Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Metoda projektu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2609 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
     Metoda projektu jest jedną z ciekawszych metod aktywnych. Oto propozycja zastosowania tej metody w praktyce. Projekt "Biblioteka" może być realizowany w VI klasie szkoły podstawowej lub w I klasie gimnazjum.

Opis poszczególnych punktów:

1.Wybór tematu projektu.
     Biblioteka szkolna pełni ważną rolę w życiu każdego ucznia. Dzięki książkom dzieci poznają szerzej otaczający je świat. Z drugiej strony biblioteka jest doskonałym źródłem danych do opracowania przy pomocy komputera i odpowiednich programów różnych dokumentów. Czerpiąc informacje z biblioteki i obserwując jej pracę, można przygotować dokument tekstowy, łącząc w nim różne obiekty np. teksty, rysunki, wykresy i tabele. Można też stworzyć bazę danych, wyszukać informacji o wybranych bibliotekach na stronach WWW czy też za pomocą plakatu zachęcić uczniów do czytania. Ten bogaty i różnorodny zakres zagadnień związany z działalnością biblioteki szkolnej jest dobrą podstawą do realizacji międzyprzedmiotowego projektu.
Przedmioty, na których będzie realizowany projekt:

 1. matematyka.
 2. informatyka
 3. język polski
2. Odniesienie do podstawy programowej.
Informatyka.
 • posługiwanie się komputerem w przygotowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i programistycznym.
 • opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów.
 • stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin.
Matematyka.
 • diagramy i proste wykresy przedstawiające dane empiryczne.
 • graficzne przedstawianie zależności liczbowych (tam gdzie to możliwe z użyciem technologii informacji)
 • odczytywanie informacji z prostych wykresów i diagramów różnego typu.
Język polski.
 • motywowanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury.
 • pisanie tekstów kierowanych do różnych adresatów.
 • pisanie z troską o kompozycję (plan, tytuł, akapit), sprawność stylistyczną oraz poprawność gramatyczną, a także estetykę tekstu.
Ścieżka czytelnicza i medialna.
 • czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokajania potrzeb poznawczych.
 • wyszukiwanie materiałów na określony temat za pomocą katalogów i kartotek.
3. Cele projektu.

3.1 . Cele ogólne:
 • wprowadzenie do pracy nad projektem zespołowym
 • posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną
 • korzystanie z komputerów i TI w zbieraniu i analizowaniu różnych informacji i prezentacji danych
 • zbieranie danych liczbowych i ich graficzna prezentacja
 • poznanie pracy biblioteki szkolnej
 • poznanie rodzajów tekstów literackich
 • korzystanie z katalogów alfabetycznych i rzeczowych.
3.2 Cele sczegółowe (operacyjne)
  Uczeń:
 • wykorzystuje programy użytkowe np. Notatnik, Word, Paint, Works do przygotowywania dokumentów
 • porządkuje informacje w komputerze
 • poznaje różne sposoby przedstawiania i wykorzystania informacji
 • wykonuje obliczenia dla określenia i zobrazowania zależności między danymi
 • tworzy prostą bazę danych
 • współpracuje w grupie przy realizacji wspólnego projektu
 • komunikuje się innymi uczniami z wykorzystaniem TI (sieć lokalna)
 • wykonuje proste obliczenia procentowe
 • przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli
 • odczytuje dane z tabeli, wykresu i diagramu
 • wyszukuje strony WWW
 • analizuje i ocenia otrzymane wyniki
 • dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu
 • poznają pracę biblioteki szkolnej, katalogi
 • poznaje rodzaje literatury oraz różne wydawnictwa informacyjne
4. INSTRUKCJA DLA UCZNIA

4.1 Temat projektu.
     Biblioteka szkolna – każdy powinien korzystać z jej usług. Czytanie książek rozwija nasze horyzonty myślowe. Każdy, kto czyta, ten żyje podwójnie. Przyjrzyjmy się jak wygląda poziom czytelnictwa w naszej szkole. Co czytamy chętnie, a co nam się nie podoba? Jak dużo i jak często wypożyczamy książki? A może są wśród nas uczniowie, którzy jeszcze nie zdążyli się zapisać do biblioteki? Co zrobić, aby uczniowie chętniej i więcej czytali? Jak zachęcić innych do czytania?

4.2 Zagadnienia proponowane do przygotowania projektu
 • Krótki opis biblioteki szkolnej
 • Poziom czytelnictwa
 • Liczba czytelników
 • Liczba woluminów
 • Prosta baza danych
 • Plakat czytelniczy
 • Znak graficzny - logo
 • Informacja o godzinach otwarcia
 • Sposób korzystania z katalogów bibliotecznych
 • Wybrane strony WWW – biblioteki w Polsce.
 1. Wybierz się do biblioteki szkolnej i zbierz informacje dotyczące:zasad funkcjonowania biblioteki, poziomu czytelnictwa, stanu woluminów, zakupu nowych książek.
 2. Zaprojektuj i sporządź prostą bazę danych dla kilkunastu książek.
 3. Wykonaj znak graficzny "LOGO" szkolnej biblioteki.
 4. Zaprojektuj i wykonaj plakat zachęcający do czytania i korzystania ze szkolnej biblioteki.
 5. W Słowniku Języka Polskiego wyszukaj hasła: " katalog alfabetyczny" i "katalog rzeczowy".
 6. Na lekcji języka polskiego dowiesz się, jak korzysta się z tych katalogów.
 7. Każdy uczeń opracuje wybrane zagadnienie i zapisze je w osobnym pliku tekstowym lub graficznym. Następnie kopiuje ten dokument do folderu o nazwie WSPÓLNY, do którego prawo zapisu mają wszyscy członkowie grupy.
     Projekt przygotujecie w 5-osobowych grupach. Przejrzyjcie zagadnienia do opracowania. Rozdzielcie zadania pomiędzy siebie. Opracujcie harmonogram zaplanowanych prac. Ustalcie tytuły i kolejność poszczególnych rozdziałów projektu.
Wybierzcie spośród siebie :
 • lidera, który połączy wszystkie dokumenty w jedną całość
 • sprawozdawcę, który przedstawi Waszą pracę całej klasie
 • kronikarza, który będzie notował etapy pracy, ustalenia i zmiany.
4.3. Realizując projekt nauczysz się:
 • podejmować grupowe decyzje
 • rozwiązywać konflikty
 • dzielić się rolami w grupie
 • wykonywać proste obliczenia
 • sporządzać tabele i wykresy
 • zaprojektować prostą bazę danyc
 • pisać i formatować teksty
 • wyszukiwać strony WWW
4.4 Terminy konsultacji. (należy podac)

4.6 Prezentacja. (należy podać termin)

Prezentacja składa się z dwóch części:
 1. każda grupa otrzyma 10-15 minut na przedstawienie i omówienie przygotowanego dokumentu tekstowego,
 2. wystawa prac graficznych: plakatów i logo biblioteki.
     Na zakończenie podzielicie się z klasą spostrzeżeniami, co i w jaki sposób nauczyliście się podczas wykonywania wspólnej pracy, gdzie zdobywaliście informacje, czy czerpaliście je z innych przedmiotów, jak przebiegała komunikacja między członkami zespołu i nauczycielem. Stwierdzicie, jakie zagadnienia przysporzyły najwięcej kłopotu.

4.7 Kryteria oceny projektu:
 • informatyka:
  • właściwy dobór narzędzi TI,
  • estetyka wykonania poszczególnych dokumentów,
  • sposób przedstawienia informacji,
  • oryginalność i pomysłowość,
  • zaangażowanie wszystkich członków grupy w pracę ,
 • matematyka:
  • właściwy dobór danych,
  • odpowiedni dobór typu wykresu,
  • poprawność obliczeń,
  • poprawny opis wykresu,
  • analiza wykresów i wyciągnięcie wniosków,
 • język polski:
  • prawidłowy opis karty bibliotecznej,
  • znajomość pojęć: katalog alfabetyczny i rzeczowy,
  • umiejętność korzystania z katalogów bibliotecznych,
  • znajomość podstawowych działów literatury pięknej,
  • poprawność stylistyczna i ortograficzna tekstu.
     W konkursie na najładniejsze logo oraz plakat wybierzemy najlepsze prace. W skład komisji oceniającej wejdą przedstawiciele wszystkich grup oraz zaprosimy nauczyciela plastyki.

5. Uwagi dla nauczyciela.

     Projekt może być realizowany w klasie VI w miesiącu maju. Jest on podsumowaniem wiadomości i nabytych umiejętności w ciągu całego roku nauki informatyki oraz wiadomości i umiejętności skorelowanych z tematem projektu z matematyki i języka polskiego. Tematy poświęcone katalogom są realizowane zgodnie z programem w klasie VI. Należy tylko uzgodnić z nauczycielem języka polskiego termin przeprowadzenia lekcji bibliotecznych.
     Realizacji projektu poświęcone będą następujące lekcje:
 • język polski 2 h. Temat: Korzystamy z katalogu alfabetycznego i rzeczowego
 • matematyka 2 h. Temat 1: Graficzna prezentacja danych. Źródło danych: biblioteka szkolna. Temat 2: Odczytywanie danych z wykresów i diagramów i ich analiza
 • informatyka 6 h. Temat: Wykonanie projektu "Biblioteka szkolna". Prezentacja Projektu.
AUTOR: MARIA MRÓZ nauczyciel szkoły podstawowej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie