Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy dla klasy wyrównawczej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 743 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLASY WYRÓWNAWCZEJ

 1. Treści nauczania.
 2. Założenia programu.
 3. Główne cele programu.
 4. Cele ogólne programu.
 5. Szczegółowe cele programu.
 6. Procedury osiągania celów przez uczniów.
 7. Osiągnięcia uczniów.
Treści programu
 • postawa ucznia na tle klasy
 • budowanie relacji wychowawczych
 • elementy psychologii i pedagogiki dotyczące zachowań uczniów
 • prawda, dobro i piękno – jako wartości otaczającego świata
 • prawidłowe relacje: uczeń – nauczyciel – rodzic
Założenia programu
 • rozwijanie u uczniów prawidłowych postaw
 • kształtowanie zasad moralnych
 • znajomość problematyki zachowań – psychologicznych i pedagogicznych
 • budowanie trwałych wartości u uczniów
 • eliminowanie niepożądanych zachowań – alkoholizm, narkomania itp.
 • zapobieganie niewłaściwym zachowaniom – agresja, bunt przeciwko otoczeniu
 • wyszukiwanie i utrwalanie zachowań asertywnych
 • utrwalanie przyjętych norm etycznych
 • wyzwalanie własnej inicjatywy ucznia w realizacji prawidłowych postaw
Główne cele programu
 • przygotowanie uczniów do świadomej i wartościowej działalności w środowisku
 • nowe doświadczenia nauczyciela, rodziców, uczniów przyczyną powodzeń szkolnych
 • wyrabianie nawyków pozytywnej pracy w grupie
 • wyrabianie nawyków samooceny pracy ucznia i krytycznego podejścia do jego dokonań
 • uświadomienie wartości moralnych każdemu z uczniów
 • umacnianie wiary we własne siły
 • pobudzanie motywacji do osiągania trudnych celów
 • uczenie samodzielności w rozwiązywaniu zadań
 • inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć
 • wpajanie uczniom nawyku dbania o zdrowie, higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych
 • rozwijanie poczucia przynależności ucznia do klasy, szkoły, środowiska
Cele ogólne programu
 1. Zdobycie wiadomości dotyczących:
  • życia i działalności w grupie
  • rodzajów różnych zachowań – pozytywnych i negatywnych
  • wpływu rodziny i szkoły na dziecko
  • wzoru do naśladowania
 2. Opanowanie umiejętności dotyczących:
  • rozumienia, klasyfikowania, charakteryzowania postaw
  • wypowiadania się na temat różnych zachowań
 3. Prezentowanie postaw i przekonań dotyczących:
  • zainteresowania uczniów swoim rozwojem
  • uświadomienia swoich wartości i krytycznego stosunku do swojej osoby
  • poszanowania dla pozytywnych postaw
Szczegółowe cele programu
 • zdobywanie przez uczniów umiejętności poprawnych zachowań
 • sukcesywna praca nad sobą
 • kształcenie umiejętności realistycznej oceny i akceptacji siebie oraz przekazywania wiedzy o sobie innym
 • umacnianie przekonania iż prawidłowe funkcjonowanie społeczności klasowej uzależnione jest od poznania i zaakceptowania jej członków
 • umacnianie więzi ogólnoludzkich
 • kształtowanie umiejętności analizy zachowań uczniów
 • wyrabianie odpowiedzialności za postępowanie swoje i innych
 • budzenie wrażliwości na potrzeby innych
 • uświadomienie wartości działania w zespole
 • zdobycie umiejętności czynnego i twórczego działania w zespole klasowym
 • wskazywanie na wartości więzi międzypokoleniowej
 • angażowanie do współpracy rodziców
Procedury osiągania celów przez uczniów
 1. Planowanie i organizowanie:
  • ustalenie celów działania
  • planowanie działań zespołowych i indywidualnych
  • uzgadnianie decyzji
  • podejmowanie decyzji
  • kontrolowanie i ocenianie realizacji zadań
 2. Analiza różnych postaw i zachowań:
  • gromadzenie informacji na temat zachowań uczniów
  • selekcja zachowań
  • wskazywanie na potrzebę naśladowania pozytywnych zachowań
  • samoocena
 3. Badanie:
  • stawianie pytań, uzyskiwanie odpowiedzi – ankiety
  • ustalanie strategii działań w różnych sytuacjach wychowawczych
  • dostrzeganie, formułowanie i zapobieganie problemom
  • poszukiwanie rozwiązań
  • ustalenie wniosków do dalszej działalności wychowawczej
Osiągnięcia uczniów
  Uczeń potrafi:
 • odróżnić działania pozytywne od negatywnych
 • wskazać wzorcowe postawy zachowań
 • współpracować w grupie
 • dążyć do doskonalenia swojej osobowości
 • aktywnie rozwiązywać problemy
 • tworzyć więzi między uczniami w klasie
 • wspierać i pomagać słabszym
 • nawiązywać bezpośrednie kontakty z ludźmi
 • eliminować złe zachowania
 • ocenić silne i słabe strony zespołu
 • angażować się w prace również poza zespołem klasowym
 • sumiennie wykonywać swoje obowiązki
 • wskazywać na prawidłowe drogi postępowania
 • potrafi wskazać na potrzeby psychiczne i fizyczne kolegi
opracował Jarosław Goślicki

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie