Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Szkolny konkurs przyrodniczy dla klas IV - VI

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 19567 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

ORGANIZATOR KONKURSU
SZKOŁA PODSTAWOWA W STUBNIE.


CEL KONKURSU

- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów.

- Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
- Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.


UCZESTNICY, TERMIN I CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs organizowany jest dla uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej

w Stubnie i obejmuje elementy treści podstaw programowych przedmiotu przyroda.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Konkurs odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2004 roku. Na wykonanie zadań konkursowych (po odliczeniu czynności organizacyjnych) przeznacza się 45 minut.


ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs ma formę testu sprawdzającego wiedzę przyrodniczą uczniów.

2. Odbywa się w trzech grupach wiekowych: dla kl. IV, V i VI.

3. Dla uczniów każdej klasy przewidziany jest oddzielny test składający się z 25 zadań.

4. W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej nie mogą objaśniać,
komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.

5. W czasie trwania konkursu każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku.
Stoliki ustawione są w odległości zapewniającej samodzielność prac uczniów.

6. Uczniowie na konkurs przynoszą tylko długopisy.

7. Uczeń po otrzymaniu testu wpisuje na nim imię i nazwisko.

8. W każdym zadaniu podane są cztery odpowiedzi: A,B,C,D.
Tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa.

9. Uczeń oznacza literę przy prawidłowej odpowiedzi, wyraźnym znakiem X.

10. W przypadku pomyłki, błędne zaznaczenie otacza kółkiem i zaznacza znakiem
X inną odpowiedź.


MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

SZKOŁA PODSTAWOWA W STUBNIE.


OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzyma 1 punkt. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 25.

 Uczniowie z trzema najlepszymi wynikami, w każdej grupie wiekowej otrzymują nagrody
i dyplomy.

 W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów nastąpi etap ustny konkursu, pozwalający ustalić kolejność zajmowanych przez uczniów trzech pierwszych miejsc.

 Oceny prac dokona komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora Szkoły,
w terminie dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia konkursu.

 W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje komisja konkursowa.
Opracowanie regulaminu i testów konkursowych:
mgr Elżbieta Dacko - nauczycielka przyrody
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w STUBNIE
kontakt: elzbieta.dacko@op.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA W STUBNIE
KONKURS PRZYRODNICZY 2004TEST KONKURSOWY DLA UCZNIÓW KL.IV. W arkuszu jest do rozwiązania 25 zadań.

 Czytaj uważnie tekst wszystkich zadań.

 W każdym zadaniu są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna z nich jest poprawna.

 Oznacz literę przy prawidłowej odpowiedzi wyraźnym znakiem X.

 Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X
inną odpowiedź.

 Czas pracy 45 minut.

 Liczba punktów możliwych do uzyskania: 25.


POWODZENIA !


1. Elementem krajobrazu naturalnego jest:

A) droga asfaltowa.

B) las mieszany.

C) sad

D) wysypisko śmieci.


2. Międzynarodowy skrót SW oznacza kierunek:

A) południowo-zachodni.

B) wschodni.

C) południowo-wschodni.

D) północny.


3. Z mapy odczytano, że odległość między miastem A i miastem B wynosi 3cm., jeżeli mapa została wykonana w skali 1: 5 000 000, to odległość między tymi miastami wynosi:

A) 1500 km

B) 15 km

C) 150 km

D) 15 000 km


4. Południowymi sąsiadami Polski są:

A) Ukraina i Litwa.

B) Niemcy i Dania.

C) Rosja i Białoruś.

D) Czechy i Słowacja.


5. Jesteś mieszkańcem województwa:

A) małopolskiego.

B) świętokrzyskiego.

C) lubelskiego.

D) podkarpackiego.


6) Województwo małopolskie leży od naszego województwa w kierunku:

A) zachodnim.

B) wschodnim.

C) północnym.

D) południowym.7. Jaki jest udział procentowy tlenu w atmosferze?

A) 78%

B) 21%

C) 1%

D) 19%


8. Przejście gazu w stan ciekły to proces zwany:

A) parowaniem.

B) skraplaniem.

C) zamarzaniem.

D) topnieniem.


9. Do pomiarów ciśnienia atmosferycznego służy:

A) wiatromierz.

B) deszczomierz.

C) barometr

D) termometr.


10. Składnikiem pogody nie jest:

A) wiatr.

B) opady.

C) ciśnienie.

D) termometr.


11. Gazem podtrzymującym spalanie jest:

A) azot.

B) dwutlenek węgla.

C) tlen.

D) hel.


12. Osad w postaci cienkich, lodowych igiełek lub łusek narastających podczas mrozu to:

A) mgła.

B) gołoledź.

C) sadź.

D) szron.


13. W Polsce panuje klimat zwany:

A) umiarkowanym.

B) równikowym.

C) zwrotnikowym.

D) polarnym.


14.W miejscowości X w ciągu doby prowadzono badania temperatury powietrza.
Uzyskano następujące pomiary:
Godz. 7˚˚ 13 ˚˚ 19˚˚ 24˚˚

Temp 2˚ 6˚ 4˚ 0˚C

Średnia dobowa temperatura powietrza w tym dniu wynosiła:

A) 8˚C

B) 3˚C

C) 4˚C

D) 12˚C
15. Roczna suma opadów w Polsce wynosi około 600mm. Największe opady w naszym klimacie występują w miesiącach:

A) lipcu i sierpniu.

B) wrześniu i październiku.

C) styczniu i lutym.

D) kwietniu i maju.16. Proces zachodzący w płucach i polegający na pobieraniu tlenu i wydalaniu dwutlenku węgla nosi nazwę:

A) wdychania.

B) wymiany gazowej

C) oddychania.

D) wydychania.


17. Pokarmem pochodzenia zwierzęcego nie jest:

A) masło.

B) szynka drobiowa.

C) ser żółty.

D) pasztet sojowy.


18. Wśród składników pokarmowych, najważniejszym źródłem materiału budulcowego
dla organizmu są:

A) cukry.

B) tłuszcze.

C) witaminy i sole mineralne.

D) białka.


19. Wybierając się na wycieczkę w góry należy zabrać zapas jedzenia. Najlepszym zestawem pod względem odżywczym i wzmacniającym jest:

A) Coca cola, słone paluszki i chrupki.

B) kanapka z żółtym serem, czekolada i sok owocowy.

C) woda mineralna, chrupki i słone paluszki.

D) jabłka, słone paluszki i chrupki.


20. Groźnymi chorobami zakaźnymi przenoszonymi przez zwierzęta są:

A) grypa i ospa wietrzna.

B) świnka i różyczka.

C) gruźlica i wścieklizna.

D) żółtaczka i czerwonka.


21. Porowata skała o żółtej barwie, zbudowana z okruchów skalnych, głównie kwarcu,
w której wytworzyły się wąwozy to:

A) wapień.

B) piaskowiec.

C) less.

D) granit.


22. Przez środek Wyżyny Lubelskiej przepływa rzeka:

A) Wisła.

B) Wieprz.

C) Bug.

D) San23. Uciążliwy problem wielkich miast, który nie powoduje zanieczyszczenia środowiska to:

A) hałas.

B) wysypisko śmieci

C) dymy i pyły.

D) ścieki.


24. Warszawa, stolica Polski leży w centrum kraju na:

A) Nizinie Podlaskiej.

B) Nizinie Śląskiej.

C) Nizinie Wielkopolskiej.

D) Nizinie Mazowieckiej.


25. Do najbardziej znanych obiektów Krakowa należą:

A) Kościół Mariacki i Pałac Kultury.

B) Wilanów i Łazienki.

C) Sukiennice i Kościół Mariacki.

D) Wawel i Pomnik Nieznanego Żołnierza.


SZKOŁA PODSTAWOWA W STUBNIE
KONKURS PRZYRODNICZY 2004


TEST KONKURSOWY DLA UCZNIÓW KL.V. W arkuszu jest do rozwiązania 25 zadań.

 Czytaj uważnie tekst wszystkich zadań.

 W każdym zadaniu są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna z nich jest poprawna.

 Oznacz literę przy prawidłowej odpowiedzi wyraźnym znakiem X.

 Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X
inną odpowiedź.

 Czas pracy 45 minut.

 Liczba punktów możliwych do uzyskania: 25.


POWODZENIA !


1. Substancją, która bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie jest:

A) grysik.

B) sól.

C) mąka.

D) opiłki żelaza.


2. Mieszaninę, w której gołym okiem lub za pomocą lupy czy mikroskopu można wyróżnić
przynajmniej jeden składnik nazywamy:

A) rozpuszczalnikiem.

B) mieszaniną niejednorodną.

C) mieszaniną jednorodną.

D) cieczą.


3. Jednym z bardzo dobrych rozpuszczalników dla wielu substancji, zarówno cieczy, ciał stałych, jak i gazów jest:

A) mleko.

B) kawa.

C) woda.

D) herbata.


4. Rozdzielenie ziaren zboża od opiłków żelaza, za pomocą magnesu wymagało zastosowania metody:

A) mechanicznej.

B) przesączania.

C) destylacji.

D) krystalizacji.


5. Podstawowym elementem budowy każdego organizmu żywego jest:

A) tkanka.

B) narząd.

C) komórka.

D) organ.


6. Materia zbudowana jest z malutkich drobin. Cechą drobin gazu nie jest to, że:

A) są od siebie znacznie oddalone.

B) potrafią się swobodnie i szybko przemieszczać.

C) zajmują całą dostępną przestrzeń.

D) są ściśle upakowane.7. Komórka drożdży, w swojej budowie nie posiada:

A) chloroplastów.

B) wodniczki.

C) jądra.

D) cytoplazmy.


8. Elementem komórki, który nadzoruje pracę innych elementów i odpowiada za jej podział jest:

A) błona komórkowa.

B) wodniczka.

C) mitochondrium.

D) jądro komórkowe.


9. Jednym ze sposobów odżywiania się organizmów jest fotosynteza. W wyniku tego procesu
powstaje:

A) dwutlenek węgla.

B) glukoza.

C) woda.

D) energia słoneczna.


10. Oddychanie – to proces polegający na rozkładzie substancji organicznych,
w czasie którego organizm:

A) pobiera pokarm z otoczenia.

B) wyzwala energię konieczną do życia.

C) pobiera tlen.

D) wydziela dwutlenek węgla.


11.Organizmy, które zdobywają pokarm poprzez rozkład szczątków roślinnych i zwierzęcych
nazywamy:

A) saprofitami.

B) pasożytami.

C) symbiontami.

D) reducentami.


12. W przypadku niekorzystnych warunków życia większość bakterii potrafi wytworzyć:

A) pałeczki.

B) dwutlenek węgla.

C) przetrwalniki

D) laseczki.


13. Negatywnym przykładem działania bakterii jest:

A) tworzenie próchnicy w glebie.

B) kiszenie kapusty i ogórków.

C) wywoływanie chorób.

D) samooczyszczanie się wód.


14. Jednym z grzybów pasożytujących na drzewie jest:

A) pieczarka.

B) drożdże.

C) buławinka czerwona.

D) żółciak siarkowy.


15. Symbiotyczny związek grzybni z drzewem nazywamy:

A) sporyszem.

B) mikoryzą.

C) pędzlakiem.

D) owocnikiem.


16. Porosty to pionierskie organizmy, które powstały w wyniku współdziałania grzyba z:

A) hubą drzewną.

B) brodawką korzeniową.

C) plechą.

D) jednokomórkowym glonem.


17. Glonem jednokomórkowym, który można spotkać na korze drzewa jest:

A) pierwotek.

B) skrętnica.

C) chlorella.

D) okrzemek.


18. Do glonów wielokomórkowych nie należy:

A) wielkomorszcz.

B) skrętnica.

C) morszczyn.

D) krasnorost.


19. Przed mechanicznymi uszkodzeniami i dużymi wahaniami temperatury roślinę chroni:

A) tkanka mechaniczna.

B) tkanka przewodząca.

C) tkanka okrywająca.

D) tkanka miękiszowa.


20. Organem, który utrzymuje roślinę w podłożu i pobiera wodę i sole mineralne z gleby jest:

A) liść.

B) kwiat.

C) korzeń.

D) łodyga.


21. Wśród roślin zielnych występują różne rodzaje łodyg, u fasoli jest to:

A) łodyga czepna.

B) łodyga wzniesiona.

C) łodyga płożąca.

D) łodyga wijąca się.


22. Kserofity to rośliny posiadające bardzo sprawny system korzeniowy, występują one:

A) w lesie równikowym.

B) na torfowiskach.

C) na obszarach skrajnie suchych,

D) na łąkach i pastwiskach.

23. Najwyższymi drzewami świata są:

A) sekwoje.

B) jodły.

C) świerki.

D) cisy.


24. Drzewem o miękkich zielonych igłach, które opadają na zimę jest:

A) sosna.

B) modrzew.

C) cis pospolity.

D) jodła.


25. Rośliną występującą w środowisku wodnym jest:

A) rosiczka

B) grążel żółty

C) banksja.

D) jemioła.


SZKOŁA PODSTAWOWA W STUBNIE
KONKURS PRZYRODNICZY 2004TEST KONKURSOWY DLA UCZNIÓW KL.VI. W arkuszu jest do rozwiązania 25 zadań.

 Czytaj uważnie tekst wszystkich zadań.

 W każdym zadaniu są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna z nich jest poprawna.

 Oznacz literę przy prawidłowej odpowiedzi wyraźnym znakiem X.

 Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X
inną odpowiedź.

 Czas pracy 45 minut.

 Liczba punktów możliwych do uzyskania: 25.


POWODZENIA !


1.Okrąg, leżący na płaszczyźnie prostopadłej do pionu przechodzącego przez obserwatora to:

A) horyzont.

B) zenit.

C) południe słoneczne.

D) południk niebieski.


2.Ciało niebieskie zbudowane z materii gazowej, świecące światłem własnym nazywamy:

A) planetą.

B) gwiazdą.

C) księżycem.

D) meteorem.


3.Spośród wymienionych ciał niebieskich planetą jest:

A) Kometa.

B) Satelita.

C) Saturn.

D) Słońce.


4.Teoria Mikołaja Kopernika mówiąca o tym, że Ziemia podobnie jak inne planety, obraca się wokół własnej osi i krąży wokół Słońca, to teoria:

A) ewolucji.

B) geocentryczna.

C) względności.

D) heliocentryczna.


5. Ruch wirowy, obrotowy Ziemi – to ruch Ziemi wokół własnej osi. Pełny obrót Ziemi o 360˚
trwa:

A) 12 godzin.

B) 24 godziny.

C) 24 godziny i 6 minut.

D) 365 dni.


6. W okresie letnim w Polsce obowiązuje czas:

A) uniwersalny.

B) moskiewski.

C) wschodnioeuropejski.

D) środkowoeuropejski.


7. Najwięcej energii słonecznej, na kuli ziemskiej, w ciągu roku otrzymuje:

A) strefa umiarkowana na półkuli południowej.

B) strefa międzyzwrotnikowa.

C) strefa podbiegunowa.

D) strefa umiarkowana na półkuli północnej.


8. Wiatry stałe wiejące od stref podzwrotnikowych, północnej i południowej do strefy równikowej
noszą nazwę:

A) monsuny.

B) wiatry zachodnie.

C) pasaty.

D) prądy wstępujące.


9. Pasma górskie leżące w Afryce to:

A) Atlas i Andy.

B) Góry Przylądkowe i Pireneje.

C) Atlas i Góry Smocze.

D) Góry Smocze i Appalachy.


10. Mieszkańcami Kotliny Kongo są:

A) Masajowie i Tuaregowie.

B) Pigmeje i Murzyni Sudańscy.

C) Tuaregowie i Arabowie.

D) Pigmeje i Murzyni Bantu.


11. Cechy charakterystyczne klimatu równikowego, to:

A) wysokie temperatury i obfite opady deszczu.

B) występowanie czterech pór roku.

C) długie suche i gorące lato, ciepła i deszczowa zima.

D) znaczne dobowe różnice temperatur i deszcze zenitalne.


12. Najbogatszym zbiorowiskiem przyrodniczym świata, w którym występuje przeszło połowa
wszystkich gatunków roślin i zwierząt Ziemi jest:

A) las borealny.

B) las namorzynowy.

C) las deszczowy.

D) las galeriowy.


13. Epifity, czyli porośla czerpiące składniki pokarmowe z wody deszczowej i powietrza występują
najliczniej:

A) na sawannie.

B) w lesie mieszanym.

C) w lesie równikowym.

D) na stepie.


14. Morze Śródziemne z Oceanem Atlantyckim łączy:

A) Cieśnina Kaletańska.

B) Cieśnina Bosfor.

C) Cieśnina Dardanele.

D) Cieśnina Gibraltarska.


15. Zwierzęta przystosowane do życia na pustyni to:

A) żyrafa i gazela.

B) okapi i goryl.

C) lis fenek i antylopa addaks.

D) dromader i zebra.


16. Pustynia to obszar suchy, pozbawiony zupełnie lub prawie zupełnie roślinności. Wyróżniamy
pustynię skalistą, piaszczystą i żwirową. Inna nazwa pustyni piaszczystej to:

A) hamada.

B) erg.

C) serir

D) wadi.


17. Dolina ta w wielu miejscach ma zaledwie od kilku do kilkunastu kilometrów szerokości.
Bujna roślinność tej doliny stanowi ogromny kontrast z szarożółta pustynią.
Jest tu mowa o dolinie rzeki:

A) Limpopo.

B) Nil.

C) Zambezi.

D) Niger.


18. Australia to najmniejszy kontynent, jest on położony na półkulach:

A) południowej i wschodniej

B) południowej i zachodniej.

C) północnej i wschodniej.

D) północnej i zachodniej.


19. Koralowce to organizmy kolonijne składające się z ogromnej liczby osobników. Żyją one tylko
w czystych i ciepłych wodach klimatu równikowego i zwrotnikowego. Organizmem, który
odżywia się koralowcami powodując duże spustoszenie wśród raf koralowych jest:

A) ślimak tryton.

B) homar.

C) kryl.

D) rozgwiazda zwana koroną cierniową.


20. Las iglasty w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego, którego głównym składnikiem
drzewostanu są świerki, jodły, sosny i modrzewie to:

A) tundra.

B) las namorzynowy.

C) tajga.

D) preria.


21. Do zwierząt zamieszkujących tundrę nie należy:

A) karibu.

B) sowa śnieżna.

C) piżmowół.

D) pingwin cesarski.


22. Wielki Kanion Kolorado o głębokości dochodzącej do 2179m został wyrzeźbiony w poziomo
ułożonych warstwach skalnych przez:

A) działalność człowieka.

B) erozyjną działalność wód płynących.

C) erozję lodowca.

D) działalność erozyjną wiatru.


23. Komórki zwierzęce w swojej budowie nie posiadają:

A) chloroplastów.

B) jądra komórkowego.

C) cytoplazmy.

D) błony komórkowej.


24. Z mapy odczytano, że odległość między Warszawą i Poznaniem wynosi 16 cm, jeżeli mapa
została wykonana w skali 1 : 1 650 000, to odległość między tymi miastami wynosi:

A) 26,40 km

B) 264 km

C) 103 km

D) 103,1 km


25. O ile stopni rozciągłości południkowej są od siebie oddalone miasta: Dakar 15˚N 17˚W
– stolica Senegalu i Luanda 9˚S 13˚E – stolica Angoli:

A) 30˚

B) 6˚

C) 24˚

D) 4˚


Miejsce na obliczenia.


SZKOŁA PODSTAWOWA W STUBNIE

KONKURS PRZYRODNICZY 2004


PYTANIA DODATKOWE DLA KL. IV.

1. Co to jest widnokrąg?

2. Jaki kierunek wskazuje Gwiazda Polarna?

3. Co oznacza skrót międzynarodowy SE?

4. Wymień znane Ci elementy mapy?

5. W jakich stanach skupienia występuje woda? Podaj przykłady.

6. Co to jest rosa i w jaki sposób powstaje?

7. Wymień znane Ci składniki pokarmowe?

8. Od czego zależą potrzeby pokarmowe ludzi?

9.W jaki sposób można się ochronić przed chorobami zakaźnymi?

10. Wymień 5 nazw roślin uprawianych przez człowieka i 5 nazw chwastów.

11. Podaj po 5 przykładów zwierząt zaliczanych do szkodników i sprzymierzeńców człowieka.

12.Wymień 3 skały lite i 3 skały luźne.

13. Co to jest wysokość względna?

14. Co to jest wysokość bezwzględna?

15. Wymień piętra roślinności w Tatrach.


PYTANIA DODATKOWE DLA KL.V.

1. Co to jest organizm?

2. Wymień 5 cech organizmu żywego
.
3. Opisz przebieg procesu fotosyntezy.

4. Na czym polega zjawisko efektu cieplarnianego?

5. W jaki sposób odżywiają się saprofity?

6. Jaką rolę w przyrodzie odgrywają reducenci?

7. Wyjaśnij znaczenie bakterii w przewodzie pokarmowym zwierząt roślinożernych.

8. Wymień przystosowania roślin do życia w środowisku lądowym.

9. Podaj znane ci rodzaje łodyg i przykłady roślin, u których występują.

10. Wymień różne rodzaje kwiatostanów.

11. Podaj 3 przykłady na kulisty kształt Ziemi.

12. Co to jest siatka geograficzna i kartograficzna.

13. Wymień cechy południków i równoleżników.

14. Co to jest półwysep i cieśnina.

15. Co to jest morze i zatoka.


PYTANIA DODATKOWE DLA KL.VI.

1. Co to jest ruch obiegowy Ziemi i jak długo trwa?

2. Podaj daty pierwszych dni pór roku.

3. Wymień 3 następstwa ruchu obiegowego Ziemi.

4. Co to są wody artezyjskie i gdzie występują?

5. Na czym polega ruch wirowy Ziemi i jakie są jego skutki?

6. Wymień strefy klimatyczne na Ziemi.

7. Co to są lasy namorzynowe?

8. Co to są gejzery i gdzie na świecie możemy je spotkać?

9. Wnętrza kontynentów położone są z dala od oceanów, mają one klimat kontynentalny
z niewielką ilością opadów i są porośnięte trawami. Jaką nazwę noszą te obszary
na kontynencie Ameryki Pd. i Pn. oraz w Europie.

10. Co decyduje o tym, że klejnotkę, uważa się za formę pośrednią pomiędzy światem roślinnym i zwierzęcym.

11. Dokonaj podziału zwierząt ze względu na rodzaj pobieranego pokarmu.

12. Jakie narządy biorą udział w procesie wymiany gazowej u ryb, pajęczaków, owadów i ssaków.

13. Jaką rolę w komórce pełni cytoplazma?

14. Przedstaw budowę komórki zwierzęcej.

15. Opisz cyrkulację powietrza na kuli ziemskiej.KLUCZ ODPOWIEDZI
DO TESTU DLA KLASY IV.NR ZAD. /POPR.ODP /LICZBA PUNKTÓW


1. B 0-1

2. A 0-1

3. C 0-1

4. D 0-1

5. D 0-1

6. A 0-1

7. B 0-1

8. B 0-1

9. C 0-1

10. D 0-1

11. C 0-1

12. C 0-1

13. A 0-1

14. B 0-1

15. A 0-1

16. B 0-1

17. D 0-1

18. D 0-1

19. B 0-1

20. C 0-1

21. C 0-1

22. B 0-1

23. A 0-1

24. D 0-1

25. C 0-1

KLUCZ ODPOWIEDZI
DO TESTU DLA KLASY V.NR ZAD. /POPR.ODP. /LICZBA PUNKTÓW


1. B 0-1

2. B 0-1

3. C 0-1

4. A 0-1

5. C 0-1

6. D 0-1

7. A 0-1

8. D 0-1

9. B 0-1

10. C 0-1

11. A 0-1

12. C 0-1

13. C 0-1

14. D 0-1

15. B 0-1

16. D 0-1

17. A 0-1

18. B 0-1

19. C 0-1

20. C 0-1

21. D 0-1

22. C 0-1

23. A 0-1

24. B 0-1

25. B 0-1KLUCZ ODPOWIEDZI
DO TESTU DLA KLASY VI.NR ZAD /POPR.ODP /LICZBA PUNKTÓW


1. A 0-1

2. B 0-1

3. C 0-1

4. B 0-1

5. B 0-1

6. C 0-1

7. B 0-1

8. C 0-1

9. C 0-1

10. D 0-1

11. A 0-1

12. C 0-1

13. C 0-1

14. D 0-1

15. C 0-1

16. B 0-1

17. B 0-1

18. A 0-1

19. D 0-1

20. C 0-1

21. D 0-1

22. B 0-1

23. A 0-1

24. B 0-1

25. C 0-1


autor: Elzbieta Dacko


SZKOŁA PODSTAWOWA W STUBNIE

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie