Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Test badający umiejętności uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11565 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 KOD UCZNIA:................ DATA URODZENIA UCZNIA: .................................SPRAWDZIAN
W SZÓSTEJ KLASIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„W szkole Zosi” LUTY 2004
Instrukcja dla ucznia:

1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron.
Ewentualny brak zgłoś nauczycielowi.

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datę urodzenia.

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

4. Rozwiązania zapisuj długopisem albo piórem z czarnym tuszem / atramentem.
Nie używaj korektora

5. Do niektórych zadań podane są odpowiedzi A, B, C.
Odpowiada im następujący układ kratek na karcie
odpowiedzi:

A B C

6. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybrałeś „A”:

7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale gdy się pomylisz
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź

8. Rozwiązania zadań: 3, 8, 10, 11,12, 14,17, 20 - zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach . Pomyłki przekreślaj.

9. Ostatnia strona arkusza to brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.ZADANIE 1.

Zosia wstała rano. Ubrała się, umyła, zjadła śniadanie i poszła do szkoły.

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Zosia gdy rano wstała:

[_] A. zadzwoniła do babci;
[_] B. zjadła śniadanie
[_] C. odrobiła lekcje


ZADANIE 2.


Lekcje w szkole Zosi rozpoczynają się o godzinie 8.00.

Zaznacz zegar, który pokazuje godzinę rozpoczęcia się lekcji.


rys.zegara1. rys.zegara2. rys.zegara3.

[_] A. [_] B. [_] C.


ZADANIE 3.

Lekcje w szkole Zosi rozpoczynają się o godzinie 8.00, a kończą się o 14.00.

Oblicz, ile godzin Zosia była w szkole.

Zapisz obliczenia.............................................. .......................................................

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....


Odpowiedź: Zosia była w szkole ..............godzin.ZADANIE 4.

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Tarcze zegarów przedstawione w zadaniu 3 mają kształt:

[_] A. trójkąta
[_] B. prostokąta
[_] C. koła


ZADANIE 5.

Na lekcji języka polskiego Zosia czytała i omawiała tekst z podręcznika.

Przeczytaj ten tekst.

Droga

„Tam, gdzie zielona ściele się dolina
I droga, trawą zarosła na poły,
Przez gaj dębowy, co kwitnąć zaczyna
Dzieci wracają do domu ze szkoły.

Berecik siostry i czapeczka brata
Migają między puszystą krzewiną.
Sójka skrzekocząc po gałęziach lata
I długie chmury nad drzewami płyną.”

Czesław Miłosz

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Tekst, który przeczytałeś, to:

[_] A. list
[_] B. zaproszenie
[_] C. wiersz


ZADANIE 6.

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Bohaterami tekstu z zadania 5 są/jest :

[_] A. dzieci idące ze szkoły
[_] B. Czesław Miłosz
[_] C. dębowy gaj
ZADANIE 7.

Czesław Miłosz jest wybitnym poetą.

Zaznacz, gdzie Zosia może znaleźć informacje o jego życiu i twórczości:

[_] A. w Encyklopedii
[_] B. w Książce Kulinarnej
[_] C. w Atlasie Zwierząt


ZADANIE 8.

Na lekcji matematyki nauczyciel oddał sprawdziany uczniom.
Ich oceny przedstawione są na wykresie.


(Wykres słuplowy)

Ilość
uczniówcelująca bardzo dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna

(6) (5) (4) (3) (2) (1)Ile osób w klasie Zosi otrzymało ocenę bardzo dobrą (5), dobrą(4), dopuszczającą(2).


Uzupełnij tabelę:

Ocena: cel (6) bdb (5) db(4) dst (3) dop (2) ndst(1)
Ilość uczniów: 2 .. ...... ....... 3 ........ 1
ZADANIE 9.

Odczytaj wykres z zadania 8 i zaznacz prawidłową odpowiedź.

Najwięcej uczniów otrzymało ocenę:

[_]A. bardzo dobrą (5)
[_]B. dobrą (4)
[_]C. dostateczną (3)ZADANIE 10.

Opisz umieszczony poniżej rysunek szkoły Zosi.
(Rysunek szkoły, ilustracja)
(Możesz wykorzystać podane słownictwo: ładny,wysoki, dwupiętrowy, drzwi wejściowe, obok, przy)


............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ...

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................ .....

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ...

............................................................ ............................................................. ....


ZADANIE 11.

We wrześniu w klasie Zosi było 10 chłopców i 13 dziewczynek.
W listopadzie do klasy doszło jeszcze 3 chłopców.

a). Oblicz, ilu uczniów jest teraz w klasie Zosi.
b). Oblicz, ilu chłopców jest w klasie.

Zapisz obliczenia:

a)......................................................... ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

b)......................................................... ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

Odpowiedź:
a). W klasie Zosi jest razem ............ uczniów.
b). W klasie jest ............ chłopców.


ZADANIE 12.

Ferie zimowe w klasie Zosi rozpoczynają się 9 lutego, a kończą się 22 lutego.


Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29


Oblicz, ile dni będą trwały ferie .
Zapisz obliczenia:

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....


Odpowiedź: Ferie zimowe będą trwały.......... dni.ZADANIE 13.

Przeczytaj tekst i zaznacz prawidłową odpowiedź.

Jeśli Zosia będzie pilnie pracowała na lekcjach, to będzie

[_]A. umiała mniej
[_]B. więcej umiała
[_]C. niczego się nie dowieZADANIE 14.

Patronem szkoły Zosi jest Janusz Korczak.
Janusz Korczak żył w latach 1878 – 1942.

Oblicz, ile lat żył Janusz Korczak.

Zapisz obliczenia

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....


Odpowiedź: Janusz Korczak żył ...........lat.ZADANIE 15.

Janusz Korczak urodził się w 1878 roku.

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Rok 1878 to wiek

[_]A. XIX
[_]B. XX
[_]C. XXIZADANIE 16.

Przeczytaj tekst i zaznacz odpowiedź.

Zosia musi kupić materiały potrzebne na lekcję plastyki – wycinanki, blok techniczny i kolorową bibułę.
Rzeczy te kupi na pewno w:

[_]A. aptece
[_]B. sklepie papierniczym
[_]C. kwiaciarniZADANIE 17.

Mama kupiła Zosi do szkoły kalkulator za 24 zł i dwie książki po 13 zł każda.

(rysunek1-kalkulator) ( rysunek2-książka) (rysunek3-książka)24 zł 13 zł 13 zł


Oblicz, ile kosztowały te zakupy.

Zapisz obliczenia.

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

............................................................ ............................................................. ....

Odpowiedź: Zakupy kosztowały .............złotych.ZADANIE 18.

Przeczytaj tekst i zaznacz właściwą odpowiedź.

O dzikich zwierzętach żyjących w lesie Zosia dowie się na lekcji:

[_]A. matematyki
[_]B. j. rosyjskiego
[_]C. przyrodyZADANIE 19.

Obejrzyj narysowaną obok linijkę. (rysunek)


Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Linijka ma kształt:

[_]A. koła
[_]B. trójkąta
[_]C. prostokątaZADANIE 20.

Obejrzyj obrazki.


rysunek1. rysunek2. rysunek3. rysunek4.
12°° 15°° 7°° 20°°


Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

Rano Po południu W południe Wieczorem

a). ..............................Zosia myła się przed wyjściem do szkoły.
b). ..............................Zosia skakała na skakance.
c). .............................. Zosia uczyła się w szkole.
d). ............................. Zosia czytała przed snem.


BRUDNOPIS ( strona na końcu przeznaczona na notatki ucznia)


PunktacjaNumer zadania /Numer kryterium / Punkty-0 1 2 3

1 -
2 -
3 I / II
4 -
5 -
6 -
7 -
8 I
9 -
10 I /II/ III / IV
11 I / II
12 I / II
13 -
14 I / II
15 -
16 -
17 I / II
18 -
19 -
20 -
Suma:

Kartoteka
„W szkole Zosi”


Nr zadania/ Obszar standardów /Nazwa sprawdzanej umiejętności /Forma zadania /Pkt
1./1. Czytanie / 1. odczytuje proste teksty;/ WW/ 1

2./1. Czytanie/ 4. odczytuje dane;/ WW/ 1

3./5.Wykorzystywanie wiedzy w praktyce/3. wykonuje obliczenia dotyczące
czasu;4. planuje i wykonuje obliczenia/ RO/ 2

4./3.Rozumowanie/ 6. rozpoznaje charakterystyczne cechy i w łasności figur;/ WW/ 1

5./1. Czytanie /1. odczytuje proste teksty literackie;2. określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu;/ WW/ 1

6./1. Czytanie /1. odczytuje proste teksty literackie;2. określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu;/ WW/ 1

7./4. Korzystanie z informacji/ 1. wskazuje źródła informacji/
WW/ 1

8./1. Czytanie /4.odczytuje dane z wykresu oraz odpowiada na proste pytania z nim związane;/ L/ 3

9./1. Czytanie /4. odczytuje dane z wykresu oraz odpowiada na proste pytania z nim związane;/ WW/ 1

10./2. Pisanie/ 1. pisze na temat i zgodnie z celem;3. buduje tekst poprawny kompozycyjnie;5. dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu/ RO/ 8

11./5.Wykorzystywanie wiedzy w praktyce/ 3. wykonuje obliczenia dotycące czasu. planuje i wykonuje obliczenia/ RO/ 4

12./3. Rozumowanie 5.Wykorzystywanie wiedzy w praktyce/ 1.posługuje się kategoriami czasu;2.ustala sposób rozwiązania zadania;/ RO/ 2

13./3. Rozumowanie2. przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń;/W / 1

14./3. Rozumowanie5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce/1.posługuje się kategoriami czasu;2.ustala sposób rozwiązania zadania;/ RO/ 2

15./3.Rozumowanie/1.posługuje się kategoriami czasu;/WW/ 1

16./5.Wykorzystywanie wiedzy w praktyce/5. wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności elementów środowiska;/ WW/ 1

17./5.Wykorzystywanie wiedzy w praktyce/3. wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy;/ RO/ 4

18./4. Korzystanie z informacji5 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce/1. wskazuje źródła informacji;5. wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności elementów środowiska; WW 1

19./5.Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 5. wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności figur;/ WW/ 1

20./3. Rozumowanie/1.posługuje się kategoriami czasu;6. rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności zjawisk;/ D/ 3


Opracowała : Małgorzata Kucharczyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie