Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Cel tworzenia ścieżek dydaktycznych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14972 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Ścieżka dydaktyczna to stosunkowo nowe pojęcie w turystyce i edukacji. Ma jednak duże szanse na to, aby wejść na stałe do języka polskiego i upowszechnić się. Człowiek coraz bardziej interesuje się ochroną przyrody, odczuwa potrzebę odpoczynku na łonie natury, z dala od zgiełku i hałasu miast.
Pierwsze ścieżki pojawiły się w Polsce w II połowie lat siedemdziesiątych i ich popularność obecnie bardzo rośnie.
Ścieżka przyrodnicza bywa często zastępowana nazwą ścieżka dydaktyczna, ponieważ epitet ten wskazuje na główny cel tworzenia tego typu ścieżek- edukację. Terminem tym będę posługiwała się w dalszej części pracy.
Ścieżka dydaktyczna jest trasą pokonywaną najczęściej pieszo w celach edukacyjnych.
Rola ścieżek dydaktycznych w edukacji jest ogromna, ponieważ umożliwia uczniom poznanie najciekawszych obiektów historycznych, przyrodniczych i kulturowych na danym terenie. Ścieżki uwrażliwiają na piękno przyrody, rozwijają i wzbogacają kulturę turystyczną dzieci.
Ścieżka dydaktyczna to doskonałe pole do praktycznego nauczania wielu przedmiotów, stanowi niejako naturalną pomoc dydaktyczną lub swoiste laboratorium natury.
Praca na ścieżce dydaktycznej pozwala na:
• wyróżnianie, nazywanie i opisywanie wybranych elementów środowiska,
• dostrzeganie związków między czynnikami środowiska przyrodniczego,
• dostrzeganie i rozumienie powiązań człowieka ze środowiskiem,
• kształtowanie u uczniów przekonania o konieczności ochrony przyrody i odpowiedzialności za stan środowiska,
• rozwijanie zamiłowań przyrodniczych, krajoznawczych, turystycznych, fotograficznych, historycznych,
• kształtowanie postaw uczniów- poprzez pobudzanie czynnika emocjonalnego,
• pogłębienie więzi ze swoim regionem.

Dzięki ścieżce dydaktycznej można opuścić mury szkoły, zbliżyć się do przyrody i najbliższego otoczenia. Ludzi cechuje naturalna skłonność do interesowania się swoim miejscem zamieszkania. Warto więc bazować na tej potrzebie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.
Ucząc przyrody każdy nauczyciel ma świadomość, że u dzieci w wieku szkolnym przeważa myślenie konkretno-obrazowe. W związku z tym zdobywanie wiedzy i umiejętności przyrodniczych powinno odbywać się drogą doświadczeń i bezpośrednich obserwacji. Sprzyjają temu zajęcia w terenie. Szczególnego więc znaczenia nabierają zajęcia na trasie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych. Są one rodzajem szlaku turystycznego, który został w taki sposób wyznaczony w terenie, aby zaprezentować przyrodę jako zespół elementów i procesów tworzących wspaniały system, będący środowiskiem, w którym żyjemy. Dlatego słusznie coraz większą popularnością cieszą się ścieżki dydaktyczne, gdyż pozwalają uczniom przemierzającym szlak (wraz z nauczycielem) pogłębić wiedzę na temat przyrody.
Potrzeba i konieczność zajęć w terenie wynika z celów poznania najbliższego środowiska i swojego regionu w korelacji z wieloma przedmiotami oraz zwrócenie uwagi na niepowtarzalne piękno krajobrazu. Dziecko często nie dostrzega, nie rozumie otaczającej go rzeczywistości, dlatego należy nauczyć go patrzeć, przyzwyczajać do obserwowania i kreatywnego myślenia, szczególnie dostrzegania zmian zachodzących pod wpływem różnych przyczyn.
Bezpośredni kontakt z otoczeniem jest podstawą porównywania, wnioskowania i klasyfikowania zjawisk. Stanowią one formę samodzielnych dociekań, tym bardziej wartościowszych, że wynikających ze wzmożonej aktywności i zainteresowań, które wyzwalają się często na zajęciach w terenie.
Zorganizowanie pracy uczniów poza szkołą uczy m.in. współżycia i współpracy w świadomej dyscyplinie. Rezygnując z osobistych pragnień na rzecz całej grupy, uczeń rozumie korzyści wspólnego działania, rozwija się jego zaradność oraz zdolność pokonywania różnych przeszkód.
Zajęcia w terenie umożliwiają nauczycielowi bliższe poznanie uczniów i ocenę wartości stosowanych metod wychowawczych.
Środowisko bliższe i dalsze szkoły, badanie i oglądanie w czasie wędrówki, ukazuje mnóstwo zjawisk ze wszystkich dyscyplin wiedzy. Wzbogaca to umysł ucznia trwałą wiedzą, związaną z silnymi przeżyciami i wrażeniami. Wszystko to budzi zainteresowanie uczniów i zachęca do myślenia.
Różnorodne zadania i ćwiczenia przeprowadzone na ścieżkach dydaktycznych, szczególnie z mapami i przyrządami, kształtują wiele praktycznych umiejętności, wśród których trzeba wyróżnić orientację w terenie, poznawanie bogatej roślinności, rozróżnianie gatunków drzew ich liści i owoców.
Praca w terenie stanowi najdoskonalszą pomoc dydaktyczną, a tym samym odejście od wiedzy werbalnej i encyklopedycznej. Jest jednocześnie narzędziem i celem kształcenia środowiskowego.
Dlatego głównym celem mojej pracy jest wytyczenie w najbliższym otoczeniu szkoły ciekawej trasy do realizacji zajęć w terenie. Uważam, że należy zainteresować uczniów środowiskiem lokalnym, w którym żyją, uczą się i mieszkają, po to, aby poczuli więź ze swoją „ małą ojczyzną”, czuli się odpowiedzialni za stan środowiska przyrodniczego i zrozumieli, że jest ono wspólnym dobrem wszystkich ludzi.
Jestem przekonana, że kontakt ze środowiskiem lokalnym wyzwoli w moich uczniach chęć do działania na rzecz tego środowiska.

Arletta Bania

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie