Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kierunki samodoskonalenia nauczycieli

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4434 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 „ Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka. (...). Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata (...). Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju(...) -– tak brzmi fragment ustawy
o systemie oświaty. W obecnej chwili, gdy połączyliśmy się z państwami Unii Europejskiej wychowanie i wykształcenie naszej młodzieży jest sprawą niezmiernie ważną. Aby spełnić powyższe warunki musi istnieć wykwalifikowana kadra nauczycielska.
Obecnie państwo nasze jest w trakcie wdrażania w życie reformy oświaty. Wszystkim, zarówno ustawodawcom jak i nauczycielom zależy na uczynieniu szkoły miejscem bardzo przyjaznym oraz zapewniającym efektywne kształcenie. Na ile to się powiedzie zależy w dużym stopniu od nauczycieli.
Każdy nauczyciel powinien doskonalić warsztat i metody pracy. Aby to osiągnąć należy znać swoje słabe strony. Nagrywając lekcje na kasety video można odkryć słabe punkty przeprowadzonych zajęć, wyeliminować niezrozumiałe dla dzieci zwroty i pojęcia.
Bardzo pomocne są hospitacje lekcji. Osoba hospitująca (dyrektor szkoły, nauczyciel-metodyk) oglądając lekcję z boku z pewnością zauważy słabsze punkty zajęć nauczyciela. Każdy nauczyciel powinien dokładnie zapoznać się z kartą oceny lekcji ( ważne, aby osoby hospitujące były specjalistą z danego przedmiotu lub pokrewnego w przeciwnym wypadku uwagi pod względem merytorycznym mogą być słabo uzasadnione ).
W celu podnoszenia kwalifikacji rozpoczął swoje funkcjonowanie system awansu zawodowego nauczycieli, co również będzie miało wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły. Jednym z wielu punktów, które należy spełnić jest tworzenie i przeprowadzanie ankiet. Mają one swoje uzasadnienie przy wyborze kierunku samodoskonalenia. Jeżeli ankieta zostanie poważnie potraktowana przez młodych ludzi, i co ważne, będzie anonimowa istnieje duża szansa na to, aby zapoznać się ze swoimi błędami widzianymi oczyma uczniów. Przy odpowiednim sformułowaniu pytań w ankiecie uczniowie wyraźnie wskażą błędy, popełniane przez nauczyciela.
Każdy nauczyciel pragnący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności musi uczestniczyć w zebraniach metodycznych z danego przedmiotu. Są one organizowane regularnie i dają możliwość wymiany doświadczeń i uwag między nauczycielami.
Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodki Metodyczne i podobne instytucje organizują różne kursy i szkolenia dla nauczycieli. W zależności od zadań, jakie są do zrealizowania przez nauczyciela czy od specyfikacji i potrzeb szkoły należy korzystać z tej formy kształcenia – daje ona duże możliwości rozwoju własnej osobowości, a co za tym idzie daje możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.
Wiele ciekawych pozycji potrzebnych do poszerzenia wiedzy i umiejętności można znaleźć w bibliotekach czy to w pedagogicznych, czy w specjalistycznych.
Ważne jest, aby nauczyciele umieli korzystać z komputera i co się z tym wiąże z internetu. Jest tam wiele publikacji z różnych dziedzin. Na stronach internetowych można zaprezentować również swoje spostrzeżenia, referaty czy publikacje.
Studia podyplomowe – to kolejny etap doskonalenia nauczycieli. Studia podyplomowe organizuje wiele uczelni a nauczyciele, którzy pragną zdobyć kolejny stopień doskonalenia zawodowego (na nauczyciela kontraktowego, mianowanego czy np. dyplomowanego) chętnie te studia podejmują.
Kolejnym kierunkiem samodoskonalenia jest zdobywanie kolejnych szczebli zawodowych (naucz. Kontraktowy, mianowany, dyplomowany) a także stopni naukowych. Uważam, że bardzo ważne jest poszerzanie wiadomości w dziedzinie, w której jest się już specjalistą. Najgorsze jest popadanie w rutynę, co powoduje zatrzymanie się na pewnym etapie tej bardzo długiej drogi. Czytanie fachowych pism czy publikacji, uczestnictwo w kursach, spotkaniach tematycznych, zjazdach, sympozjach a idąc dalej w zależności od obecnego statusu i posiadanego stopnia rozwoju w karierze zawodowej podejmowanie studiów podyplomowych, doktoranckich czy zdobywanie tytułu profesora – to wszystko powoduje rozwój osobowości oraz coraz większą i szerszą wiedzę z danego przedmiotu.
W zależności od wiedzy kadry uczącej, umiejętności jej przekazywania jak również egzekwowania jej od uczniów będzie można mówić o jakości kształcenia a co się z tym wiąże o jakości wykształcenia młodych ludzi i dorastającego społeczeństwa. Nauczyciele doskonalący swój warsztat pracy, podnoszący swoje kwalifikacje, posiadający uznany dorobek zawodowy zapewnią młodemu pokoleniu efektywne kształcenie i wykształcenie.

Małgorzata Kukuła
SP46 Częstochowa

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie