Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dziecko z fobią szkolną

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9681 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Opis i analiza przypadku
Dziecko z fobią szkolną.

I. Identyfikacja problemu.

     Z problemem dziecka z fobią szkolną spotkałam się w mojej pracy w roku szkolnym 2002/2003. Wtedy rozpoczęłam z Dominikiem zajęcia indywidualne z uwagi na fobię szkolną zdiagnozowaną przez psychiatrę. Atmosfera w domu rodzinnym chłopca pozostawiała wiele do życzenia. Ogólna niespójność oddziaływań wychowawczych osób dorosłych wobec Dominika wpłynęła na jego negatywizm i skłonność do ekscesów. Chłopiec wykazywał chwiejność emocjonalną i społeczną. Jego stan psychiczny był daleki od komfortu, co wyrażało się w jego zachowaniu, agresywnej postawie wobec matki oraz tym, że chłopiec nie chciał przekroczyć progu szkoły, bał się. Na podstawie badań przeprowadzonych przez psychiatrę, moich obserwacji, wspólnie z panią pedagog ustaliłam tok postępowania z chłopcem.
     Głównymi objawami wskazującymi na istnienie problemu są:

 • negatywny stosunek do szkoły i nauczycieli
 • agresja słowna i fizyczna wobec matki
 • skrajne zachowania emocjonalne
 • lęk przed spotkaniem z kolegami w sali lekcyjnej
 • lęk przed niepowodzeniami szkolnymi
 • lęk przed brakiem akceptacji ze strony rówieśników
II. Geneza i dynamika zachowania.

     Kiedy otrzymałam informację o nowym uczniu mojej klasy Dominiku zapoznałam się z jego dokumentacją. Rozmawiałam z pedagogiem szkolnym, rodzicami i rodziną (babcia). Cała odpowiedzialność wychowania syna spadła na matkę, ponieważ ojciec miał problem alkoholowy. Dominik rozpoczął naukę w klasie pierwszej, którą ukończył, ale w klasie drugiej nie został klasyfikowany uwagi na dużą absencję. Zdiagnozowano u niego fobię szkolną. Na tej podstawie przydzielone zostały zajęcia indywidualne. We wrześniu 2002 rozpoczęłam Trudą i żmudną pracę z dzieckiem o rozchwianej sferze emocjonalnej i społecznej. Pierwsze kontakty z chłopcem były bardzo utrudnione. Nieufny, nie słuchał co mówiłam, negował wszystko i wszystkich. Po wielu spotkaniach Dominik powoli "nabierał" do mnie zaufania, aż po ok.4 miesiącach zdobyłam je. To był pierwszy krok w kontaktach ja – Dominik, który nie był bez znaczenia, a zaowocował w dalszych spotkaniach, które zaczęły mieć sens. Wiele godzin spędziłam na rozmowach o uczuciach, postępowaniu prospołecznemu, funkcjonowaniu w życiu społecznym, celem których była próba "uzdrowienia" jego psychiki. Efektem mojej dość trudnej pracy, która nazwałabym terapeutyczną, choć jestem tylko pedagogiem, była widoczna zmiana w jego osobowości, częściowo uczuciowości. Od chłopca o negatywnym nastawieniu do pogodnego dziecka potrafiącego się uśmiechać, mówić delikatnie, okazywać serdeczność. Na zajęcia ze mną czekał z niepokojem (z opowiadania matki) czy na pewno przyjdę. Zdobyłam zaufanie dzięki któremu w następnym roku zaowocowało przełamaniem pierwszych barier u chłopca – Dominik przekroczył próg szkoły. I tak krok po kroku chłopiec podejmował kolejne wyzwania: lekcje na parterze, potem na pierwszym piętrze, drugim. Moje metody pracy miały na celu przełamanie lęków i oporów Dominika wobec szkoły, uczniów, sal lekcyjnych, wyzwolenie cech prospołecznych, uczuciowości. Obserwując Dominika stwierdza widoczne zmiany w jego psychice, nastawieniu do rzeczywistości, podejmowaniu trudnych dla niego wyzwań, pokonywaniu lęku. Uważam jednak, że jeszcze za wcześnie, aby pokonał ostatnia barierę – podjęcie nauki w klasie z dziećmi. Wymaga jeszcze czasu i indywidualnej pracy, tym bardziej, że u chłopca powoli "dojrzewa" decyzja o nauce razem z dziećmi.

III. Znaczenie problemu.

     Brak stałych norm, zasad niekonsekwencja rodziców, brak stabilności w rodzinie, niezaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa mogą stać się przyczyną rozchwianej sfery emocjonalnej i społecznej dziecka, a w konsekwencji lęk przed niepowodzeniami, a następnie fobia czy depresja.

IV. Prognoza.
Prognoza negatywna.
Gdyby Dominik nie miał wsparcia ze strony szkoły to:
 • miałby zaniżoną samoocenę
 • buntowałby się przeciw normom społecznym
 • wzrosłaby dynamika agresywnych zachowań
 • fobia szkolna pogłębiłaby się
 • mógłby cierpieć na depresję
Prognoza pozytywna.
      Na podstawie nabytej wiedzy i doświadczeniom wiem, że wczesna interwencja może przynieść wyraźne pozytywne rezultaty, choć w tym przypadku potrzeba czasu. W związku z występującymi zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi współpracowałam z pedagogiem szkolnym i psychologiem, aby wybrać najlepsze działania w celu likwidacji zaburzeń.
Prognoza pozytywna w stosunku do Dominika zakłada, że:
 • obniży się poziom negatywnego stosunku do otoczenia
 • będzie akceptował i postępował według przyjętych norm społecznych
 • będzie akceptowany przez rówieśników i sam ich zaakceptuje
 • pokona lęk i zaniżoną samoocenę
 • kierowanie i kontrolowanie etapów pracy pomoże w ukierunkowaniu działań dziecka
 • system pozytywnej motywacji, pochwały, gesty aprobaty podniesie samoocenę dziecka, a tym samym rozbudzi w nim motywację pracy nad wyrównywaniem braków
V. Propozycje rozwiązań.
Działania naprawcze i profilaktyczne:
 • zapewnienie chłopcu ogólnego wsparcia emocjonalnego, zwłaszcza poprzez wytworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa
 • zapobieganie wtórnym zaburzeniom emocjonalnym, likwidacja istniejących
 • zachęcenie do udziału w terapii w celu pokonania lęku
 • inicjowanie zajęć w szkole w celu walki z fobią szkolną
VI. Wdrażanie oddziaływań.

     Pierwsze kontakty w pracy z Dominikiem były bardzo trudne. Powoli krok po kroku zdobywałam zaufanie chłopca, aż po czterech miesiącach Dominik nie mógł się doczekać zajęć ze mną. To zaufanie procentowało. Chłopiec chętnie rozmawiał na trudne tematy dotyczące uczuć, zachowań społecznych. Powoli wychodził ze swej "skorupy" stanowiącej jego azyl. Dzięki dobrym kontaktom, zachowując jednak relacje uczeń – nauczyciel, wdrażałam powoli swój plan oddziaływań społecznych. Na początku nasze spotkania odbywały się w domu, w którym jednak nie panowała sprzyjająca atmosfera. Następnym krokiem w moich oddziaływaniach stały się spotkania w szkole. Lekcje odbywały się w różnych salach, na różnych piętrach, aby Dominik zaczął swobodnie poruszać się w szkole. Po zakończonych zajęciach wychodził ze szkoły podczas przerw. Obserwując jego reakcje widziałam jakie trudności musi pokonać. Wyrażały się w jego zdrętwiałej postawie, ale powoli nabywał pewnej swobody. Tak pokonywał paraliżujący strach. Następnym osiągnięciem było uczestniczenie chłopca w wycieczce szkolnej do teatru. Uważnie obserwował kolegów, był niedostępny, ale z jego wypowiedzi wynikało, że był zadowolony ze swojej decyzji. Z Dominikiem pracowałam dwa lata. Jego terapie nie zakończyła się, ale chłopiec bardzo stara się pokonać własny lęk.

VII. Efekty oddziaływań.

     Terapia doprowadziła do uzyskania przez Dominika stanu równowagi emocjonalnej. Pojawił się dobry nastrój i poczucie humoru. Utrwalił się pozytywny kontakt emocjonalny ze mną. Zniknęły wybuchy złości i rozwinęła się samokontrola emocjonalna. Rozwinęła się zdolność traktowania trudności jak przygody, dającej szanse dokonywania odkryć metodą prób i błędów. Satysfakcja z pokonywania trudności była najsilniejszym wzmocnieniem tej postawy. Przywrócenie równowagi emocjonalne i społecznej zawdzięczam w znacznym stopniu zaufaniu jakim obdarzył mnie Dominik i stylowi komunikowania. W psychologii taki styl oznacza postawę tolerancji i poszanowania indywidualizmu partnera. Uważam, że osiągnęłam znaczące efekty w pracy z tak trudnym wychowankiem.

Opracowała Małgorzata Zdunek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie