Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Zaburzenia rozwoju społecznego i emocjonalnego wśród dzieci. Agresja

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7647 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Wśród dzieci coraz częściej występują jednostki wykazujące zaburzenia rozwoju społecznego i emocjonalnego. W psychologii jednostki te nazywa się dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze albo niedostosowanymi społecznie. Według D. H. Stotta, brytyjskiego psychologa, dziecko niedostosowane popada w konflikty z dorosłymi, nie nawiązuje kontaktów społecznych, jest wyobcowane w grupie rówieśniczej.
D. H. Stott wyróżnia trzy rodzaje niedostosowania społecznego, a mianowicie wrogość, zahamowanie i aspołeczność.
H. Kaja natomiast stosuje cztery typy trudnośći wychowawczych u dzieci. Są to trudności związane z zaburzeniami ogólnej aktywności ruchowej i umysłowej, trudności wywołane zaburzeniami układu nerwowego, trudności występujące w zakresie konfliktów interpersonalnych (agresywność i nieśmiałość) oraz trudności związane z niedostatkami w rozwoju społeczno-moralnym. Dwie ostatnie grupy są przejawem niedostosowania społecznego.
Tymczasem, K. Horney wyodrębnia trzy rodzaje nieprawidłowo ukształtowanych postaw społecznych. Postawa ,,ku ludziom" to stałe poszukiwanie kontaktów, brak samodzielności czy zdolności skutecznegi działania. Dziecko stara się pozyskać sympatię otoczenia poprzez uskarżanie się na swoje krzywdy, demonstruje własną słabość, pragnie, aby rodzice i nauczyciele traktowali je życzliwie, pomimo, że jest niezdyscyplinowane i nie wykonuje poleceń. Takie dziecko nie jest lubiane w grupie rówieśniczej.
Druga postawa według Horney'a to postawa ,,przeciw ludziom" przejawiająca się w potrzebie władzy i kontrolowania innych. Stosowanie przemocy jest środkiem do uzyskania przewagi nad innymi.
I wreszcie ostatnia postawa ,,odsuwania się od ludzi", którą cechuje skłonność do izolacji oraz unikania kontaktów społecznych. U dzieci przyjęcie takiej postawy objawia się biernością oraz brakiem zainteresowania we wszelkiego rodzaju działaniach.
Uwzględniając powyższe rodzaje zaburzeń w rozwoju społecznym i emocjonalnym chciałabym teraz zastanowić się nad problemem agresji u dzieci.
Zdefiniowanie agresji nie jest jednak proste. W języku potocznym określenie to używane jest dość swobodnie. Według psychologów, działanie agresywne to zachowanie ukierunkowane na spowodowanie fizycznej lub psychicznej szkody. Agresja może mieć charakter werbalny, jak i fizyczny. Może przynieść pożądany efekt lub zakończyć się niepowodzeniem.
Rozróżnić można dwa rodzaje agresji: wrogą, której celem jest zadanie bólu oraz instrumentalną, gdzie zadanie bólu jest nie stanowi celu podjętego działania.
Jedną z przyczyn agresji dzieci są frustracje wywołujące wystąpienie poczucia krzywdy, gniewu, wrogości czy zdenerwowania. Powstają one na skutek np. niesprawiedliwej oceny, doznanych niepowodzeń czy przezwisk kolegów.
Psychologowie zwracają też uwagę na związek pomiędzy zachowaniem agresywnym, a niezaspokajaniem niektórych potrzeb. Dziecko staje się agresywne, ponieważ zbyt często jest upominane, wytyka mu się wady i braki, stawia ciągle za przykład kolegów dobrze się uczących i zachowujących. Co więcej, stymulatorem agresywnego zachowania dziecka może też być ograniczanie jego samodzielności. Nie należy więc zbyt ograniczać inicjatywy dziecka w trakcie wykonywania zadania.
Frustracja wywołuje dwa rodzaje agresji - bezpośrednią i przemieszczoną. Przykładem tej pierwszej będzie np. przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu lekcji, gdy ten niesłusznie ukara ucznia. Z kolei agresywne zachowanie dziecka wywołane przez stosowanie kar fizycznych przez jego ojca spowoduje agresję przemieszczoną na słabszego kolegę, zwierzę lub przedmiot, na których dziecko będzie mogło rozładować stan napięcia emocjonalnego.
Jak łatwo wywnioskować, kary nie zahamują zahowań agresywnych na dłuższą metę. Nie należy więc brać ich pod uwagę przy opracowywaniu skutecznego programu profilaktycznego przeciwdziałającego powstawaniu agresji u dzieci.
I jeszcze na koniec kilka słów o agresji instrumentalnej, która ma ścisły związek z ukształtowanymi u dziecka postawami czy hierarchią wartości. Przeświadczenie o własnej wyższości ze względu na pozycję społeczną rodziców może również sprzyjać występowaniu zachowań agresywnych.
Agresywne zachowanie dzieci bywa też związane z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego. Nadpobudliwość psychoruchowa na pewno wpływa na powstawanie konfliktów oraz towarzyszących im zachowań agresywnych.
Jak więc przeciwdziałać agresji?
Należy stworzyć normy zakazujące jej przejawiania oraz normy nakazujące udzielanie pomocy potrzebującym, otaczanie ich opieką i życzliwością. Jednym z celów wychowania bowiem jest przeciwdziałanie powstawaniu agresji poprzez ukształtowanie systemu zinternalizowanych norm i zdolności przeżywania powstającego na ich podłożu poczucia winy.

Opracowała Kinga Kruszewska

Bibliografia:
D.H. Stott, The social adjustment of children, London University of London Press, 1968.
H. Kaja, Typy trudności wychowawczych u dzieci szkolnych w różnym wieku. Psychologia wychowawcza, 1971 nr 5.
K. Horney, Nerwica a rozwój człowieka, Warszawa PIW 1978.
Z. Skorny, Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, Warszawa 1992.
E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, 1997.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie