Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program sportowych zajęć pozalekcyjnych z akcentem na piłkę siatkową, jako sekcję wiodącą w szkole

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 965 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięcia: Program sportowych zajęć pozalekcyjnych z akcentem na piłkę siatkową, jako sekcję wiodącą w szkole. Opis i analiza działań.

Zajęcia sportowe pozalekcyjne mają znaczący wpływ na realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głównym celem programu działań wychowawczych szkoły jest "wszechstronny rozwój osobowy uczniów tj. ich sfery intelektualnej, psychicznej, fizycznej, estetycznej, społecznej, moralnej i duchowej oraz przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym".

Sportowe zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, która bardzo chętnie w nich uczestniczy, i w pełni zaspakaja potrzeby ruchu. Ponadto regeneruje siły fizyczne i psychiczne, rozwija sprawność psychomotoryczną, kształtuje postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Może także osiągnąć wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie z innymi szkołami na poziomie powiatu, rejonu, województwa i kraju.

Wspólnie z dyrekcją staram się stworzyć jak najlepsze warunki do rozwijania zainteresowań sportowych młodzieży poprzez umożliwienie korzystania z sali gimnastycznej po zajęciach edukacyjnych, organizowanie imprez sportowych w szkole z uczestnictwem zespołów z innych szkół o charakterze towarzyskim, jak i również walki o mistrzostwo powiatu, rejonu i województwa. Apele końcoworoczne mają zawsze akcent sportowy, w celu przedstawienia młodzieży szkolnej i nauczycielom osiągnięć, jednocześnie uświadamiając, że ruch jest ważną potrzebą życia tak jak zdobywanie wiedzy.

Sekcja piłki siatkowej dziewcząt działa w naszym gimnazjum od początku jego istnienia tj. od 1999 roku, odnosząc znaczące sukcesy sportowe. Tworzy ona integralny związek z innymi dyscyplinami sportowymi (np. z biegami przełajowymi). Uczestniczy w niej młodzież po testach sprawnościowych odbywających się jeszcze w szkole podstawowej, dokładnie w klasach szóstych. Można to nazwać wstępną selekcją. Na podstawie wyników osiągniętych w zajęciach edukacyjnych i wyników w/w testów sprawnościowych utworzone zostały w szkole klasy sportowe z akcentem na piłkę siatkową jako sekcję wiodącą. Wraz z objęciem funkcji wychowawcy klasy sportowej oraz opiekuna drużyny siatkarskiej dziewcząt rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku trenerskim. Pisząc pracę dyplomową wykorzystałam swój zespół do prac badawczych, których celem było określenie wpływu poziomu inteligencji na skuteczność gry młodych siatkarek.

Wyniki tych prac badawczych miały duży wpływ na powstanie niniejszego programu, który opracowany został na podstawie programu Mirosławy Śmiglewskiej Nr DKW - 4014 - 290/99 i zawiera prócz treści z podstawy programowej zagadnienia do realizacji, osiągnięcia ucznia (cele operacyjne), sposób realizacji. Preferowane są metody aktywizujące i formy intensyfikujące wychowanie fizyczne.

Analiza wdrażania programu pozwala na optymizm. Nastąpiła efektywna współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego. Swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami wymieniamy się z nauczycielami innych placówek z terenu gminy.

Monitoruję wdrażanie programu zdając sobie sprawę, że musi on ciągle ewaluować, tylko wtedy będzie atrakcyjnym dla uczniów praz co założone cele będą osiągane.

(...)

mgr Danuta Kąkol
Gimnazjum nr 1 w Drezdenku

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie