Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kółko informatyczne

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1020 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Program autorski napisany
przez mgr Janinę Trybus
nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Brzezówce.

Wstęp.

Program autorski jest zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego opracowaną przez MEN z 1999r. Jest dostosowany do możliwości szkolnej pracowni komputerowej, jak również stopnia zaawansowania wiedzy uczniów.
Program powstał w związku z brakiem dostępu do podobnych źródeł dostosowanych do warunków pracy w naszej szkole.Program zawiera:

- szczegółowe cele edukacyjne do każdego działu,
- zakres treści programowych,
- procedury osiągania celów,
- propozycje założonych osiągnięć ucznia oraz metod ich oceny.

Cele ogólne:

- nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną,
- stworzenie możliwości do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy
sposób oraz poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł,
- przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie
informacyjnym.

Uwagi o realizacji programu:

Treści są przeznaczone do realizacji w kl. IV- V- VI. Zawarte są w czterech działach programowych.
Realizacja treści działu „ Technika komputerowa w życiu człowieka” wymaga szczegółowego wyeksponowania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem, jak również zwrócenia uwagi na prawa i obowiązki użytkownika komputera.
Dział „Wykorzystywanie komputera do wspomagania uczenia się” daje podstawowe informacje o sposobach korzystania z różnego rodzaju programów edukacyjnych( rozwiązywanie testów komputerowych, programy do nauki języka angielskiego itp.)
Realizacją działu „ Wykorzystanie informacji ze zbiorów multimedialnych” jest poświęcona na naukę wyszukiwania potrzebnych informacji ze źródeł multimedialnych tj. słowniki, encyklopedie oraz gromadzenia zdobytych informacji w formie tabel i wykresów.
Szczególnie ważne w dziale „Rozrywka z komputerem” jest omówienie zagrożeń dla zachowania i rozwoju wynikających z niewłaściwego wyboru gier komputerowych.


Dział I:,,Technika komputerowa w życiu człowieka"


Szczegółowe cele edukacyjne:
Uczeń:
- jest przekonany o celowości stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny w pracy
z komputerem ,
- ma świadomość celów istnienia praw autorskich i licencji programowych,
- wie co to jest wirus komputerowy i jak z nim walczyć,
- umie zmontować zestaw komputerowy,
- rozumie zasady działania komputera,
- zna rodzaje programów i ich zastosowania,
- umie obsłużyć okno programu.

Zakres treści programowych:

1. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem.
2. Prawa użytkownika.
3. Wirus komputerowy, obsługa programu antywirusowego.
4. Poznajemy zastosowania komputera.
5. Zestaw komputerowy .
6. Budowa i sposoby obsługi okna programu.

Procedury osiągnięcia celów:

- prezentacje multimedialne i pogadanki na temat zasad bezpiecz. i higieny pracy z komp.
- poznanie praw użytkownika
- zaprezentowanie działania prog. Artystycznych
- zapoznanie z budową wewnętrzną i zewnętrzną komp. poprzez obserwacje i praktyczne ćwiczenia montowaniem zestawu komp.
- zapoznanie rodzajami prog. komp., budowę okna prog. oraz sposoby obsługi.Dział II: „ Wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia
się’’

Szczegółowe cele edukacyjne:
Uczeń:
- zna i rozumie podstawowe pojęcia informatyczne,
- potrafi uruchomić i obsłużyć różne programy edukacyjne,
( np. do nauki działań na ułamkach ).
- umie prezentować swoje osiągnięcia z różnych przedmiotów, przy pomocy testów komputerowych,
- potrafi stworzyć prostą prezentację służącą do utrwalenia wiadomości z przedmiotów.

Zakres treści programowych:

1. Tworzenie słownika podstawowych pojęć multimedialnych.
2. Uruchamianie i obsługa programów dydaktycznych.
3. Wykorzystywanie programów dydaktycznych do testowania swoich osiągnięć z innych przedmiotów.
4. Zapoznanie z obsługą programu do tworzenia prezentacji multimedialnych.
5. Tworzenie prezentacji multimedialnych.

Procedury osiągnięcia celów:

- tworzenie słownika podstawowych pojęć informatycznych w oparciu o źródła multimedialne, słownik informatyczny i podręcznik,
- utrwalanie tych pojęć poprzez dbanie o używanie języka informatycznego,
- demonstrowanie działania programu edukacyjnego,
- wykorzystanie programu edukacyjnego na zajęciach do rozwiązywania zadań z różnych przedmiotów ,
- rozwiązywanie testów komputerowych z różnych dziedzin,
- prezentacja programów do nauki j. ang. wraz z opisem ich obsługi, ćwiczenia praktyczne.Dział III: „Wykorzystywanie informacji ze zbiorów
multimedialnych”

Szczegółowe cele edukacyjne:

Uczeń:
- zna różnego źródła do wyszukiwania potrzebnych informacji ,
- potrafi obsłużyć encyklopedie multimedialną tzn. poszukać w niej potrzebną informację, zapisać ją, skopiować, wydrukować,
- umie uruchomić i obsłużyć słownik multimedialny (np. do nauki i. ang.) ,
- potrafi zebrać dane, sporządzić odpowiednią tabelę i wykres.

Zakres treści programowych:

1. Wyszukiwanie potrzebnych informacji. Obsługa encyklopedii multimedialnej.
2. Uruchamianie i obsługa słowników multimedialnych.
3. Zapoznanie z procedurami tworzenia tabel i wykresów.
4. Gromadzenie zdobytych informacji-tworzenie tabel i wykresów.Procedury osiągnięcia celów:
- prezentacje różnego rodzaju encyklopedii multimedialnych wraz z opisem ich obsługi,
- ćwiczenia w obsługiwaniu encyklopedii multimedialnych,
- ćwiczenia w wyszukiwaniu potrzebnych informacji,
- prezentacje słowników multimedialnych wraz z opisem ich obsługi,
- ćwiczenia z użyciem słowników multimedialnych,
- zapoznanie ze sposobami tworzenia tabel i wykresów,
- ćwiczenia w tworzenia tabel i wykresów.


Dział IV: „Rozrywka z komputerem”


Szczegółowe cele edukacyjne:

Uczeń:
- zna zagrożenia dla zdrowia i rozwoju wynikające z niewłaściwego wyboru gier komputerowych,
- stara się właściwie wybierać gry służące własnemu rozwojowi,
- umie prawidłowo uruchomić i obsłużyć grę komputerową,
- potrafi stworzyć prostą stronę WWW w języku HTML, w której prezentuje siebie, szkołę, rodzinę itp.,
- wie co to jest Internet i zna podstawowe pojęcia z nim związane,
- potrafi się połączyć z Internetem,
- umie wyszukiwać informacje z Internetu.

Zakres treści programowych:

1. Omówienie zagrożeń dla zdrowia i rozwoju wynikających z niewłaściwego wyboru gier komputerowych.
2. Uruchamianie i korzystanie z gier komputerowych.
3. Zapoznanie z procedurami programowania stron WWW w HTML.
4. Tworzenie stron WWW.
5. Strony WWW bogatym źródłem informacji.


Procedury osiągnięcia celów:
- omówienie zagrożeń dla zdrowia i rozwoju wynikające z niewłaściwego wyboru gier komputerowych i przedyskutowanie tego tematu z uczniami,
- korzystanie z ciekawych gier rozwijających myślenie i wyobraźnię,
- eliminowanie z użycia w szkolnej pracowni komputerowej gier powodujących u uczniów nerwowość i agresję,
- zapoznanie ze sposobem tworzenia stron WWW w języku HTML,
- ćwiczenia w tworzeniu stron WWW,
- zapoznanie z podstawowymi pojęciami i procedurami związanymi z obsługą Internetu.PROPOZYCJE PRZEWIDYWANYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA ORAZ METOD ICH OCENY:

UCZEŃ:
- zna regulamin pracowni komputerowej,
- zna podstawowe pojęcia związane z obsługą komputera,
- zna rodzaje programów komputerowych,
- zna zasady tworzenia prezentacji multimedialnych,
- zna zasady tworzenia tabel i wykresów,
- zna procedury związane z obsługą Internetu,
- rozumie zasady działania komputera i Internetu,
- nie odczuwa strachu przed pracą z komputerem,
- potrafi obsłużyć okno programu,
- potrafi posłużyć się programem antywirusowym,
- potrafi wykorzystać w nauce program edukacyjny,
- potrafi posłużyć się programem do nauki języka angielskiego,
- potrafi zapisać informację, skopiować ją i wydrukować,
- potrafi zgromadzić dane w postaci tabeli i wykresów,
- potrafi zbudować w języku HTML prostą stronę WWW,
- umie wybrać odpowiednią dla siebie grę komputerową,
- umie wyszukiwać potrzebne informacje z encyklopedii multimedialnych,
- umie stworzyć prezentację multimedialną i wykorzystać ją do celów edukacyjnych,
- umie połączyć się z Internetem i szukać w nim informacji.


Podstawą ceny pracy ucznia na zajęciach jest obserwacja jego osiągnięć w zakresie:

- przestrzegania zasad higienicznej i bezpiecznej pracy z komputerem,
- zaangażowania w wykonywanie zleconych zadań,
- samodzielności w posługiwaniu się sprzętem komputerowym,
- poprawności wypowiedzi oraz wykonania otrzymanych zadań,
- złożoności środków i metod wykorzystanych do wykonania zadania.

Ocena osiągnięć i postępów uczniów odbywa się poprzez ocenę ustną oraz możliwość zaprezentowania swoich prac innym uczniom i rodzicom w formie gazetek i prezentacji.

mgr Janina Trybus

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie