Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program nauczania techniki w klasie I gminazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 923 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
I. CELE KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO:

 1. Nauczanie podstawowych umiejętności praktyczno-technicznych przydatnych w życiu codziennym oraz w czasie wolnym od pracy.
 2. Rozbudzanie zainteresowań i dociekliwości poznawczych w zakresie techniki i społecznych skutków jej rozwoju.
 3. Kształtowanie społecznie pożądanych postaw uczniów jak sumienność, pracowitość, życzliwość.
 4. Doskonalenie organizacji pracy.
 5. Poznanie siebie i swoich możliwości psychicznych umożliwiających wielostronny i optymalny rozwój prowadzący do racjonalnego wyboru dalszego etapu kształcenia i przyszłej pracy zawodowej.
 6. Wykorzystywanie technologii informacyjnych w rozwiązywaniu typowych problemów pojawiających się w różnych etapach działalności technicznej.
 7. Dobieranie i stosowanie technologii proekologicznych.
 8. Krytyczne spostrzeganie i opisywanie rzeczywistości technicznej, dostrzeganie jej walorów i zagrożeń.
 9. Stosowanie bezpiecznych zasad poruszania się po drogach.

II. MATERIAŁ NAUCZANIA ZWIĄZANY Z CELAMI KSZTAŁCENIA.
 1. Informacja techniczna:
  • zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi,
  • symbole graficzne stosowane w rysunku elektrycznym,
  • interpretacja danych technicznych zawartych na tabliczkach znamionowych,
  • schematy układów elektrycznych i elektronicznych,
 2. Elektrotechnika i elektronika:
  • najczęściej wykorzystywane zjawiska elektryczne,
  • korzystanie z energii elektrycznej w życiu codziennym w ujęciu historycznym,
  • proste układy w elektrotechnice i elektronice,
  • zasady pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych,
  • charakterystyka materiałów wykorzystywanych w elektrotechnice i elektronice,
  • funkcje i cechy charakterystyczne podstawowych części i zespołów stosowanych w elektronice i elektrotechnice.
 3. Materiałoznawstwo – metale:
  • rozróżnianie podstawowych stopów żelaza i metali nieżelaznych: miedzi, aluminium, cyny),
  • poznawanie właściwości wyrobów metalowych: twardość, wytrzymałość doraźna i zmęczeniowa,
  • podstawowe materiały stosowane do budowy urządzeń i maszyn.
 4. Działalność techniczna i technologia wytwarzania dokumentacji konstrukcyjnej wytworów:
  • wyróżnianie operacji technologicznych na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej wytworów,
  • sposoby zapisywania planów technologiczno organizacyjnych,
  • zapoznanie z rodzajami obróbek metali, obróbki skrawaniem, cieplnej, plastycznej,
  • sposoby łączenia metali z metalami i metali z innymi materiałami,
  • wykańczanie powierzchni i zabezpieczenie prze korozją,
  • obsługa i konserwacja urządzeń technicznych na przykładzie wiertarki ręcznej, szlifierki tarczowej,
  • montaż i demontaż modeli prostych mechanizmów, podzespołów maszyn z zmienną ruchu obrotowego na posuwisto-zwrotny i napędem elektrycznym.
 5. Elementy ekologii:
  • alternatywne źródła energii,
  • działania mające na celu zmniejszenie degradacji środowiska
 6. Edukacja komunikacyjna.
  • hierarchia ważności norm, znaków, sygnałów i poleceń w ruchu drogowym ,
  • przepisy o ruchu motorowerów,
  • nazwy, treść i znaczenie znaków drogowych,
  • tryb i zasady zdawania egzaminu na kartę motorowerową.
 7. Edukacja informatyczna.
 8. sposoby zastosowania komputerów w życiu codziennym – programy użytkowe,
 9. sposoby komunikowania się przy pomocy komputera,
 10. wykorzystanie programów multimedialnych.

III . PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW.
 1. Informacja techniczna.
  UCZNIOWIE:
  • poznają zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi,
  • stosują w praktyce symbole graficzne stosowane w rysunku elektrycznym,
  • potrafią interpretować dane techniczne tabliczek znaczeniowych
  • poznają układy elektryczne i elektroniczne.
 2. Elektronika i elektrotechnika.
  UCZNIOWIE:
  • poznają i stosują najczęściej wykorzystywane zjawiska elektryczne,
  • analizują i porównują sposoby korzystania z energii elektrycznej w ujęciu historycznym,
  • montują proste układy w elektrotechnice i elektronice,
  • dokonują pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych,
  • charakteryzują materiały wykorzystywane w elektrotechnice i elektronice,
  • poznają i opisują funkcje i cechy charakterystyczne podstawowych części i zespołów stosowanych w elektrotechnice i elektronice.
 3. Materiałoznawstwo - metale.
  UCZNIOWIE:
  • poznają i porównują właściwości różnych metali i ich stopów wskazując sposoby ich konstrukcyjnego zastosowania,
  • czytają i analizują wykresy cech i właściwości materiałów.
 4. Działalność techniczna i technologia wytwarzania.
  UCZNIOWIE:
  • wyróżniają operacje technologiczne i opracowują harmonogramy procesów technologicznych własnych działań,
  • porównują sposoby zapisywania planów technologiczno – organizacyjnych,
  • poznają przy wykorzystaniu praktycznych wytworów sposoby obróbki metali oraz ochroną przed korozją,
  • opracowują sposoby obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.
 5. Elementy ekologii.
  UCZNIOWIE:
  • analizują sposoby wykorzystywania alternatywnych źródeł energii,
  • opracowują działania zmniejszające degradację środowiska.
 6. Edukacja komunikacyjna.
  UCZNIOWIE:
  • poznają hierarchię ważności znaków, norm i sygnałów i potrafią ją stosować w praktyce,
  • analizują przepisy o ruchu drogowym motorowerów,
  • poznają tryb i zasady procedury zdawania egzaminu na kartę rowerową.
 7. Edukacja informatyczna.
  Uczniowie:
  • poznają i wykorzystują sposoby zastosowania komputerów w życiu codziennym – korzystają z programów użytkowych,
  • poznają nowoczesne sposoby komunikacji i porównują z tradycyjnymi, wykorzystują programy multimedialne.

IV OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ORAZ METODY ICH OCENY

Osiągnięcia ucznia:
Uczeń powinien:
 1. znać sposoby bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi, umieć stosować i czytać symbole elektryczne,
 2. rozumieć i odpowiednio interpretować dane techniczne umieszczone na tabliczkach znamionowych i czytać schematy układów elektrycznych u elektronicznych,
 3. znać najczęściej wykorzystywane zjawiska elektryczne oraz sposoby wykorzystywania energii elektrycznej,
 4. zbudować proste układy elektryczne, znać metody pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych oraz materiały wykorzystywane w elektronice i elektrotechnice,
 5. odróżniać podstawowe stopy żelaza i metali nieżelaznych, umieć badać i analizować ich właściwości wskazując sposoby zastosowania konstrukcyjnego,
 6. potrafić wyróżniać operacje technologiczne oraz sporządzać plany technologiczno-organizacyjne,
 7. znać rodzaje obróbki metali oraz ich spajania ze sobą i innymi materiałami,
 8. zaplanować sposób obsługi i konserwacji urządzenia oraz znać zasady montażu i demontażu modeli prostych mechanizmów,
 9. znać sposoby ekologicznego pozyskiwania energii oraz analizować działania zmniejszające degradację środowiska,
 10. bezpiecznie zachowywać się w ruchu drogowym, umieć podejmować właściwe decyzje w różnych sytuacjach drogowych, zdobyć kartę motorowerową,
 11. umieć korzystać z komputerowych programów użytkowych, znać sposoby komputerowego komunikowania się i wykorzystywać programy multimedialne.
Pomiar osiągnięć na podstawie:
 1. oceny wypowiedzi uczniów i dyskusji,
 2. wypowiedzi uczniów, obserwacje opisów dokonywanych przez uczniów,
 3. ćwiczeń praktycznych, obserwacji wypowiedzi uczniów,
 4. ćwiczeń praktycznych, obserwacji , wypowiedzi uczniów,
 5. oceny wypowiedzi uczniów,
 6. wypowiedzi uczniów i dyskusji,
 7. oceny wypowiedzi uczniów, ćwiczeń praktycznych,
 8. ćwiczeń praktycznych.
 9. oceny prac uczniów,
 10. oceny wypowiedzi uczniów,
 11. oceny wypowiedzi, dyskusji i ćwiczenia praktyczne.

V. EWALUACJA PROGRAMU:
Cel ewaluacji.
Sprawdzenie skuteczności metod i form pracy z uczniami, doboru treści programu. Lepsze i bardziej skuteczne planowanie pracy.

Sposoby ewaluacji.
Ewaluacja odbywa się poprzez:
 • Porównywanie zapisów i spostrzeżeń w dziennikach zajęć pozalekcyjnych;
 • Poprzez analizę sprawozdań semestralnych, rocznych oraz po zakończeniu 3 – letniego cyklu pracy;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców;
 • Korzystanie z opinii metodyków i pracowników KO.
Opacował:
Pisula Andrzej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie