Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plusy i minusy szkolnej integracji

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10292 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Jako pedagog szkolny mam świadomość, że naszym zadaniem jest wychowywać, a więc najogólniej mówiąc tworzyć warunki rozwoju dla wszystkich dzieci, przede wszystkim zaś przekazać te wartości, które ludzkość poprzez wieki tradycji i doświadczeń określiła mianem dobra. W praktyce często przyłapuję się na myśleniu nie odbiegającym od ogólnie przyjętych stereotypów. My, wychowawcy, jak wszyscy ludzie, nie jesteśmy wolni od poglądów, które odbiegają od prawdy i nieraz prowadzą do krzywdzących innych albo nie konstruktywnych rozwiązań. Wspólne wychowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych daje pedagogom oraz rodzicom szanse tworzenia wartościowych sytuacji wychowawczych. Jednak aby grupa integracyjna działała prawidłowo i spełniała swoją rolę, czyli stwarzała wszystkim dzieciom: zdrowym i upośledzonym możliwość rozwoju, trzeba zdać sobie sprawę z błędów od jakich należy się uchronić, a które są możliwe i nawet łatwe do popełnienia, oraz uświadomić sobie trudności i problemy związane z tą pracą.

Zasadniczym błędem jest popadanie w jedną z dwóch skrajnych postaw:

 • albo postawę litowania się i nadopiekuńczości wobec dzieci chorych, konsekwencją czego jest obniżenie lub nie stawianie wymagań, specjalne wyróżnianie, spadek motywacji i aktywności dzieci,
 • bądź postawę koncentrowania się na realizacji programu nauczania na jak najwyższym poziomie poznawczym, stawianie za wzór tylko dzieci najzdolniejszych, bez oglądania na te z trudnościami w uczeniu się.

  Zagrożeniem dla idei integracji jest przymuszanie, choćby zawoalowane, do kontaktów dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi. Chęć wspólnej nauki i przebywania w szkolnej społeczności musi być autentyczna, a nie sztucznie podsycana przez dorosłych. Podstawową sprawą jest, aby uczniowie poznali się nawzajem i nauczyli uznawania własnych praw i potrzeb.

  Trudnym praktycznym zadaniem jest organizowanie wspólnych zajęć. Najlepiej sprawdzają się zajęcia godziny do dyspozycji wychowawcy, podczas których uczniowie współpracują ze sobą mając jeden wspólny temat.

  Dobrze sprawdzają się również wszelkie zajęcia sportowo-ruchowe, które mają miejsce na lekcji wychowania fizycznego. Podczas wykonywania różnych ćwiczeń uczniowie opanowują schemat ciała, poznają jego granice i możliwości. Jest to także okazja do kontaktu fizycznego, a więc do coraz lepszego poznawania się i bycia ze sobą. Zajęcia takie mają aspekt, zarówno rozwijający, jak i terapeutyczny.

  Przebywanie ze sobą dzieci o różnym, nieraz skrajnym stopniu sprawności fizycznej uczy opiekuńczości i odpowiedzialności, dostrzegania innych niż własne potrzeby, uczy aktywowania ograniczeń innych ludzi, a także i własnych, wzbogaca wiedzę o człowieku i o życiu. Dzieci zdrowe mają jednocześnie większą motywację do obowiązków szkolnych, do pokonywania trudności i do wszelkiej aktywności.

  Szkoły integracyjne likwidują bariery, pozwalają dzieciom niepełnosprawnym na pełne uczestniczenie w życiu społecznym, a nam "zdrowym" pokazują, że możemy się od nich nauczyć wytrwałości, cierpliwości i szacunku do życia.

  Przemiany jakie zachodzą w dziedzinie edukacji wyznaczają nowe zadania dla szkoły. Odpowiadając na to wyzwanie przyjęto opcję, że edukacja powinna wspomagać i ukierunkowywać wielostronny rozwój dziecka. nazywamy to skrótowo "kształceniem dla rozwoju". Wyzwalamy wartości wewnętrzne jednostki, wzbogacamy osobowość poprzez uczenie sztuki dokonywania wyboru wartości, stymulujemy, ukierunkowujemy, wzmacniamy aktywność dziecka w różnych dziedzinach jego życia. Chodzi nam, więc o scalenie człowieka. Dokonamy tego poprzez integrację.

  Realizując w klasie integracyjnej cele nauczania, wychowania i rewalidacji poszczególnych uczniów, którym potrzebne jest wsparcie społeczne z powodu niepełnosprawności, musimy znać dobrze potrzeby dziecka, rozumieć psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osobowości oraz zasady i modele uczenia się ludzi z deficytami.

  O klasach integracyjnych pisze się i mówi bardzo wiele, szczególnie dobitnie akcentuje się znaczenie klasy integracyjnej dla rozwoju społecznego dziecka niepełnosprawnego. Rozpatrując ten problem w aspekcie pedagogicznym, mogę stwierdzić, że proces rewalidacji osób niepełnosprawnych w środowisku zdrowych rówieśników nie przebiega bez pewnych perturbacji.

  Nauczyciele, pedagodzy specjalni i rehabilitanci w szkole są przygotowani do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, ale fizyczność i cielesność młodego człowieka to jeden całościowy organizm. Koncentracja na fizyczności, rozwoju myślenia i społecznym funkcjonowaniu ucznia jest niejednokrotnie w szkole tak ważna, że przyćmiewa psychiczny aspekt jego osoby. Dziecko pomimo wielu starań nauczycieli i kolegów z klasy nie jest w stanie dorównać zdrowym rówieśnikom mim, iż bardzo tego pragnie, widzi swoje ograniczenia.

  Cały więc wysiłek dzieci zdrowych i nauczycieli w klasie integracyjnej, idzie w kierunku tworzenia u niego pozytywnego obrazu własnej osoby, dobrego samopoczucia ze stworzenia nawet małej rzeczy, stawiania sobie celów i ich realizowania, dawania od siebie światu czegoś innego, poza swoją niepełnosprawnością. Grupa integracyjna w której przebywają dzieci o specjalnych potrzebach, rozumie ich utrudnienia w uczeniu się, poruszaniu, komunikowaniu. Akceptuje inne testy, inne sposoby podawania i odtwarzania informacji.

  Naturalną reakcją człowieka na przeszkody jest omijanie ich. W klasie integracyjnej przeszkód każdego dnia jest tak wiele, że unikanie ich do niczego dobrego nie doprowadziłoby ani pedagoga, ani nauczycieli, ani uczniów sprawnych, ani potrzebujących wsparcia rówieśniczego. Cała klasa podejmuje wysiłki w celu rozwiązywania swoich problemów i problemów kolegów. W ten sposób wszyscy uczą się odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Różne, trudne sytuacje w klasie integracyjnej wywołują stres. Jednostki nieodporne na stres, szczególnie emocjonalny, nie powinny być w klasie integracyjnej. Dzieci odporne na stresy , wierzące w siebie, potrafią odegrać w zespole integracyjnym szczególną rolę - nauczą słabszych rówieśników podejmowania walki z przeciwnościami losu, nie poddawania się po pierwszym niepowodzeniu, reagowania spokojnie na sytuacje trudne.

  W najtrudniejszej sytuacji w klasie integracyjnej jest nauczyciel. Przeżywa on rozterki moralne, które wiążą się z niemożnością sprawdzenia, czy dziecko niepełnosprawne opanowało podstawę programową, jaką ocenę mu postawić, gdy jego wysiłek jest olbrzymi, a efekt pracy jest słaby? Nawet zindywidualizowanie całego procesu dydaktycznego, zapewnienie oprzyrządowania dziecku, wytworzenia szacunku dla jego pracy, wskazania mu dalszych dróg rozwoju, rodzi w nauczycielu postawę niespełnienia. To niespełnienie chyba nie powinno mieć miejsca w sercu nauczyciela, gdy organizuje tak pracę każdemu podopiecznemu, a szczególnie dziecku niepełnosprawnemu, aby jego sukces zależał od własnego wysiłku, a dążenia do realizacji nowych celów, były stawiane nie przez nauczyciela, ale przez ucznia, bo to jego życie. Kontakty z nauczycielem, pedagogiem i uczniami z klasy integracyjnej są tylko ważnym społecznie epizodem, gwarantującym silne wsparcie społeczne i rozwijającym w młodym, niepełnosprawnym koledze poczucie bezpieczeństwa z którym to poczuciem łatwiej jest ruszyć w świat.

  mgr Iwona Guzik
  X LO im. St. Konarskiego w Radomiu

 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie