Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nieprawidłowości rozwoju mowy

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1025 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Nieprawidłowości rozwoju mowy –powstawanie i profilaktyka
Referat wygłoszono na spotkaniu zespołu samokształceniowego

Mowa jest jedną z ważniejszych form aktywności człowieka. Jest ona kluczem do wiedzy oraz czynnikiem kształtującym osobowość. Poprzez mowę odbywa się również kształtowanie psychiki. Zaburzenia w rozwoju mowy powodują poznawcze i społeczne konsekwencje. Mowa jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnego komunikowania się, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie sądów, uczuć, upodobań.
Bardzo istotną sprawą jest kształtowanie mowy w procesie myślenia. Niska inteligencja powoduje opóźnienie w rozwoju mowy, ale także opóźniony rozwój mowy jest przyczyną obniżenia poziomu intelektualnego.
Proces rozwoju mowy przebiega etapami i trwa kilka lat. Zdrowe, normalnie słyszące i normalnie rozwijające się dziecko przyswaja sobie mowę w ciągu 5 –6 lat.W rozwoju mowy wyróżniamy następujące okresy:
Okres melodii / do 1 roku życia/
Okres wyrazu /1 –2 rok życia /
Okres zdania /2 –3 rok życia /
Okres swoistej mowy dziecka /3 –7 rok życia /

OKRES MELODII- to stadium przedjęzykowe; w tym okresie wyróżnia się 2 podokresy:
Głużenie – odruch bezwarunkowy, głużą także dzieci niesłyszące
Gaworzenie – 5 –7 miesiąc, gaworzą tylko dzieci słyszące;
Osiągnięciami okresu melodii są:
Pojawiają się pierwsze słowa wypowiadane ze zrozumieniem
Dziecko rozumie mowę dorosłych – mało mówi, dużo rozumie
Spełnia proste polecenia np. pokazuje części ciała

OKRES WYRAZU – dziecko opanowuje wszystkie samogłoski i sporo spółgłosek; operuje kilkudziesięcioma poprawnie wymawianymi wyrazami i ogromną liczbą zastępczych; zaczyna budować zdania pod koniec tego okresu.

OKRES ZDANIA – mowa ulega doskonaleniu; dziecko powinno wymawiać już samogłoski ustne i nosowe; następuje gwałtowny rozwój słownictwa; następują próby wypowiedzi 2 – 3 wyrazowych.

OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECKA – to czas opanowywania najtrudniejszych głosek oraz różnicowania ich; dziecko zadaje mnóstwo pytań, a wypowiedzi charakteryzują się bogatą wyobraźnią ; wzbogaca się ilościowo i jakościowo słownik dziecka; zaczyna operować rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, przysłówkami i zaimkami.

Dzieci 6 – letnie powinny wymawiać prawidłowo wszystkie głoski i budować zdania logiczne, poprawne pod względem gramatyki i składni. Jednak nie u wszystkich dzieci rozwój mowy przebiega harmonijnie i rytmicznie. Badania dowiodły, że ok. 20 % dzieci rozpoczynających naukę w szkole ma wadę wymowy. O wadzie mówimy wówczas, gdy mowa dziecka odbiega od normy ogólnie przyjętej. Wady mogą mieć charakter drobnych nieprawidłowości w realizacji poszczególnych głosek lub ciężkich wad utrudniających kontakt z otoczeniem.
Najczęstszą wadą spotykaną w szkole na etapie nauczania zintegrowanego stanowią wady artykulacyjne zwane dyslalią.
Dyslalia obejmuje:
Nieprawidłowe wymawianie jednej głoski, wielu głosek, a nawet niemal wszystkich głosek od razu
Opuszczanie dźwięków np. krowa – kowa
Brak głosek miękkich np. pies – pes
Zmiękczanie głosek np. szczotka – ściotka
Mowę bezdźwięczną np. woda – fota
Mowę nosową
Seplenienie /sz-s, ż-z, cz-c, dż-dz /
Szeplenienie/ s-sz, c-cz, z-ż, dz-dż /
Reranie
Lelanie / l-j/
Łełanie/ ł-u,j /
Geganie/ g- t,d/
Kekanie / k- t/

Przyczyną wad wymowy są najczęściej nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu narządów artykulacyjnych ; warg, języka, wady zgryzu lub zaburzenie analizy i syntezy słuchowej. Drugim rodzajem zaburzenia mowy występującym u dzieci w młodszym wieku szkolnym jest jąkanie. Polega ono na zaburzeniu koordynacji narządów oddechowych, artykulacyjnych, fonacyjnych. Obserwuje się wzmożone napięcie mięśni związanych z aktem mowy.
Zaburzenia i wady wymowy utrudniają osiąganie sukcesów w szkole. Prawie wszystkie dzieci z wadami wymowy mają problemy w nauce szkolnej, a w szczególności w nauce czytania i pisania. Dzieci u których podłożem są problemy z analizą i syntezą słuchową, przy nauce czytania uporczywie literują, mają kłopoty z łączeniem liter i głosek w wyrazy, a potem trudności z przejściem od głoskowania do czytania sylabami i wyrazami. W czytaniu opuszczają, przestawiają, dodają głoski i sylaby, zamieniają wyrazy o podobnym brzmieniu. Dzieci z zaburzeniami mowy osiągają w szkole słabe wyniki nauczania, a niejednokrotnie nie mają poczucia sukcesu w szkole.
Niepowodzenia szkolne mają wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Ciągłe problemy w nauce szkolnej wywołują zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i w kształtowaniu prawidłowych postaw. Wyśmiewanie, złośliwość, lęk, niska samoocena, osamotnienie, izolacja, unikanie, niechęć to tylko niektóre stany towarzyszące dzieciom z wadami wymowy. Ma to negatywny wpływ na stosunek dziecka do nauki, kolegów, szkoły.
Nie sposób nie wspomnieć o nieocenionej roli rodziny w kształtowaniu i rozwijaniu mowy dziecka. Ostatnio coraz częściej mówi się o olbrzymiej roli okresu prenatalnego dla rozwoju mowy. Działanie na matkę niekorzystnych czynników może doprowadzić do powstania zaburzeń w późniejszym rozwoju mowy. Prowadzono również badania nad wpływem na płód „ rozmów” z nienarodzonymi jeszcze dziećmi. Zaobserwowano, że płód jest zdolny do reagowania na dźwięk. Uzasadnione są więć sugestie, co do „rozmawiania” z nienarodzonym dzieckiem. Istotny wpływ na rozwój mowy mają także stosunki panujące w rodzinie: miła, serdeczna atmosfera, właściwe stosunki panujące między rodzicami, zgoda w rodzinie to właśnie te czynniki , które niewątpliwie wpływają pozytywnie na rozwój mowy dziecka.
KILKA RAD I WSKAZÓWEK, JAK USTRZEC SIĘ PRZED BŁĘDAMI W WYCHOWANIU DZIECKA Z ZABURZENIAMI MOWY:
Zapoznać się z prawidłami rozwoju i kształtowania mowy dziecka
Śledzić przebieg rozwoju mowy dziecka/ zwrócić uwagę na niepokojący symptomy np. wady w narządach mowy, brak gaworzenia, brak mowy u dziecka 3-letniego/
W rozmowach posługiwać się językiem dorosłych
Nie wymagać od dziecka posługiwania się mową dorosłych i nie naśladować mowy dziecka
Nie przestawiać dziecka leworęcznego na rękę prawą bez konsultacji z psychologiem
Starać się słuchać, co dziecko do nas mówi – chętnie słuchane, chętnie wypowiada się
Zachęcać dziecko do mówienia, nawet jeśli ma poważną wadę wymowy
Starać się, by zaburzenie mowy zostało usunięte przed podjęciem nauki szkolnej

Wczesne wykrycie i terapia zaburzeń mowy przynosi szybsze i skuteczniejsze efekty.

Opracowanie w oparciu o poniższe pozycje: mgr Dorota Pawlikowska
Literatura:
1. G. Jastrzębowska „Podstawy logopedii dla studentów logopedii, pedagogiki, psychologii i filologii”; Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego;1996 r.
2. „ Diagnoza i terapia zaburzeń mowy” pod red. T. Gałkowskiego, Z.Tarkowskiego, T. Zalewskiego; Lublin 1993r.
3. I. Styczek „ Logopedia” Warszawa 1980 r
4. E. Słodownik – Rycaj „ O mowie dziecka, czyli jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju ”; Warszawa 2000r.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie