Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemy zbiorniki wodne

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16273 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Zajęcia zintegrowane w klasie III e

Nauczyciel prowadzący: mgr Wioletta Żwirko

Krąg tematyczny: Woda źródłem życia
Hasło dnia: Poznajemy różne zbiorniki wodne
Zapis w dzienniku. Mnożenie i dzielnie w zakresie 100 z reszta i bez reszty – rachunek pamięciowy. Wypowiedzi dzieci na temat zbiorników wodnych w ich miejscowości. Wskazywanie zbiorników wodnych na mapie. Zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami zbiorników wodnych na podstawie tekstu „Poznajemy różne zbiorniki wodne”. Badanie właściwości słonej wody – doświadczenie. Znaczenie wód stojących i płynących. Samodzielne redagowanie i pisanie notatki. Praca plastyczna pt. „Podwodny świat”. Zabawy ruchowe „”Przez rzekę”, „Powódź”, „Zbiorniki wodne”.

Cele ogólne:
- doskonalenie techniki rachunkowej;
- rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się, czytania i słuchania wypowiedzi innych;
- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
- przeprowadzanie prostych doświadczeń;
- kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków i logicznego myślenia;
- zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach i wdrażanie do samooceny;
- uczulenie na poszanowanie darów natury (woda);
- rozróżnianie zbiorników wodnych i rodzajów wód.

Cele operacyjne:
uczeń potrafi
- wykorzystać w praktyce umiejętność mnożenia i dzielenia;
- układać wyrazy z rozsypanki literowej, puzzle;
- wyjaśnić pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi;
- stosować wielką literę w pisowni nazw geograficznych;
- czytać i słuchać ze zrozumieniem;
- nazwać rodzaje wód i zbiorników wodnych;
- wymienić kilka sposobów wykorzystania wody;
- zbadać właściwości solanki, opisać wyniki doświadczenia;
- uzupełniać zdania z lukami wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę;
- układać i zapisywać odpowiedzi na pytania;
- dobierać zakończenie do rozpoczętego zdania;
- współdziałać w zespole podczas wspólnych zadań i ćwiczeń ruchowych;
- pomysłowo i twórczo wykonać pracę plastyczną;

Metody pracy:
- słowna - pogadanka, rozmowa, praca z tekstem, czytanie poleceń, haseł, ułożonej notatki, swobodne wypowiedzi;
- poglądowa – praca z mapą;
- praktycznego działania - doświadczenie, układanie notatki, rozwiązywanie łamigłówek matematycznych, praca plastyczno – techniczna;
- metody aktywizujące uczniów – fotoekspresja, kula śniegowa.

Formy pracy:
- indywidualna jednolita i zróżnicowana;
-zbiorowa,;
- grupowa.

Środki dydaktyczne:
zestaw edukacyjny „Już w szkole”, „kropelki wody”, kartoniki z działaniami – mnożenie dzielenie, akwarium, „ryby z działaniami”, wędka, kartoniki z wynikami i hasłem, puzzle, podpisy do puzzli, mapa Polski, słoik, jajko, sól, łyżka, karty pracy do samodzielnej pracy na poziomach, , praca plastyczna jako materiał pokazowy, szarfy, obręcze ,lizaki z napisami : zbiorniki naturalne, zbiorniki sztuczne, kartki do losowania z rodzajami wód.
PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Sprawdzenie wykonania pracy domowej.

2. Rachunek pamięciowy mnożenie i dzielenie w zakresie 100. (ed matematyczna).
- nauczyciel pokazuje dzieciom kartoniki z iloczynami i ilorazami, chętne dzieci udzielają odpowiedzi , pozostałe dzieci sprawdzają:
8•7 72:9 5•5 9•8 36:6 …………….

3. Zabawa matematyczna „Na ryby”. (ed. matematyczno – środowiskowa)
- N-el przygotowuje wędkę- kij, linkę z przymocowanym magnesem oraz pudełko imitujące akwarium. W akwarium znajdują się karteczki w kształcie ryb (przymocowane do nich magnesy) na których są zapisane działania matematyczne (dzielenie z resztą). Na tablicy N-el umieszcza kartoniki z wynikami działań.
Zadanie:
# wyłów kartonik, oblicz w pamięci, powieś na tablicy pod wynikiem (po dwie osoby do jednego działania);
# ułóż kartoniki od najmniejszej reszty do największej (jedna osoba) ;
# odwróć kartoniki i odczytaj hasło (jedna osoba).
3 r 0 2 r 1 5 r 2 3 r 3 4 r 5 4 r 6 6 r 7 7 r 8
A K W A R I U M

18:6 15:7 17:3 24:7 37:8 42:9 55:8 71:9

Odczytanie hasła : AKWARIUM.

4. Rozmowa z U. dotycząca wcześniej ułożonego hasła. (ed. polonistyczno – środowiskowa)
Ustalenie co to jest akwarium, czyim jest domem, co się w nim znajduje (cząstka -akwa pochodzi z łac. aqua – woda)
( akwarium to szklany pojemnik wypełniony wodą, na jego dnie jest piasek,, rośliny wodne, mieszkają w nim ryby akwariowe).


5. Zapoznanie z tematem zajęć. (ed. artystyczno – polonistyczno- środowiskowa)
N-el poleca ułożenie puzzli (praca w czterech grupach) oraz podpisów do nich. Odczytanie hasła – tematu zajęć. Omówienie trudności ortograficznych – morze, rzeka, potok górski, jezioro.

Poznajemy różne zbiorniki wodne.

Wypowiedzi U. na temat zbiorników wodnych znajdujących się w okolicach miejsca zamieszkania dzieci. Zwrócenie uwagi na pisownię wielką literą nazw geograficznych (jezior, rzek, mórz). Wyjaśnienie, gdzie można znaleźć informacje dotyczące zbiorników wodnych – wystawka.

6. Głośne czytanie tekstu pt. „Poznajemy różne zbiorniki wodne” (ed. polonistyczno – środowiskowa)
- wskazanie różnic i podobieństw między rzekami, jeziorami, morzami, pomiędzy wodami stojącymi a płynącymi, pomiędzy zbiornikami sztucznymi a naturalnymi;
- uzupełnianie zdań określających rodzaje zbiorników wodnych – zeszyt ćwiczeń (ćw. 2 s. 19)

6. Badanie właściwości słonej wody (wyporność) – doświadczenie (ed. środowiskowa)– ćw. 2s. 20- zapisywanie wyników doświadczenia.

7. Samodzielne redagowanie notatki pt. „Zbiorniki wodne i ich rodzaje”. (ed. polonistyczno – środowiskowa)
I poziom – redagowanie notatki na podstawie pytań; (zał. nr 1)
II poziom – redagowanie notatki na podstawie pytań i słownictwa; (zał. nr 2)
II poziom – układanie notatki z rozsypani zdaniowej – dobieranie zakończeń do podanego zdania; (zał. nr 3)

8. Zapisanie zredagowane notatki do zeszytu, sprawdzenie. (ed. polonistyczna)

9. Zapisanie pracy domowej: (ed. polonistyczna)
- Czytać P. s.84 – 85
- Przynieś wiadomości o roślinach i zwierzętach żyjących w rzekach, jeziorach i stawach.

10. Działalność plastyczna „Podwodny swiat”. (ed. artystyczna)
Materiały: niebieska kartka papieru, bibuła, wycinanka, muszelki, kamyki, materiał, ilustracje z gazet przedstawiające podwodny świat, folia aluminiowa, plastelina,…

11. Ćwiczenia ruchowe: (ed. ruchowa)
rozgrzewka, zabawa ruchowa „ Przez rzekę” z wykorzystaniem obręczy- ćwiczenia doskonalące skoczność, zabawa ruchowa „Powódź” – ćwiczenia doskonalące zwinność, „Zbiorniki wodne”- zabawa utrwalająca wiadomości zdobyte na zajęciach zintegrowanych
Załącznik nr 1.

1. Jakie rodzaje zbiorników wodnych poznałeś na dzisiejszych zajęciach?
2. Jakie rodzaje wód należą do zbiorników naturalnych, a jakie do sztucznych?
3. Jaki smak ma woda znajdująca się w rzekach, jeziorach i stawach, a jaki w morzach?
4. Które ze zbiorników to wody stojące, a który to wody płynące?
5. Jakie korzyści czerpiemy z wód?

Załącznik nr 2.

sztuczne, naturalne, rzeki, oceany, morza, jeziora, stawy, słodka, słona, rzeki, jeziora, dzięki niej istnieje życie, hodowla ryb, sporty wodne, wypoczynek

1. Jakie rodzaje zbiorników wodnych poznałeś na dzisiejszych zajęciach?
2. Jakie rodzaje wód należą do zbiorników naturalnych, a jakie do sztucznych?
3. Jaki smak ma woda znajdująca się w rzekach, jeziorach i stawach, a jaki w morzach?
4. Które ze zbiorników to wody stojące, a który to wody płynące?
5. Jakie korzyści czerpiemy z wód?

Załącznik nr 3.

Dzisiaj dowiedziałam się, sztuczne.
Są to zbiorniki naturalne i że na Ziemi istnieją różne rodzaje zbiorników wodnych.
Do zbiorników naturalnych możemy zaliczyć: morza, oceany, jeziora, rzeki, a w morzu – słona.
W jeziorach, rzekach, stawach woda jest słodka, a ludzie mogą łowić ryby, kąpać się i pływać.
Rzeki to wody płynące, a do zbiorników sztucznych - stawy.
Dzięki temu, że na Ziemi jest woda to istnieje życie, a jeziora i stawy to wody stojące.
Mgr Wioletta Żwirko
SP Czaplinek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie