Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Metody aktywne w nauczaniu i wychowaniu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 999 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

     W procesie nauczania i wychowania nauczyciel i wychowawca powinien zajmować pozycję organizatora i osoby kreującej warunki wychowawcze i dydaktyczne zamiast pełnienia funkcji dominującej. Sens zajęć polega na zachęcaniu uczniów do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji. Nie chodzi o przekazanie suchych informacji, lecz wiedzy mającej bezpośrednie odniesienie do ich aktualnych doświadczeń życiowych. Informacje powinny mieć " żywą" formę i być bliskie temu co naprawdę może się przydarzyć młodemu człowiekowi w określonym wieku i sytuacji.
     Do procesu nauczania i wychowania należy włączyć jak najwięcej zmysłów pamiętając o tym, że zapamiętujemy:

10% z tego co słyszymy
20% z tego co widzimy
40% z tego o czym rozmawiamy
90% z tego co robimy.
Cechy metod aktywnych:
 • praca w 4-6 osobowych grupach
 • pełnienie przez ucznia różnych funkcji w grupie
 • każdy członek zespołu ma swój udział w osiąganiu celu
 • stosowanie przez nauczycieli różnych metod aktywizujących
 • kształcenie umiejętności samodzielnego myślenia i działania.
Rodzaje metod aktywnych:
 1. Zajęcia w kręgu – wszyscy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i opiniami dotyczącymi poruszanego tematu. Metoda ta umożliwia uczestnictwo dzieciom bardzo nieśmiałym.
 2. Praca w małych grupach – wyznaczenie uczniów, którzy będą liderami w grupie. Zadaniem lidera jest dbanie o atmosferę zajęć, pilnowanie by wypowiedzi nie były przerywane czy złośliwie komentowane. Lider zachęca aby wszystkie osoby w grupie zabrały głos; wyznacza na to czas. Po zakończeniu pracy w grupach zdaje sprawozdanie.
 3. Praca w trójkach lub w parach – jest wskazana wtedy gdy poruszane zagadnienia dotyczą treści emocjonalnych; konieczne jest stworzenie atmosfery bezpieczeństwa. Służą budowaniu bliskości i zaufania między uczniami.
 4. Wykład – jest rzadko stosowaną metodą w zajęciach wychowawczych o charakterze profilaktycznym. Jeśli już to przybiera formę miniwykładu .Służy uporządkowaniu i uogólnieniu wiadomości zebranych przez uczniów np. w trakcie pracy w grupach. Wykład jest bardzo użyteczny wtedy gdy nie trwa dłużej niż 5-10 minut, w trakcie jego trwania uczniowie zadają pytania, wsparty jest planszami itd.
 5. " Burza mózgów" – nauczyciel stawia pytanie lub zagadnienie, po czym uczniowie podają swoje pomysły i sugestie, które zostają zapisane niezależnie od stopnia ich trafności ( tablica, arkusz papieru). Następuje dyskusja i wybór najlepszego rozwiązania.
 6. Mapa pojęciowa – to metoda wizualnego przedstawienia problemu za pomocą rysunków, haseł itp., przybiera zwykle kształt plakatu, pozwala usystematyzować wiedzę, uczniowie doskonalą umiejętności techniczne (czytanie, rysowanie), jak i umysłowe (planowanie, uogólnianie, klasyfikowanie), uczy współdziałania, wymaga dyskusji, obrony swoich racji. Kolejne etapy w przebiegu zajęć to: podanie tematu i wyjaśnienie sposobu pracy, gromadzenie materiałów, szeregowanie, analizowanie, klasyfikowanie, rozplanowanie plakatu, wykonanie prezentacja prac i ocena.
 7. Piramida priorytetów – metoda ta jest dobrym sposobem na zaprezentowanie dokonanych wyborów lub efektów pracy grupy. Uczniowie zbierają wiadomości na określony temat, następnie zapisują informacje tworząc piramidę i ustawiają fakty hierarchicznie. Końcowym etapem jest prezentacja prac zespołów.
 8. Metoda przypadków – polega na analizie i dyskusji nad zdarzeniem. Nauczyciel przedstawia sytuację problemową w taki sposób, by uczniowie mogli wykorzystać posiadaną wiedzę i doświadczenie w nowych warunkach lub przy podejmowaniu decyzji. O powodzeniu metody decyduje trafnie dobrany opis przypadku. Struktura zajęć: poznanie opisu przypadku, analiza opisu zdarzenia, znalezienie optymalnych sposobów rozwiązania problemu i ocena przebiegu zajęć.
 9. Drzewo decyzyjne – w pień drzewa należy wpisać, w jakiej sprawie trzeba podjąć decyzję. Na następnym poziomie (gałęzi) umieszcza się możliwe rozwiązania problemu; na trzecim poziomie rozpisuje się dobre i złe konsekwencje poszczególnych wariantów rozwiązania problemu. W koronie drzewa należy też określić cele i wartości, którymi kieruje się osoba podejmująca decyzje.
 10. Metaplan – podczas dyskusji nad problemem tworzony jest plakat tzw. metaplan. Celem tej metody jest rozważenie problemu i skupienie się na poszukiwaniu wspólnego rozwiązania.
 11. Odgrywanie scenek – forma ta jest przydatna w pracy z dziećmi starszymi i młodzieżą. Polega na odgrywaniu scen związanych z wybranym tematem. Odgrywający wchodzą w role poszczególnych bohaterów odgrywając jakiś rodzaj zachowania. Po zakończonej scence aktorzy i obserwatorzy wymieniają uwagi na temat przeżyć i reakcji grających.

5 warunków efektywności tej metody:
 • odgrywana sytuacja powinna mieć związek z rzeczywistymi problemami
 • między odgrywającymi zachodzi konflikt interesów
 • motywacje muszą być silne i prawdziwe, wtedy zainteresowanie uczniów wzrasta
 • nie należy dobierać aktorów do następnej scenki, zanim nie zostanie omówiona poprzednia
 • zbyt wielu aktorów i role "pijanych" kończą się bałaganem, więc należy ich unikać.
      Oprócz wyżej wymienionych metod można zastosować rozmowę na forum grupy, wywiady, opowiadanie, rysowanie i malowanie, debaty za i przeciw, wypracowania,
     Dzięki zastosowaniu metod aktywnych zajęcia stają się interesujące, ciekawe i wyzwalają w uczniach otwartość oraz kreatywność. Ucząc planowania, organizowania warsztatu pracy, skutecznego porozumiewania się przygotowujemy młodzież do samodzielnego odkrywania świata i rozwiązywania problemów w sposób twórczy. W związku z tym w roku szkolnym 2002/2003 i 2003/2004 rozpoczęłam cykl zajęć warsztatowych metodami aktywnymi w klasach pierwszych i drugich. Obejmują one zajęcia w zakresie komunikacji społecznej, asertywności oraz zajęcia integracyjne. W zajęciach uczestniczą wychowawcy poszczególnych klas, którzy zostali zapoznani z tematyką metod aktywnych w nauczaniu i wychowaniu podczas konferencji wychowawców w roku szkolnym 2002/03.

Ewa Gawron

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie