załącznik 34).
Często wykorzystywałam komputer na lekcjach matematyki np. na lekcjach z kalkulatorem, na lekcjach powtórzeniowych z programem eduRom, na lekcjach bibliotecznych oraz na lekcjach wychowawczych.
Służyłam wszelką pomocą innym nauczycielom wyszukując i udostępniając materiały w sieci oraz współorganizując lekcje w pracowni komputerowej.


5.Wiedza psychologiczna i pedagogiczna.


W miarę potrzeb sięgałam do fachowej literatury i czasopism. Często korzystałam z informacji dostępnych w Internecie. Systematycznie wymieniałam uwagi na forum dyskusyjnym Internetowego Magazynu Publikacji literka.pl.


6.Znajomość podstaw prawa oświatowego.


Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły i nauczyciela – wychowawcy.

· Kartą Nauczyciela,
· Ustawą o systemie Oświaty,
· Konwencją Praw Dziecka,
· Powszechną Deklaracją Praw Człowieka
· Podstawą programową,
· Standardami egzaminacyjnymi,
· Dokumentami regulującymi prace szkoły: Statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyczny.

Największym wyzwaniem jakie podjęłam w okresie stażu była zmiana miejsca pracy. I to nie byle jaka zmiana - z małej, wiejskiej szkoły podstawowej na ogromne miejskie gimnazjum. To dwa zupełnie różne światy. W jednym problemy związane z brakiem pracy rodziców (Stawnica to wieś popegeerowska). W drugim różnie przejawiana agresja, palenie papierosów itp. Na szczęście w obu tych miejscach spotkałam też pozytywne przypadki. Myślę, że najbliższe lata przyniosą nauczycielom jeszcze trudniejszy materiał do przerobienia. Chciałabym móc przyczynić się do tego, aby powstał z tego materiału podziwu godny produkt.


Dziękuję
Hanna Bukowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie