Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Co powinniśmy (my dyrektorzy) uwzględnić, aby skutecznie przewodzić społeczności szkolnej?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1222 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Aby skutecznie przewodzić społeczności szkolnej – dyrektor powinien znać odpowiedzi na pytania:
- po co jesteśmy?
- dla kogo istniejemy?
- co chcemy zrobić?
- kto jest naszym klientem?
- czego on potrzebuje?
- co chcemy mu zaoferować?
- do czego zmierzamy?
W odpowiedziach tych zawarte są generalne cele, czyli misja. Ponadto w odpowiedziach tych zawarte będą opisy stanu rzeczy po realizacji misji, czyli wizja. Termin ten jest jednym z najmodniejszych w teorii i praktyce kierowania. Dyrektor powinien mieć pozytywne wyobrażenie przyszłości osób mu podległych, wyprowadzone na podstawie uznawanych wartości i idei, z którego wywodzą się cele i plany działania. Tworząc wizję rozwoju, tj. antycypowaną przyszłość, powinniśmy umieć planować z przyszłości, co jest również pewnym podejściem do doskonalenia organizacji.
Aby planować, należy przeprowadzić analizę otoczenia, która powinna uwzględniać wszystkie obszary, aspekty, tendencje i zjawiska w nim zachodzące. Jednocześnie analiza ta powinna wskazać bariery, wąskie gardła, niebezpieczeństwa i dodatkowe koszty. W tym przypadku powinniśmy skorzystać ze schematu SWOT.
Aby osiągnąć skuteczność w przewodzeniu, ważnym elementem jest umiejętność kierowania zmianą, uwzględniając następujące etapy postępowania:
1. Przygotowanie zmiany
2. Wdrożenie jej
3. Ocena efektywności

Efektywne funkcjonowanie społeczności szkolnej wymaga i zarządzania,
i przywództwa. Inne zadania wynikają z roli przywódcy, a jeszcze inne z roli menadżera. Zadaniem dobrego dyrektora powinno tu być umiejętne pogodzenie tych ról, a różnice pomiędzy tymi zadaniami tak wykorzystać, aby przeprowadzić skuteczne zmiany i uzyskać wyniki. Ponadto powinniśmy zarządzać różnorodnie, w rozumieniu takich terminów jak, np. rozmaitość, wielość, mnogość, pluralizm, odejść od rutyny i organizacyjnego skostnienia, co wiąże się z koniecznością dokonania właściwego wyboru, z kolei wybór wiąże się z koniecznością dokonania właściwego wyboru, z kolei wybór wiąże się z odpowiedzialnością. W różnorodności nie możemy dopuścić do konfliktów, gdyż wtedy będzie ona siłą hamującą. Aby podwładni pracowali bardziej efektywnie, czuli się bardziej samodzielni. Swobodni i niezależni, należy w pewnym stopniu delegować władzę, czyli przekazać ja podwładnym i uprawnić do decydowania i samodzielnego działania. Konsekwencją delegowania władzy, będzie to, iż pracownicy będą czuli się odpowiedzialni nie tylko za wykonanie swojej pracy, ale również za efekty działania instytucji, w której są zatrudnieni, zespoły nieustannie ze sobą współpracują osiągając coraz lepszą efektywność. Ponadto organizacja funkcjonuje w taki sposób, aby ludzie mogli odczuwać, że są w stanie osiągnąć założone rezultaty.
W placówce oświatowej działa wiele zespołów i dobór osób do niego, wg psychologa z Cambridge – Belbina, powinien odbywać się na zasadzie intuicji. Ci najlepsi mogą nigdy nie dojść do porozumienia, ponieważ każdy będzie chciał przeforsować swoje pomysły. Tymczasem mniej wspaniali, dzięki pracy, mogą wznieść się na szczyty swoich możliwości. Powinniśmy tworzyć właśnie takie zespoły.
Zespół, praca zespołowa nad szkolnym programem nauczania i wychowania, wspólne uzgodnienie stanowisk w sprawie integracji międzyprzedmiotowej, współdziałanie w radzie pedagogicznej, współpraca z komisjami przedmiotowymi, dochodzenie do consensusu, dyskutowanie, wspólne rozmowy, itp. Są to zagadnienia zyskujące sobie dzisiaj coraz większą popularność. I nic w tym dziwnego, że społeczność szkolna to przede wszystkim czas pracy zespołowej.
Powinniśmy uwzględniać rozwój, co oznacza przechodzenie do stanu, pod jakimś względem, lepszego. Istotą rozwoju jest zmiana, ale taka, i tylko taka, która „coś” powiększ, poszerza, pomnaża, różnicuje, zwiększa złożoność. Dla zaistnienia całościowego rozwoju równie ważny jest rozwój osobowy oraz profesjonalny pracowników, jak i organizacji jako określonej całości.
Istotną barierą rozwoju jest niski poziom kultury, czyli materialne, niematerialne i symboliczne elementy życia organizacji, a składają się na nie:
-filozofia i/lub ideologia wyznawana przez kierownictwo i pracowników;
-sposób, w jaki filozofia ta znajduje odzwierciedlenie w misji lub celach instytucji;
-zestaw wartości uznawanych przez kierownictwo i inne osoby oraz sposób,
w jaki wartości te wpływają na bieżące działania;
-jakość stosunków interpersonalnych;
-metafory, jakie w sposób świadomy lub nieświadomy służą za podstawę dla myślenia i działania;
-sagi, mity, anegdoty, lokalni bohaterowie oraz obrzędy i obyczaje, które służą generowaniu lub też pobudzaniu inicjatywy, a także motywowaniu;
-inne, liczne materialne i niematerialne formy, której do tej pory przypisywano niewielkie znaczenie, a które posiadają zarówno potencjał, jak i siłę wywierania wpływu.
Powinniśmy mieć więcej przekonania do akceptowania zmian, zachęcać, słuchać i realizować ciekawe pomysły swoich pracowników. Bardzo ważnym elementem jest ułatwiać wzajemne kontakty i przepływ informacji, co sprzyja twórczości. Mieć jasno ustalone cele, które pozwolą na realizację naszego zamierzenia.


Opracował:
Mirosław Gawęda SOSW Reszlu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie