Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja czytelniczo-medialna

 

 Temat : Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem różnych źródeł drukowanych i multimedialnych.

CELE LEKCJI:

Uczeń po lekcji powinien:

zapamiętać :
a. jakie są rodzaje wydawnictw informacyjnych.
b. co to są multimedia.
c. zasady korzystania ze źródeł drukowanych i multimedialnych.

zrozumieć:
a. znaczenie pojęć: źródło informacji, wydawnictwa informacji bezpośredniej, pośredniej, multimedia, encyklopedia multimedialna, słownik multimedialny.
b. różnicę między wydawnictwami informacji bezpośredniej i pośredniej.
c. różnicę między wydawnictwami drukowanymi a multimedialnymi.

umieć:
a. wymienić rodzaje wydawnictw informacyjnych
b. rozpoznać rodzaj źródła informacji.
c. samodzielnie odszukać wskazane hasła.

CZAS: 2 jednostki lekcyjne

METODY:
Eksponująca, pogadanka, warsztatowa, prezentacja

POMOCE DYDAKTYCZNE:
Podręczny Słownik Języka Polskiego
Encyklopedia Popularna PWN
Encyklopedia Multimedialna PWN: Polskie Dzieje
Multimedialny Słownik Języka Polskiego PWN
przykładowa bibliografia
komputer multimedialny

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Wprowadzenie do tematu – podkreślenie konieczności ciągłego kształcenia i doskonalenia.
2. Podział źródeł informacji na bezpośrednie i pośrednie.
3. Ćwiczenia w wyszukiwaniu informacji w encyklopediach encyklopediach słownikach – praca w grupach:
Grupa I – co oznacza słowo kulturysta, jak brzmi mianownik l. mn.
Grupa II – odpowiedz, kiedy urodził się Ignacy Jan Paderewski.
Grupa III – wyjaśnij pojęcie nacjonalista
Grupa IV – co oznacza określenie tycjanowski i od czego pochodzi.
Grupa V – podaj krótką informację o akcji „Burza”
Grupa VI – podaj znaczenie słowa oskoma
4. Omówienie, w jaki sposób uczniowie dotarli do źródeł i jak z nich korzystali.
5. Zapisanie tematu: Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem różnych źródeł drukowanych i multimedialnych.
6. Podział wydawnictw informacji bezpośredniej na drukowane i multimedialne.
7. Objaśnienie terminu: multimedia.
8. Prezentacja Encyklopedii Multimedialnej PWN: Polskie Dzieje oraz Multimedialnego Słownika Języka Polskiego
9. Ćwiczenia w wyszukiwaniu informacji
10. Porównanie wydawnictw drukowanych i multimedialnych.
11. Praca domowa: uzupełnienie podanego tekstu
Do wydawnictw informacji bezpośredniej należą:........
Do innych źródeł odsyłają wydawnictwa informacji.....czyli....
Wydawnictwa, w których łączy się różne techniki przekazu np. wideo, animację, tekst, grafikę, dźwięk nazywamy wydawnictwami........


opr. A. Nowicka-Grzęda
nauczciel ZSG nr 1
Radomsko

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:09:44
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:09:44) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie